Aktualijos

JAV kova prieš terorizmą Sirijoje tik priedanga

Written by admin · 8 min read

JAV prezidentui Obamai paskelbus apie JAV Specialiųjų operacijų pajėgų dislokavimą Sirijoje daugeliui kilo klausimas: kas pastūmėjo priimti tokį sprendimą ir kokios galimos tolesnės pasekmės?

Prezidento Obamos sprendimas dislokuoti JAV specialiąsias sausumos pajėgas Sirijoje, tarp jų 50 Specialių operacijų patarėjus iš tikrųjų reiškia, kad šios pajėgos koordinuos „Islamo Valstybės“ (ISIS) teroristų vadinamų „nuosaikiais sukilėliais“ taktiką ir strategiją. Pagal naują Pentagono strategiją JAV pajėgos užims tariamai iš „Islamo Valstybės“ išlaisvintą teritoriją ir laikys ją tol, kol bus pakeista nauja centrinė valdžia Damaske parinkta Vašingtono ir Persijos įlankos šalių. Virš JAV pajėgų užimtos teritorijos bus paskelbta ir „neskraidymo zona“, todėl ši buferinė zona bus neprieinama dabartinės Sirijos vyriausybės kariams. JAV Specialiųjų pajėgų siuntimas į Siriją jai pačiai to neprašant, tai tiesioginė JAV karinė intervencija.

 

JAV/NATO tikslas Sirijoje nuversti Assado vyriausybę ir suskaldyti šalį

Pirminiame 2012 metais JAV Brookingso Instituto parengtame plane buvo aptariamas JAV sausumos pajėgų dislokavimas, teritorijų užėmimas ir Sirijos prezidento Assado nuvertimo galimybės. Tačiau JT Saugumo Taryboje Vašingtono ir NATO planus Sirijoje vetavo Rusija, bei Kinija.

Kitas JAV Brookingso Instituto parengtas detalus planas pasiųsti Specialiąsias pajėgas į Siriją, užimti ir išlaikyti okupuotas teritorijas buvo paskelbtas 2015 birželio 30 dieną. Pagal šį planą buvo numatyta, kad JAV pajėgos veiks kartu su Saudo Arabijos, Turkijos, Britanijos ir Jordanijos pajėgomis. Tačiau dabar ir vėl Rusija šiuos JAV planus griauna pirma dislokavusi savo karo aviacija į Siriją. Vašingtonas neįvertino Rusijos, o dabar imasi neapgalvoto sprendimo gelbėdamas savo senus imperinius planus. Tikrasis JAV tikslas yra okupuoti Siriją ir nuversti Sirijos prezidento Assado vyriausybę.

JAV vadovybė žino, kad negali atvirai remti teroristų Sirijoje, todėl ji prisidengia „kova su terorizmu“. JAV karinių oro pajėgų lėktuvai jau mėto ginklus ir amunicija „nuosaikiems sukilėliams“ siekiantiems nuversti Sirijos prezidentą Assada. Tačiau realybėje šie vadinami „sukilėliai“ yra paprasčiausi teroristai, kurie smarkiai nukentėjo nuo Rusijos karinių oro atakų.

Vašingtonas ir JAV Gynybos departamentas bet kokia kaina siekia įtraukti Rusiją į Sirijos karą, panašų į TSRS karą Afganistane. Tad šis Obamos sprendimas siųsti karius reiškia platesnių karinių veiksmų perspektyvą Artimųjų Rytų regione. Galutinis kolonijinis Vašingtono tikslas yra suskaldyti Siriją į atskiras valstybes pagal etnines ir religines grupes. Kadangi šio tikslo nepavyko pasiekti po sukilimo Sirijoje 2011 metais, todėl JAV priversta keisti taktiką Sirijoje.

JAV ir jos vadovaujami NATO sąjungininkai kartu su Persijos įlankos šalimis ne tik saugo „Islamo Valstybę“, bet ir ją finansuoja, praveda karinius apmokymus. Netgi JAV dienraštis „Washington Post“ atvirai rašo, kad „Islamo Valstybės“ Sirijoje teroristai ginklus gauna per NATO narę Turkija, kurioje yra ir JAV karinės oro bazės. Per šias bazes CŽV taip pat tiekia ginklus „Islamo Valstybės“ teroristinei grupuotei. Turkijos pabėgėlių stovyklose taip pat pravedami kariniai apmokymai „nuosaikiems sukilėliams“.

