Aktualijos

Išvykime iš Lietuvos neteisingumo įšalą

Written by admin · 53 sec read

Lietuvos Respublikos Prezidentei p. Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei p. Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui p. Andriui Kubiliui

VIEŠAS PAREIŠKIMAS                                                2012 m. vasaris – kovas

Išvykime iš Lietuvos neteisingumo įšalą
Pritardami šių metų vasario 22 dieną Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje, susirinkusių piliečių išsakytai pozicijai, reikalaujame:

– iki Kovo 11-osios išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie jų gaunamus pinigus iš šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą;
– nedelsiant sugrąžinti į pareigas be jokio aiškaus pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą;
– atleisti iš pareigų susikompromitavusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir visus kitus su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus;
– nedelsiant pradėti nuoseklų valdžios apsivalymo procesą;
– iš esmės pertvarkyti teisėtvarką – išlaisvinti ją iš kriminalinių ir kitų neskaidrių ryšių, padaryti kompetentingą, atsakingą ir drąsią.

Mes norime susigrąžinti mūsų atkurtą Lietuvos valstybę – orią, garbingą, teisingą.
Mes norime švęsti Kovo 11-ąją švaresnėje Tėvynėje!

Liudvikas Jakimavičius
Valdas Papievis
Gediminas Mikelaitis
Vytautas V. Landsbergis
Eglė Pranckūnienė
Romas Sakadolskis
Sergėjus Kanovičius
Kazys Saja
Jonas Kronkaitis
Nijolė Sadūnaitė
Antanas Terleckas
Algirdas Patackas
Gediminas Juškevičius
Kornelijus Platelis
Dalia Michelevičiūtė
Nijolė Oželytė
Liudvikas Narcizas Rasimas
Gediminas Storpirštis
Almis Grybauskas
Vladas Braziūnas
Rimantas Dichavičius
Benediktas Januševičius
Albertas Žostautas
Leonas Ašmantas

Ir dar per 400 šimtus kitų parašų.