Aktualijos

Jeigu karas rytoj

Written by Redakcija · 1 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 7 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai
GYVENTOJŲ GYNYBAI VALSTYBĖS PAJĖGAS

(Jeigu karas rytoj) Vilnius, 2023-11-13

PRISIMINDAMI kai 1991 metų sausio mėnesyje sovietų kariniai daliniai užpuldinėjo svarbius
valstybinius objektus.
PRISIMINDAMI, kai 1991 metų sausio 13-tąją sovietinė kariuomenė puolė Televizijos bokštą
ir Radijo ir televizijos komiteto pastatą.
PATYRĘ DAUG NUOSTOLIŲ IR AUKŲ MES NUGALĖJOME.
UŽJAUSDAMI AUKAS ir didžiuodamiesi gynėjų didvyriškumu 30 metų gyvename Laisvėje.
ŽINODAMI, kad Rusijos karinės pajėgos 2014 pradėjo karą prieš Ukrainą ir nuo
2022-02-24 tęsia šį karą. PRIVALĖJOME RIMTAI SUSIMĄSTYTI.
Atsakingi Lietuvos vadovai, karo ir civilinės saugos specialistai stengiasi paaiškinti Lietuvos
žmonėms, kad būtų atkreiptas ypatingas dėmesys civilinei gynybai, asmeniniam ir pilietiniam
pasipriešinimui. Siekiant šių tikslų parengta įvairios literatūros ir organizuojami kai kurių specifinių
grupių įvairūs apmokymai.
DŽIŪGAUJA valdininkai ir politikai, kad kai kuriems Vilniaus krašto gyventojams išdalintos
kalio jodido tabletės nuo galimų grėsmių kilus pavojui Astravo atominėje elektrinėje. Kaip ir kada jas

naudoti žino tik specialius mokslus išėję žmonės. Vilniaus krašto gyventojai visiškai neparuošti
savisaugai kilus incidentui Astravo AE.
APGAILESTAUJAME, kad mokinant žmones tokiais tempais ir tokiomis
pastangomis kaip iki šiol gali paraeiti daug laiko.
APGAILESTAUJAME, kad mokinant žmones tokiais tempais ir tokiomis pastangomis kaip iki šiol gali praeiti daug laiko.
PRAŠOME gerbiamą Prezidentą įpareigoti Vyriausybę skirti ypatingą dėmesį. kad
visuomenės – eilinių žmonių mokymai skubos tvarka turėtų būti neatidėliojant pradėti vykdyti per
visuomeninį transliuotoją Lietuvos radiją ir televiziją. Pradiniame etape šiems mokymams galėtų būti
skiriama nors 1-1,5 valandų.
PRAŠOME visų televizijų valdytojus skirti laiko civilinės gynybos ir pasipriešinimo
mokymams.
2023-11-06 Valstybės gynimo taryba (VGT) patvirtino Valstybės gynybos planą, kuris bus

įgyvendinamas visuotinės gynybos principas.
PASTEBĖJOME IR ESAME SUNERIMĘ, kad ypatingos svarbos dokumentą gali
boikotuoti arba vilkinti įgyvendinti valdantieji.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Tarybos pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis
Tarybos pirmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas
Tarybos pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis
Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis, G.
Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A. Gelumbauskaitė, L.
Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A.
Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, E. Mirončikienė, V. Rizgelis, G.
Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas

Teirautis: L. Kerosierius tel. 867 438 465

Adresas L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius; mel. p. leonaslabora@gmail.com