CNN melas

JAV marionetiniai teroristai Sirijoje saugodamiesi Rusijos oro antskrydžių naudoja gyvus žmonių skydus geležiniuose narvuose vežiodami po gatves Sirijos armijos belaisvius ir jų šeimos narius. Šiuos teroristus JAV TV kanalas CNN vadina „ekstremistiniais sukilėliais“ ir žinoma melagingai pabrėžia – „tai ne JAV remiami sukilėliai“. Deja, JAV (CNN reportažas https://www.youtube.com/watch?v=1rXCsyIFMLg).

„Kova su terorizmu“ yra JAV mitas

Vašingtonas naudoja teroristus užkariauti pasaulį. Britanija taip pat siunčia savo specialiuosius karinius dalinius (SAS) į Siriją, kurie persirengia ISIS uniformomis kariauja tose pačiose gretose kartu su „Islamo Valstybės“ kovotojais. Save pasiskelbusios „Islamo Valstybės“ džihadistai yra paprasčiausi NATO sausumos kariai Sirijoje siekiantys nuversti prezidentą Bashara al-Assada. Lietuva, kaip ir Latvija, Estija yra aneksuota JAV karių prisidengiant „Rusijos grėsme“. Artimųjų Rytų šalys yra aneksuojamos prisidengiant tariama „kova su terorizmu“. JAV antiteroristinė koalicija karui prieš „Islamo Valstybę“ buvo tik pretekstas užkariauti Siriją ir dar kartą Iraką, kuris slysta iš JAV įtakos sferos. Vašingtonas karą prieš terorizmą pradėjo neprašytas nei Sirijos, nei Irako. Vašingtonas pats nusprendė kas teroristas, kur ir kaip „reikia“ kariauti. Nuo 2014 rugpjūčio iki 2015 sausio JAV antiteroristinė koalicija įvykdė 16,000 oro antskrydžių, tačiau to rezultate „Islamo Valstybė“ Sirijoje ir Irake tik išaugo. JAV aiškina, kad jos kariniai veiksmai prieš „Islamo Valstybę“ yra labai „suvaržyti“. Iš tikrųjų plataus masto oro antskrydžiai prieš tariamus „teroristus“ atnešė daugiausia civilių mirčių Sirijoje ir Irake. Tikrasis JAV antiteroristinės koalicijos karinių operacijų tikslas buvo ne kova prieš „Islamo Valstybę“, bet Sirijos ir Irako ekonominės infrastruktūros sunaikinimas. Tuo tarpu „Islamo Valstybės“ teroristai po Sirijos ir Irako dykumas nekliudomai važinėjo ištisomis „Toyota“ visureigių vilkstinėmis, kol jų nepradėjo bombarduoti Rusija. Būtų per daug naivu patikėti, kad JAV vadovaujama keliasdešimt šalių galinga antiteroristinė koalicija per metus laiko nesugebėtų nugalėti po dykumą važinėjančių teroristų.

Lietuva „Islamo Valstybės“ teroristų pusėje?

Tuo pačiu prisiminkime, kad ir Al-Qaeda Afganistano-TSRS karo metu sukūrė ne kas kitas, kaip JAV. Islamo džihadistų, kurie vėliau buvo pradėti vadinti Al-Qeda kovotojais „krikštatėviui“, buvusiam JAV Nacionalinio saugumo patarėjui Zbigniewui Brzezinskiui net suteiktas Vilniaus garbės piliečio vardas. Sirijos kare Lietuvos vyriausybė stojo Vašingtono-NATO ir „Islamo Valstybės“ teroristų pusėje siekiant nuversti Rusijos sąjungininką prezidentą Assada. Lietuvos URM skelbė rezoliucijas smerkiančias „Assado režimo nusikaltimus“, tačiau nei vienos rezoliucijos smerkiančios „Islamo Valstybės“ teroristų nusikaltimus, išskyrūs „susirūpinimą radikaliojo ekstremizmo grupuočių išpuoliais prieš krikščionis“. Netgi Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio laikraštis „Atgimimas“ palaikė Sirijos „nuosaikių sukilėlių“ pusę, kurie iš tikrųjų yra tie patys save pasiskelbusios „Islamo Valstybės“ teroristai.

