Aktualijos

Janina Survilaitė. KADA ŠVĘSIME TEISINĖS ŠLB ĮKŪRIMO DATOS PERGALĘ?

Written by Redakcija · 3 min read

survilaite  Perskaičius Vidmanto Valiušaičio straipsnį tiesos.lt (spalio 3 d.) „Ministre Linkevičiau, raskite jėgų atsigręžti į veidrodį“ dar labiau paaiškėjo komjaunuoliškų usnių darželio vienybė pasaulio lietuvių bendruomenės valdyboje.Besipriešindama tam, kad nebūtų sudarkyta teisinė ŠLB data per 10 metų įsitikinau, kad  Lietuva -Valstybė, kuriai IŠEIVIJOS istorijos apšmeižimas/sudarkymas visai nerūpi. Šveicarijos IŠEIVIAI savo istoriją perdavė saugoti Lietuvos Valstybei : internete  www.OIKOS yra  originalūs protokolai, įrodantys LB teisinį 1952-02-17 įsikūrimą Šveicarijoje, tačiau naujųjų emigrantų vadovė p. J. Caspersen-Jablonskytė (jos kilmės ir komjaunuoliškos biografijos dalį galima paskaityti J.S. „Alpių lietuviai“ p.145-149) pasiekė, kad teisinė data būtų ištrinta, išdarkyta, išmesta iš šeivių istorinės veiklos, kad pirmoji teisiškai Šveicarijoje 1952-02-17 d. įsikūrusi LB ateities kartoms liktų kaip NELEGALI. (t.y. įsikūrusi 1950-08-20, neturėdama statutų ir  nesilaikydama Lietuvių chartos(1949) konstitucijos ir privalomų CH civilinio kodekso (ZGB) reikalavimų – kas teisinėje Šveicarijoje yra visiškai neįmanoma!!!)

Kodėl LR URM ministras p. L. Linkevičius nepasirūpino apginti išeivijos garbę, kai apie teisinę išeivių veiklos istoriją tiek daug buvo aiškinta, įrodant išlikusia archyvine madžiaga… Kodėl tokį svarbų moralės ir sveiko proto neatitikimą pražiūrėjo Valstybinės atminties komisija!!!

Paskutinis, straipsnių, išreiškiančių rūpestį dėl Tautos politinės kultūros teisingo įvertinimo ir jos paveldo išsaugojimo nuo sudarkymų: https://www.biciulyste.com/aktualijos/janina-survilaite-sudarkyta-iseivijos-istorija-arba-kai-emigrantes-vadoves-nuomone-svarbesne-uz-konstitucija-ir-istatymus/#more-8837

Pokaryje Šveicarijoje apsistoję lietuviai išeiviai ŠLB įsikūrimą atliko legaliai, laikydamiesi visų būtinų Lietuvos /Šveicarijos įstatymų, oficialiai, teisiškai teisingai ir tvarkingai: tikroji, teisėta ir vienintelė ŠLB įkūrimo data yra 1952-02-17d. Jos keisti niekas neturi teisės!!! Žinant kaip Šveicarijoje griežtai privaloma laikytis įstatymų, tokį begėdišką J. Caepersen „projektą“ reikia vadinti didžiausiu politiniu NUSIKALTIMU dviem valstybėms!

Gerbdami ir didžiuodamiesi šia TEISĖTA data mūsų protėviai svetimoje šalyje atidavė savo jaunystės jėgas, talentą, religinius/tautinius jausmus, buvo pripažinti ir gerbiami, o Tautos mylimi už viduje išsaugotą tautinės dorovės šviesą. Jie  svetimoje šalyje išsaugojo pačius vertingiausius ir esmingiausius patriotizmo ir pilietiškumo bruožus kaip garbingos Tautos piliečiai, ką turi matyti ir gerbti jaunieji emigrantai, pasisemdami iš tokio pavyzdžio  sau stiprybės, o ne lengvai pritaikyti  įgytą sovietinį melo diktatą žeminant išeivius, kaip „tarybinės tėvynės išdavikus, kuriančius  nelegales gaujas“...

