Aktualijos

INFORMACIJA DĖL LIETUVOS SĄJŪDŽIO XVI SUVAŽIAVIMO ORGANIZAVIMO

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 m.  

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Sąjūdžio XVI suvažiavimo organizatoriams V. Žiliui ir A. Tučkui

Sąjūdiečiams 

 INFORMACIJA DĖL LIETUVOS SĄJŪDŽIO XVI SUVAŽIAVIMO ORGANIZAVIMO

                                Vilnius,  2018-05-30

 2018-05-16 Vilniaus Sąjūdžio tarybos posėdžio dalomojoje medžiagoje buvo pateikta   2018-05-03 d. iš e. p. Lietsajudis@gmail.com   gauta  ant Lietuvos Sąjūdžio firminio blanko žinutė: „XVI Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimas vyks birželio 3 dieną, 14 val. Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų Bažnyčioje, Trakų g. 9. Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Vidmantas Žilius Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Andrius Tučkus“.Posėdžio metu kilus diskusijoms dėl V. Žiliaus ir A. Tučkaus informacijos, Vilniaus Sąjūdžio tarybos nariai pareiškė pageidavimą gauti išsamesnės informacijos.

INFORMUOJU, kad jokios papildomos ionformacijos iš V. Žiliaus ir A. Tučkaus iki 2018-05-30 d.  AŠ NESU GAVĘS, o Lietuvos Sąjūdžio interneto svetainėje www.lietsajudis.lt  taip pat nepavyko surasti.

 Sąjūdžio įstatai, moralės ir teisės normos yra prievolė Lietuvos Sąjūdžio vadovams ir tarybai  organizuoti Sąjūdžio veiklą, o sąjūdininkams yra stimulas veikti. 

Sąjūdžio įstatų (toliau įstatai) 4.4 punkte sakoma, kad Sąjūdžio suvažiavimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per dvejus metus.

                Įstatų  4.18 punkte sakoma, kad Sąjūdžio taryba renkama 2 metų laikotarpiui.

                Įstatų 4.21 punkte parašyta: Sąjūdžio tarybos pirmininką dviejų metų laikotarpiui renka taryba ir tvirtina suvažiavimas.               

                 Įstatų 4.24  punkte parašyta, kad Sąjūdžio pirmininkas renkamas ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui.

                Sąjūdžio įstatų 7.1 punkte rašoma: pranešimai apie Sąjūdžio suvažiavimus skelbiami ne vėliau kaip prieš 30 dienų bei pranešama miestų (rajonų) skyriams RAŠTU. 

Atkreipiame dėmesį, kad ankstesni Sąjūdžio suvažiavimai vyko 2013-06-01, o jo veikla faktiškai pasibaigė 2015-06-01; 2016-02-20 d. vykęs Sąjūdžio suvažiavimas buvo neteisėtas, nes vyko po pusės metų – buvo pažeisti įstatai.  2018 metais Sąjūdžio suvažiavimas turėjo vykti iki 2018-02-20 d. Terminas taip pat praleistas XVI suvažiavimo organizavimui.

Pateisinamų priežasčių ir force majeure aplinkybių  dėl Sąjūdžio suvažiavimo laiko nukėlimo nebuvo. TAIGI, LIETUVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS, LIETUVOS SĄJŪDŽIO PIRMININKO V. ŽILIAUS IR LIETUVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS PIRMININKO A. TUČKAUS VEIKLOS PO 2018-02-20 d. YRA NETEISĖTOS, NES  JIE BUVO IŠRINKTI DVEJIEMS METAMS – JŲ KADENCIJOS PASIBAIGUSIOS.  Manytina, kad visi 2016-02-20 d. išrinktieji labai gerai žino Lietuvos Sąjūdžio įstatus ir turbūt supranta, kad ĮSTATŲ PAŽEIDINĖTI NEGALIMA. Kyla klausimas – kodėl dvi kadencijas V. Žilius ir A. Tučkus nesilaikė suvažiavimų organizavimo reglamento ir sistemingai  pažeidinėjo ĮSTATUS?

                Pagal Sąjūdžio įstatus kiekvieną mėnesį turi būti organizuojami Sąjūdžio tarybos posėdžiai. Kiekvienais metais turi būti atlikta ūkinės finansinės veiklos analizė ir atsiskaityta sąjūdininkams. Lietuvos Sąjūdžio taryba oficialiai privalo viešinti Sąjūdžio veiklą. Peržiūrėjus Lietuvos Sąjūdžio interneto svetainę nuo 2016-02-21 iki šiol nepavyko rasti jokios informacijos apie Lietuvos Sąjūdžio vadovų, tarybos, miestų ir rajonų skyrių veiklą, išskyrus XV suvažiavimo rezoliucijas ir beveik prieš mėnesį įdėtą V. Žiliaus ir A. Tučkaus žinutę apie Sąjūdžio XVI suvažiavimą.

                MALONU yra tai, kad SĄJŪDIS buvo dešiniųjų partijų ir organizacijų lopšys, o kai LIETUVOS SĄJŪDŽIUI nuo 2016-02-20 d. iki 2018-02-20  vadovavo ir dar bando vadovauti V. Žilius,  A. Tučkus  su beveik visa 25 žmonių komanda, tai –  SKAUDU,  BAUGU  ir  NEPATEISINAMA.

2018-05-03 d. gauta el. žinutė iš kadenciją baigusių buvusių Sąjūdžio vadovų V. Žiliaus ir A. Tučkaus yra be išsamios ir be tinkamai pateiktos informacijos apie suvažiavimo organizavimą. MANYTINA, kad dėl netinkamų parengiamųjų veiksmų ir Įstatų pažeidimo V.Žiliaus ir A. Tučkaus organizuojamas Sąjūdžio  suvažiavimas yra  neteisėtas. 

MANYTINA, KAD LIETUVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS,  LIETUVOS SĄJŪDŽIO PIRMININKO V. ŽILIAUS IR LIETUVOS SĄJŪDŽIO TARYBOS PIRMININKO A. TUČKAUS VEIKLA NUO 2018-02-21 YRA NETEISĖTA.            

 KVIESTI  SĄJŪDŽIO   SUVAŽIAVIMĄ  NEPAAIŠKINUS TIKSLO YRA  NEMORALU.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

Pasiteiravimui: L. Kerosierius 8674 38465, 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,     

el.p. vilnius@sajudis.com      www.sajudis.com