Tuo tarpu dar 2013 balandžio mėnesį Prancūzijos dienraštis „Le Monde“ pripažino: „sukilėliai kariaujantys prieš Sirijos prezidento Assado vyriausybę yra dominuojanti teroristinė grupė Jabhat Al Nusra, susijusi su Al-Qaida…“ Netrukus 2013 balandžio 27 pirmą kartą tai atvirai pripažino ir JAV dienraštis „The New York Times“, kad taip vadinama “Sirijos opoziciją” yra pilnai valdoma Al-Qaedos.

Ironiška, tačiau 2015 rugpjūčio 13 Lietuvos ambasadorius su Turkijos ministru aptarė kovą prieš terorizmą. Su Turkija, kurios žvalgybos tarnyba (MIT) apmokė Libijos, Jemeno, Egipto teroristus ir siuntė į Siriją kariauti.

Štai, Lietuvos ambasadorius su Turkijos ministru aptarė kovą prieš terorizmą. Su Turkija, kuri remia „Islamo Valstybės“ teroristus Sirijoje! Kita Lietuvos keistenybė – nuolatinė atstovė Jungtinėse Tautose Kovos su terorizmu komitete – Raimonda Murmokaitė teroristus mato tik Prancūzijoje, bet nemato jų Sirijoje. Pats Lietuvos Užsienio Reikalų ministras Linas Linkevičius Jungtinėse Tautose už mirtis Sirijoje kaltina ne “Islamo Valstybės” teroristus, bet “tuos, kas kas vetavo Saugumo Tarybos sprendimus”, t.y. Rusiją, kuri neleido JAV ir NATO aljansui bombarduoti Sirijos, kuri dabar iš tikrųjų kovoja prieš teroristines grupuotes Sirijoje. Globalistų valdoma Vakarų propagandinė žiniasklaida visą šią tiesą kas iš tikrųjų vyksta Sirijoje iki šiol slepia nuo visuomenės. O Lietuvos pamokslaujančių verslininkų ir politikų „kovojančių prieš korupciją“ valdomas radijas ir televizija šį Vakarų žiniasklaidos melą pateikia kaip gryną tiesą.

JAV specialios pajėgos jau seniai veikia Sirijoje

Kalbant apie prezidento Obamos pranešimą, kad jis ruošiasi dislokuoti nedideles JAV specialiąsias sausumos pajėgas Sirijoje norėčiau atkreipti dėmesį, kad JAV jau anksčiau turėjo savo specialiųjų pajėgų ir žvalgybos tarnybų agentų Sirijoje ir pakankamai didelių. JAV visada paskelbia ką „darys“, tai ką jie jau daro „dabar“. Tokia yra JAV strategija. Prezidento Obamos paskelbimas apie būsimas JAV sausumos pajėgas Sirijoje, tai Sirijoje jau veikiančių JAV specialiųjų pajėgų įteisinimas. Juk pati JAV Gynybos ministerija ir CŽV pripažino, kad apmoko ir apginkluoja Sirijos „nuosaikius sukilėlius“, kurie visi jau kariauja „Islamo Valstybės“ (ISIS) teroristų pusėje.

