Aktualijos

JE Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Written by Redakcija · 2 min read

Lietuvos Respublika yra RESPUBLIKA, todėl joje turi būti paklūstama įstatymui, LR KONSTITUCIJAI, kuri yra aukščiausias įstatymas. Išrinktieji taip pat turi paklusti Konstitucijai. Jeigu būtų vien demokratija, tai tuomet galioja daugumos taisyklė – 51%. Tačiau taip nėra, mes turime Lietuvos Respubliką, kurioje paklūstama įstatymui. 

LR Konstitucijos rinkiminės nuostatos [1]:

55 straipsnis. Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.
78 straipsnis. Respublikos Prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai penkeriems metams, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.
119 straipsnis. Savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.

Matome, kas visos trys nuostatos yra vienodos, t.y., renkama visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise. Lygiai taip pat kaip LR prezidentas, t.y., vienmandačiai rinkimai. Čia labai aiškiai nurodyta, kad turime tiesioginę rinkimų teisę ir lygiai taip pat nurodyta, kad 141 Seimo narys yra būtent taip, o ne kitaip, renkamas. Analogiškai yra ir su savivaldybių tarybų nariais. Rinkimai privalo būti  lygūs ir tiesioginiai, kitaip tariant, vienmandačiai. 

LR Konstitucinis Teismas teisingai išsprendė konstitucingumo klausimą [2]: 

 „2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.“  

Tačiau dėl korupcijos su neteisėtu Seimu, Konstitucinis Teismas savo nutarime „pamiršo“ ar nematė reikalo, ar specialiai  praleido “vienas rinkėjas – vienas balsas” :

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 53, 54, 55, 56 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas  nutaria:  Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 132-6666) nuostata „Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus“ tiek, kiek pagal ją leidžiamas iki 20 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 daliai.” 

Šio LR KT sudėtis: Elvyra Baltutytė, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius,  Egidijus Šileikis, Algirdas Taminskas, Dainius Žalimas. 

Kaip gali prieštarauti, jeigu apie tai visai nekalba LR Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalis. TODĖL LR KT nutarimas yra visiška nesąmonė! Arba sąmoninga apgaulė.

LR Konstitucijos 153 straipsnis įrodo, kad LR Seimo rinkimų įstatymas ir Rinkimų kodeksas yra NETEISĖTI, prieštarauja LRKonstitucijai: 

“153 straipsnis

Kai ši Lietuvos Respublikos Konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 metų spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma gali pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas, kurios yra 47, 55, 56 straipsniuose, 58 straipsnio antrosios dalies 2 punkte, 65, 68, 69 straipsniuose, 84 straipsnio 11 ir 12 punktuose, 87 straipsnio pirmojoje dalyje, 96, 103, 118 straipsniuose, 119 straipsnio ketvirtojoje dalyje.”

Antikonstitucinis Rinkimų kodeksas patvirtintas Lietuvos Respublikos 2022 m. liepos 19 d. konstituciniu įstatymu Nr. XIV-1381, apie tai skelbia JE LR prezidentas Gitanas Nausėda. IŠVADA: neteisėto LR Seimo antikonstitucinis įstatymas skelbiamas konstituciniu.

Prašau Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos, vienintelio teisėtai išrinkto, legitimaus pareigūno, savo dekretu atšaukti antikonstitucinio Rinkimų kodekso galiojimą ir paskelbti, kad nuo šiol visi rinkimai Lietuvos Respublikoje yra tik vienmandačiai.

*************

Autorius – buvęs Kauno Sąjūdžio tarybos nariu 1991-1992 metais, IV Sąjūdžio suvažiavimo delegatas. 1997-2004 metais Vytauto Didžiojo universiteto darbuotojas, iškėlęs 20 civilinių bylų universitetui. Iš jų 17 buvo perduotos Europos Žmogaus Teisių Teismui.

Pagarbiai, 

dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

Literatūra:

1. 2022-11-11 dr. Jonas Ramanauskas Rinkimų kodeksas – specialiai, tyčia ANTIKONSTITUCINIS 

2. 2015 m. spalio 20 d. Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI 

http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content

3. 2016-09-11 dr. Jonas Ramanauskas ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo 

http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ 

Pagarbiai:  dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2023-02-16