Aktualijos

J. Vaiškūnas. Ar LVŽS agitavusi už „Darnią Lietuvą“ leis Skverneliui prakišti „socialinės lyties“ sąvoką?

Written by Redakcija · 4 min read

Frida Skvernelis Saulius Skvernelis | A. Gumbytės nuotr.

Su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga į Seimą prasprukęs ir Lietuvos Respublikos ministru pirmininkų paskirtas statutinis policijos pareigūnas Saulius Skvernelis vienu iš prioritetinių savo Vyriausybės darbotvarkės klausimų paskelbė prieštaringai vertinamos vadinamosios Stambulo konvencijos ratifikavimą Lietuvoje.

 Stambulo konvencijos ratifikavimo priešininkai ne kartą yra perspėję Lietuvos valdžią, kad dangstantis kova prieš smurtą prieš moteris ir smurtą vadinamoje artimojoje aplinkoje, Konvencijos šalininkai siekia prastumti ir įteisinti iškrypėlių išsvajotą „socialinės lyties“ sąvoką. Visos kitos šioje konvencijoje numatytos kovos su smurtu priemonės Lietuvoje yra įstatymiškai jau reglamentuotos.

Frida Kukuraitis  Praktikuojančiu kataliku išdidžiai prisistatantis Skvernelio bendražygis, Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis | Alkas.lt koliažas

Skvernelio ir jo vyriausybės narių siekis ratifikuoti Stambulo Konvenciją kertasi su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) rinkimine „Darnios Lietuvos“ programa. Šioje programoje skelbiama, kad: „Lygiai taip pat kova su smurtu negali tapti pretekstu į Lietuvos teisės sistemą integruoti tokias normas, kurios, įtvirtindamos „socialinės lyties“ kategoriją, keltų pavojų nuosekliai šeimos politikai“. Primintina ir tai, kad Skvernelio vadovaujama Vyriausybė pati yra įpareigojusi Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijas iki 2017 m. rugsėjo 1 d. parengti teisės aktus dėl gydymo paslaugų teikimo asmenims, turintiems lyties tapatumo sutrikimų… 

Šia Lietuvai brukama Konvencija siekiama į mūsų šalies įstatymus prakišti draudimo diskriminuoti „dėl socialinės lyties tapatybės“ nuostatą. Šiai nuostatai įsigaliojus atsirastų pagrindas riboti asmenų teisę vadovautis prigimtinės, biologinės lyties samprata. Tai reikštų, kad diskriminavimu galėtų būti laikomas atsisakymas pripažinti asmens pageidaujamą „socialinę lyties tapatybę“ tiek privačiame, tiek viešame gyvenime, o tuo pačiu ir Lietuvos švietimo bei ugdymo įstaigose. Tuo būdu daugumai Lietuvos piliečių būtų atimta teisė vadovautis prigimtine lyties samprata, o su tuo nesutinkantys tuomet galėtų būti persekiojami „už diskriminaciją“.

Dar daugiau, 14-tas Stambulo konvencijos straipsnis įpareigotų Konvenciją ratifikavusią Lietuvą į savo šalies vaikų švietimo programas įtraukti mokymą apie „nestereotipinius lyčių vaidmenis“. Šiuo metu tokių iškrypėliškų idejų propagandą riboja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnyje įtvirtinta tėvų ar globėjų teisė nevaržomai auklėti vaikus pagal savo dorovinius ir religinius įsitikinimus. 

Frida Skvernel polic  Skvernelis | Alkas.lt koliažas

Ratifikavusi Stambulo Konvenciją Lietuva privalėtų įteisinti naują lyties sampratą, pagal kurią prigimtinė biologinė vyro ir moters lytis nebėra svarbi apibrėžiant lytį. Tai prieštarautų konstitucinei žmogaus teisių, įskaitant ir teisę nebūti diskriminuojamam dėl lyties, sampratai. Šiuo metu Lietuvos Konstitucijos 18 straipsnis pabrėžia, kad „žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“, tai yra, kad žmogaus teisės susijusios su jo lytimi yra neatsiejamos nuo žmogaus prigimties ir negali priklausyti nuo ideologijos ar jo asmeninio pasirinkimo. 

Kadangi ratifikuota Stambulo Konvencija turėtų pirmenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus, tai mūsų šalies įstatymai ir teisės aktai, apibrėžiantys vyro ir moters lytį pagal jų biologinę prigimtį, nebetektų jokios reikšmės. 

Pasak teisininko, Lietuvos visuomenės instituto (LVI) valdybos nario Vyganto Malinausko kontraversiškos Stambulo Konvencijos nuostatos neturi nieko bendro su kova su smurtu prieš moteris. „Deja, Konvencijos autoriai pasirūpino, kad valstybė ratifikuodama Konvenciją negalėtų daryti išlygų dėl kontraversiškų konvencijos nuostatų. Todėl Lietuva ratifikuodama Konvenciją neturi galimybės atsisakyti kontraversiškų jos nuostatų. Toks Konvencijos autorių požiūris „viskas arba nieko“ yra dar viena svari priežastis atsisakyti ratifikuoti Konvenciją. Tuo labiau, kad Konvencijos ratifikavimas niekaip nepagerintų kovos su smurtu prieš moteris padėties Lietuvoje“, – įsitikinęs V. Malinauskas. 