JAV Senato Karo reikalų komitete svarstymai kaip kovoti prieš Rusija, o ne prieš ISIS

JAV Senato Karo reikalų komitetas net tris valandas atvirai svarstė, kaip Sirijoje kovoti prieš Rusiją, o ne prieš „Islamo Valstybės“ teroristus Sirijoje. Senato Karo reikalų komitete buvo keliamas esminis klausimas: ar mes (JAV) vis dar norime nuversti Assada? JAV Gynybos sekretorius Ashton Carter, kuris dažnai Lietuvą gąsdina „Rusijos grėsme“ nedvejodamas atsakė, kad JAV tikslas nuversti Assada. Generolas Josephas Dunfordas Karo reikalų komitete JAV Senatoriui Lindsey Grahamui melavo teigdamas, kad „Rusija prieš ISIS nekariauja, todėl tai turėtų padaryti JAV.“ Karo reikalų komiteto pirmininkas respublikonų partijos narys Mac Thornberris pranešė, kad specialios pajėgos bus skirtos kovai prieš „Islamo Valstybės“ teroristus. JAV Senatorius respublikonas Lindsey Graham‘as, kalbėdamas Karo reikalų komitete apie JAV strategiją Sirijoje sakė, kad Sirijos prezidento Assado nuvertimas yra neįmanomas, „nes Assada remiama Rusija, Iranas, Hezbulah ir net patys Sirijos žmonės. Todėl, geriausiu atveju tai yra nepilna JAV strategija. Tai liūdna diena Amerikai…“ Anksčiau Senatorius Lindsey Grahamas kaltino Assada tariamai nužudžius daugiau, kaip 200 tūkst. “savų žmonių“.

JAV Senato Karo reikalų komitetas net tris valandas atvirai svarstė, kaip Sirijoje kovoti prieš Rusiją, o ne prieš „Islamo Valstybės“ teroristus Sirijoje. Tik Karo reikalų komiteto pirmininkas respublikonų partijos narys Mac Thornberris pranešė, kad specialios pajėgos bus skirtos kovai prieš „Islamo Valstybės“ teroristus. JAV Senatorius respublikonas Lindsey Graham‘as, kalbėdamas Karo reikalų komitete apie JAV strategiją Sirijoje sakė, kad Sirijos prezidento Assado nuvertimas „geriausiu atveju yra nepilna JAV strategija“. Anksčiau senatorius Lindsey Grahamas kaltino Assada tariamai nužudžius daugiau, kaip 200 tūkst. „savų žmonių“.

Kodėl prezidentas Obama svyruoja?

Nuo 2013 metų iki dabar JAV prezidentas Obama net 16 kartų skelbė, kad nesiųs jokių sausumos karinių pajėgų į Siriją, tačiau po poros metų vis dėlto nusprendė kad siųs Iš tikrųjų Obama nebuvo linkęs siųsti JAV karinių pajėgų į Siriją. Obama tikrai suvokia, kad karinio konflikto didinimas tik dar labiau padidintų ir pabėgėlių humanitarinę krizę Europoje. 2015 rugsėjo 30 Rusijai pradėjus karinius veiksmus prieš teroristines grupuotes Sirijoje Obama paskelbė, kad nutraukia Sirijos „nuosaikių sukilėlių“ rėmimo programą. Tačiau po keleto dienų JAV atnaujino karinę pagalbą ir ne sukilėliams, o tiesiogiai teroristams. Taip yra todėl, kad JAV prezidentą valdo karinis pramoninis-bankinis elitas, kuris kartu su JAV Kongresu spaudžia Obama priimti kitokius sprendimus, Jei Obama pasipriešintų, jo lauktų Kenedžio likimas.

Kodėl „Islamo Valstybė“ ir kitos teroristinės grupuotės sugeba pasipriešinti?