Kol kas nėra ženklų, kaip ir kada LR URM ministras p. L. Linkevičius ir PLB valdyba (p. D. Henkė) pasirūpins, kad būtų atšaukta dešimtmetį skleista teisinė fikcija: J. Caspersen pasauliui duotuose interviu,  „Šveicarijos lietuvių žiniose“, „Pasaulio lietuvyje“, Wilkapedijoje, klaidingi įrašai ŠLB internetinėje svetainėje??? 

Kas atsiprašys dešimtmetį mulkintos pasaulio lietuvių bendruomenės narių ir mirusios Šveicarijos išeivijos, kurią sovietinė gėdos ir veidmainystės kombinacija mirtinai būtų priblokškusi, jeigu nors vienas ŠLB kūrėjų būtų dar gyvas…

Visur paskelbus nelegalų ŠLB įsikūrimą Lietuvos išeivijos istorijoje liko negyjanti žaizda.

Kadangi „žuvis pūva nuo galvos“  PLB valdybos poste sėdinčios ponios nejaučia moralinės atsakomybės pripažinti savo klaidas, o ir  toliau skleidžia lengvatikiams mulkinti sovietinę „moralę“ , pardavinėja savo sąžinę ir  lengvai lyg drugeliai kasmet perskrenda į tuos pačius postus…

Tiriant lietuvių karo pabėgėlių likimą Šveicarijos pokarinio  šviesoje ypač svarbios visos gyvenamojo krašto politinės detalės, net tos, kurios to meto dokumentuose buvo  atvirai neišsakomos,  ar dėl pokario Lietuvoje įsitvirtinusių sovietinio režimo represijų, buvo nutylimos.

Šveicarijoje ypač svarbu žinoti kitos pogrindinės holokausto aktyvistų ir Wermachto karininkų lietuvių/karo pabėgėlių nelegalios grupės, pasivadinusios „Lietuvių sąjunga“ (įkūrėjas Wermachto karo aviacijos pulkininkas slapyvardžiu J. Giedrys) veiklą, kuri iki šiol nei politikų, nei istorikų nėra  tyrinėta.

„Lietuvių sąjungos“  veiklos dokumentus iš prieškario LR Ciuricho konsulato archyvų iki savo mirties (2010) saugojo a.a. Rita Garbačiauskaitė, tačiau J. Caspersen, pasinaudojusi neveiksnios Garbačiauskaitės testamentu viena viską pasisavino, o LR URM (nors buvo pranešta!) nepasidomėjo, kur dingo svarbūs  buvusio konsulato dokumentai, juk konsulinių tarnybų archyvai yra ne bendruomenės pirmininkės asmeninė nuosavybė, o LR užsienio reikalų ministerijos.

Atsiskleidė negraži tiesa: emigrantų tarpe yra piktybiškų Tautos istorinių pamatų ardytojų, vykdančių apgaulę išeivijos istorijoje „lyderių“, kurie be jokių kliūčių užsimoja pakeisti išeivijos istorijos reikšmingiausias datas, begėdiškai piknaudžiauja užimamais postais ir lieka nenubausti.

Ar ir toliau mūsų emigrantų bendruomenės savo namus statys ant melo pamatų, perdirbinės istorinį Tautos paveldą, ir toliau nesigėdindamos spaus Lietuvą pripažinti dvigubą pilietybę, kaulys iš Lietuvos mokesčių mokėtojų milijonais eurų remti jų veiklą?

Šis nusikaltimas, kaip ir visi sovietiniai, nusikaltimai neturi būti nustumtas į nebylią užmarštį. Už tyčiniai pasinaudotą progą (senieji išeiviai mirę, o naujiems emigrantams istorijos nerūpi) padarytas tarptautinis politinis nusikaltimas, kuriam amnestijos negali būti…

Nijolės Sadūnaitės straipsnis (tiesos.lt ) „Tiesos monopolį tebeturi KGB“ visiškai atitinka ir ŠLB išeivijos teisinės įkūrimo datos suklastojimą.

Šveicarija