Nors Konvencija gali sukelti didelius ir negrįžtamus socialinius pokyčius visuomenėje, visuomenei iki šiol nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su konvencijos oficialiu vertimu į lietuvių kalbą. Todėl pati Konvencijos priėmimo skuba ir būdas, kaip tai daroma, nesiderina su viešumo ir demokratijos principais. Visuomenei iki šiol nebuvo paaiškinta, kaip Konvencijos nuostatos būtų taikomos praktikoje ir kokias naujas pareigas bei problemas sukurtų valstybės institucijoms, švietimo įstaigoms, verslui, piliečių laisvėms ir teisėms, visai visuomenei“, – sakė V. Malinauskas.

Frida - trys  Gumbytės nuotrauka

Alkas.lt  primena, kad jau prieš Seimo rinkimus pernai metų rugpjūčio mėnesį tuometinis LVŽS rinkiminio sąrašo vedlys ir oficialiai paskelbtas kandidatas į premjerus S. Skvernelis kartu su buvusia Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktore Dovile Šakaliene apsilankę Labdaros ir paramos fonde „Frida“ nusifotografavo su plakatais, reiškiančiais paramą tiek fondo veiklai, tiek ir skandalingai pagarsėjusiai Stambulo Konvencijai. Tuomet LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis parašė komentarą Valstiečių ir žaliųjų sąjunga neišduoda savo vertybiųpaaiškindamas būsimiesiems savo rinkėjams, kad LVŽS nesitrauks nuo savo partijos skelbiamų programinių nuostatomis šeimos politikos srityje.

Frida Karbauskis Ramūnas Karbauskis| A. Gumbytės nuotr.

R. Karbauskis: „Artėjant rinkimams viešojoje erdvėje pasigirsta abejonės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) nuostatomis šeimos politikos srityje. Noriu dar kartą pasakyti, jog LVŽS pozicija nekinta – pripažįstame vyro ir moters santuoka grindžiamos šeimos svarbą visuomenei.

Aktyviai prisijungėme prie Europos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai“ – rinkdami parašus, kviesdami Lietuvos gyventojus pasisakyti už krikščioniškomis vertybėmis paremto šeimos ir santuokos apibrėžimo įtvirtinimą Europos Sąjungos teisėje.

/…/

Pasisakome prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą. Visiškai pritariame pagrindinei minėtos konvencijos minčiai, kad smurtas prieš moteris turi būti eliminuotas ir pripažįstame, jog smurto mažinimui reikalinga numatyti savalaikes ir efektyvias priemones, tačiau negalime nepastebėti, jog šioje konvencijoje pateikiamas „socialinės lyties“ apibrėžimas, kas kelia realų pavojų mūsų remiamai šeimos politikai, orientuotai į šeimą, pagrįstą vyro ir moters santuoka bei giminystės  (tėvystės ir motinystės) ryšiais. Ratifikavus minėtą konvenciją galimas naujas šeimos politikos traktavimas, kai šeimos bus sudaromos „socialinės lyties“ pagrindu, kada lytis nėra nulemta biologiškai, bet gali būti pasirinktas dalykas. Bet koks LVŽS rinkimų sąrašo narių pareiškimas ar veiksmas Stambulo konvencijos atžvilgiu traktuotinas tik kaip palaikymas siekio stiprinti kovą prieš smurtą artimoje aplinkoje.

Tikimės, jog po artėjančių Seimo rinkimų visos Lietuvos partijos bendradarbiaus, siekdamos stiprinti Lietuvos šeimas, nes tik darni ir stipri šeima gali sukurti darnią visuomenę“.

Frida Vaiskunas Jonas Vaiškūnas | Alkas.lt nuotr.

Šiandien iškyla pagrįstos abejonės ar LVŽS pirmininkas R. Karbauskis neatsitrauks nuo priešrinkiminių pažadų ir ar Lietuvos rinkėjų pasitikėjimą įgijusi ir į Lietuvos Respublikos Seimą su trenksmu atėjusi LVŽS bus pajėgi įgyvendinti pažadėtosios „Darnios Lietuvos“ programą. Pagrindo nerimui yra, nes R. Karbauskis ne kartą yra pareiškęs, kad Seimui priimant sprendimus vertybiniais – valstybinės lietuvių kalbos ir šeimos sampratos – klausimais jis kaip politikas nedės jokių pastangų ir neagituos nei koalicijos partnerių nei savo partijos narių, o paliks teisę kiekvienam asmeniškai apsispręsti kaip jis norėtų balsuoti. 

Netrukome įsitikinti, kad toks LVŽS lyderio abuojumas leido ne tik su LVŽS savęs pastaruoju metu beveik nesiejančiam S. Skverneliui ir jo šalininkams nepaisyti LVŽS rinkiminių pažadų ginti valstybinę kalbą ir surinkus 70-ties Seimo narių parašus balandžio 4 d. Seime įregistruoti Andriaus Kubiliaus Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą, siekiantį įteisinti asmenvardžių įrašus oficialiuose Lietuvos Respublikos dokumentuose nevalstybine kalba.

Ar neatsitiks taip, kad su LVŽS į Seimą prasmukę skvernelininkai veikdami daug ryžtingiau ir kryptingiau Seimo narių daugumos balsavimo mygtukais ratifikuodami Stambulo Konvencija visai Lietuvai uždės politkorektiškai rentabilios „socialinės lyties“ sąvokos jungą?

 

 

alkas.lt