Nors Rusijos aviacija sunaikino tūkstančius teroristų taikinių Sirijoje, tačiau Sirijos šiaurinėje ir rytinėje dalyje, Alepo mieste ir prefektūroje al-Nusra Frontas (Jabhat al-Nusra) ir „Islamo Valstybės“ grupuotė“ karinius išpuolius prieš Sirijos armiją akivaizdžiai suderino su JAV karinėmis pajėgomis. Rusijai pradėjus bombarduoti teroristus, JAV pajėgos iki minimumo sumažino oro antskrydžius prieš „Islamo Valstybę“ rytinėje Sirijos dalyje. Pvz. nuo spalio 22 iki 29 dienos JAV atliko tik 2 oro antskrydžius. Tuo pasinaudodama „Islamo Valstybė“ Irake ir Al-Sham teroristinė grupuotė perkėlė šimtus kovotojų ir sunkiosios technikos prie tiekimo kelių jungiančių Damaską su vyriausybės užimtomis teritorijomis Alepo prefektūroje. O al-Nusra Frontas atakavo vyriausybinius tiekimo kelius iš vakarų pusės naudodamas savižudžių automobilių sprogdinimus prie Sirijos armijos patikrinimo postų. Teroristai nužudė šimtus Sirijos armijos karių, užgrobė dešimtys patrankų, karinių sunkvežimių ir net tankų. Todėl Sirijos armija turėjo perkelti šimtus karių iš Alepo prefektūros į rytinę Sirijos dalį. Sirijos armijai į pagalbą atėjo Palestiniečių Liwaa Al-Quds ir Libano Hezbullah grupuotės kovotojai. Teroristus atakavo ir Rusijos karinės oro pajėgos, kurios nuo spalio 26 iki 27 dienos įvykdė net 90 oro antskrydžių. Kad “Islamo Valstybės“ ir Al-Nusra Fronto teroristų išpuoliai galimai buvo suderinti aukščiausiame lygyje su JAV pajėgomis pripažįsta ir jungtinis Sirijos, Irano, Rusijos, Hezbullah žvalgybos centras Damaske. Paimti į nelaisvę „Islamo Valstybės“ Irake karo vadai pripažįsta, kad jie gauna logistinę ir žvalgybinę informaciją iš JAV.

Kokios karo perspektyvos?

Nepaisant „Islamo Valstybės“ ir Al-Nusra Fronto teroristų kontrpuolimo prieš Sirijos vyriausybines pajėgas, tačiau padedant Rusios aviacijai, Iranui, Sirijos Arabų Armija, Nacionalinės Gynybos Pajėgos juda į priekį Sirijos šiaurinėje, rytinėje ir Damasko provincijoje. Teroristinės grupuotės persigrupuoja ir siekdamos išvengti Rusijos bombardavimų pereina pas „nuosaikius sukilėlius“. Tuos kovotojus, kurie pereina į kitas grupuotes „Islamo Valstybės“ kovotojai naikina. Vyksta teroristinių grupuočių tarpusavio kova.

JAV Specialių operacijų dalinių dislokavimas Sirijoje tik padidins visų kariaujančių pusių karinius veiksmus. JAV, Saudo Arabija, Turkija ir toliau tieks ginklus atrinktiems teroristams vadinamiems „nuosaikiais sukilėliais“. Tarp šių ginklų bus prieštankinių ir priešlėktuvinių ginklų skirtų numušti Sirijos ir Rusijos karo lėktuvus. Šie ginklai padidins keleivinių lėktuvų susprogdinimų tikimybę. Nors Vašingtonas provokuoja Rusiją, tačiau pats vengia tiesioginio karinio konflikto su Rusija. Tarp Rusijos karinių oro pajėgų atakuojamų taikinių gali atsidurti ir JAV Specialiosios pajėgos.

Vašingtonas jau pralaimėjo karą svetimomis rankomis prieš Rusiją Sirijoje. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia taikos. Žemo intensyvumo mūšiai dar ilgai tęsis Sirijoje. Jei Putinas nuspręstų atsitraukti iš Sirijos, Vašingtonas tai vertintų kaip Rusijos silpnumą. Todėl Maskva kovos tol, kol pasieks pergalę.

Pabaigai

Vykstant karui Sirijoje tuo pačiu metu JAV ruošiasi dislokuoti dar 4000 NATO karių ir sunkiosios karinės technikos Baltijos valstybėse prie Rusijos sienos – Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje. Tai juk akivaizdūs požymiai, kad JAV stumdama NATO nares ruošiasi karui prieš Rusija. Nepaisant to pavojaus, daugelis žmonių Lietuvoje blaiviai nesuvokia iš kur kyla grėsmė. Vašingtono nurodymu Informacija Lietuvoje stipriai blokuojama. Be to, pažiūrėkite kokius karinius rėžimus Vašingtonas remia Ukrainoje ir Lietuvoje. Kur karinis režimas, ten nėra vietos nei demokratijai, nei konstruktyviai žodžio laisvei.