Aktualijos

Janina Survilaitė. Ne visi išeiname kartu su IŠĖJUSIAIS ir jų problemomis

Written by Redakcija · 4 min read

dabartinė Putino agresijos grėsmė mano Tėvynei patvirtina, kaip

turėtume branginti savo Tautos ir sunkiai atgautos Valstybės istoriją. Į

mane suplūsta geriausios ir reikšmingiausios gyvenimo patirtys, kai

nuo 1990-jų metų įsijungiau į Vakarų Europoje pirmąją teisinę

kovencinę Šveicarijos konfederacijoje 1952-02-17d., karo pabėgėlių,

Lietuvos iševijos elito, sukurtą Lietuvių bendruomenę (ŠLB).

Niekuo savo meilės Tėvynei tyrumo galia neprilyginamas 20-jo

amžiaus lietuvių tautos elitas, kurio kovos dėl Lietuvos

Nepriklausomybės atkūrimo iki mirties gyvens su manimi sapnuose ir

nemigo naktyse… Visi 22-du dar buvę gyvi Šveicarijos išeiviai, man,

1990metais įsijungus į ŠLB-nę, buvo atviri savo emigrantinio likimo

pergyventais skausmais ir nepamatuojama meile prarastam

katalikiškam gimtajam gintariniam kraštui – Lietuvai.

Karo pabėglių karta nuolat primins ir patvirtins politinį faktą, kaip nuo

21-jo amž. pradžios išbujojo visuomenės abejingumas Tautos

istorijai, ištikimybė Tautai, Valstybei ir jos Konstitucijai, primins ir kaip

kadencija po kadensijos smuko ir puvo LR vyriausybė ir Seimo

perėjūnų kompetencijos…

Niekingos ideologinės nuostatos, nuo 2006 metų, paėmus ŠLB-nės

vairą J. Jablonskytei Caspersen, (režimo kolaborantų marksistiškai

išauklėtai palikuonei), sugebėjo taip iškreipti istorinę išeivijos veiklos

tikrovę, kad jos sumanipuluotame išeivijos veiklos naratyve šiandien

nesusigaudo net PLB-nės valdybos Ginčų komisijos pirmininkas

ponas advokatas Mindaugas J., nei Lietuvos žiniasklaidos redaktoriai,

nei LR politikai ar Lietuvos vyriausybės atstovai. Jokio dėmesio

niekada išeivijos istorija neskyrė nei p.L. Linkevičiaus, nei p. G.

Lansbergio vadovaujamos LR URM-jos, nei jų rengiami diplomatai…

Kodėl taip greit prarandamas garbingos Tautos jausmas ir imama

tarnauti emigrantei nieko nenutuokiančiai išeivijos problemoms,