Aktualijos

Janina Survilaitė. Brangiausios šventės – Vasario 16-osios – akiračiuose

Written by Redakcija · 2 min read
 1. Padėti Lietuvai atkurti nepriklausomybę;
 2. Išlaikyti lietuvybę už Tėvynės ribų gyvenančių lietuvių.
  Išeivijos istorinė veikla yra Lietuvos valstybės dokumentinio
  paveldo dalis. Įstatais patvirtintos ŠLB įkūrimo datos niekas neturi
  teisės pakeisti, tuo labiau panaudoti blogiems tikslams Tėvynės
  priešų naudai…

  Sveiku patriotišku protu mąstant, atrodo, kad mūsų garbingos
  išeivijos teisėtumo ir reikalingumo politinei-kultūrinei veiklai vystyti
  okupacijos metais už Tėvynės ribų turėtų lydėti pagarbos ir brangaus
  atminimo jausmas visoms lietuviško pasaulio kartoms ypač švenčiant Vasario 16-ją… Tačiau pagarbios ištikimybės ir rūpesčio egzaminas liko neišlaikytas. Nesinori kartotis, nes kol kas tokių aiškinimų neklauso ir nenori girdėti laisvai Lietuvią palikusios PLB-nės lietuvaitės. Lengvai numoja ranka net susireikšminusi savo, beveik, nematomos “veiklos” darbais besigirianti PLB vadovė Dalia Henke, neteisėtai į Seimą įlindusi Seimo narė, kaskartą vis labiau nusišnekanti Dalia Asanavičiūtė… Už kiekvieną teisinio išeivijos bendruomeninio įsikūrimo Vakarų Europoje įstatyminį patvirtinimą ir TIESOS priminimą po kelis kartus PLB kultūros komisijos pirmininkės J. Caspersen esu apšaukta beprote… Šiai poniai jau beveik du dešimtmečiai jos melu ir propaganda suteptas munduras vis dar neturi jokios reikšmės nuvertinti jos išpūstą karjerą… Kodėl visos tos lietuvaitės per tris dešimtmečius nuo Nepriklausomos Lietuvos AKTO pasiršymo nė kiek nepasistengė subrandinti savo pilietines patriotines pozicijas, neprigyti mūsų išeivijos protėvių okupacinių kovų garbingos istorinės veiklos erdvėse ir tapti kuo nors Tėvynei naudingos… Juk turime tokį gilų ir gražų IŠEiVIJOS gyvenimo ir veiklos pavyzdį, galime remtis savo protėvių – karo pabėgėlių – istoriniais kovų už Laisvę pasiekimais… Kaip garbinga būtų šiandien prisipažinti klydus ir garbingai atsistatydinti iš svarbių PLB veiklos postų, neplatinant toliau melo ir propagandos chaoso Lietuvoje ir emigrantų PLB-nės veikloje. Su geriausiais linkėjimais Vasario 16-osios proga nuo dar vis už savo teises VILTINGAI kovojančių LIETUVAI ištikimų piliečių būryje!