Aktualijos

JODO TABLETĖS ASTRAVO ATOMINĖS ELEKTRINĖS GRĖSMĖMS LIKVIDUOTI. PABUSKIME! ATSIKVOŠĖKIME! SUSIMĄSTYKIME!

Written by Redakcija · 5 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 10 metų 

  LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA

JE Lietuvos Vyskupų konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui Gintarui Grušui

JE LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Pasaulio Lietuvių bendromenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariamsPasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Europos Parlamento nariams

Lietuvos žmonėms

Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S

 JODO TABLETĖS  ASTRAVO ATOMINĖS ELEKTRINĖS GRĖSMĖMS LIKVIDUOTI. PABUSKIME! ATSIKVOŠĖKIME! SUSIMĄSTYKIME!

                                                            Vilnius,   2019-10-02

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba,  iškilus Astravo atominės elektrinės problemai,  visais varpais skambino apie šio objekto keliamą grėsmę Lietuvai ir Vilniaus miestui.  

            2010-04-21 d. rašėme laišką „BALTARUSJJOS ATOMINEI ELEKTRINEI-NE!“ Lietuvos Respublikos  Prezidentei D. Grybauskaitei, Baltarusijos Respublikos Prezidentui A. Lukašenkai, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I. Degutienei, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui, Žiniasklaidai. Laiške aiškinome:
           1986-04-26 Černobilyje įvyko AE avarija. Šios tragedijos pasekmės išliks amžiams.
           Žmonijai reikia elektros. Daugelis mano, kad ekonomiškiausiai ją gaminti galima skaidant atomus. Todėl daugelis rengiasi statyti atomines elektrines. Tačiau jos kelia didelį susirūpinimą žmonėms, gyvenantiems šalia tokių objektų.
           Objektus projektuojančios ir statančios institucijos stengiasi darbus atlikti mažiausiomis sąnaudomis ir gauti didelius pelnus. Taip dirbant pasitaiko daug klaidų, kurios kelia didelį pavojų.
            Jau dabar pastebima, kad saugus Baltarusijos atominės elektrinės projekto įgyvendinimas vargu ar įmanomas dėl ekonominių, techninių, ekologinių ir kitų priežasčių.
     Pritariame Baltarusijos visuomeninių organizacijų iniciatyvoms, kuriomis jos atkreipia dėmesį, kad įvykus elektrinėje avarijai nukentės ne tik Baltarusijos, bet ir Latvijos, Lietuvos, Lenkijos bei kitų aplinkinių valstybių gyventojai. Tokiu atveju tektų evakuoti netoliese esančią Lietuvos sostinę Vilnių ir jo apylinkes, kur gyvena virš pusės milijono žmonių.
     Niekas niekam nėra davęs teisės siekiant sau naudos kenkti kitiems.
     Todėl sakėme: Baltarusijos atominei elektrinei NE !

ATSAKINGOS institucijos laišką persiuntė pavaldžioms tarnyboms –  nebuvo reaguota.

2011-09-15 Baltarusijos Respublikos Prezidentas A. Lukašenka paskelbė dekretą dėl AE statybos Astrave. Manytina, kad parengiamieji projektavimo darbai buvo pradėti 2009 metais.

            Didžiausios grėsmės  AE yra avarijos, galimi gedimai, žemės drebėjimų ir teroristinių išpuolių incidentai. 1908 m. netoli Astravo vykęs 6-7 balų žemės drebėjimas primena apie galimų tektoninių lūžių padarinius. Istoriniai šaltiniai byloja, kad 1904, 1940, 1974, 1977, 1990, 1996, 2001  metais Lietuvoje buvo užfiksuoti žemės drebėjimai. Daugeliui žinoma, kad 2004-09-21 Karaliaučiaus  srityje šalia Baltijsko vykę  4,4 ir 5,3 balų žemės drebėjimai buvo stipriai juntami ir Lietuvoje.

            Lietuvą valdantieji nerodė aktyvių susirūpinimo ženklų dėl YPATINGAI PAVOJINGO OBJEKTO statybos netoli sostinės Vilniaus. Partiečiai dviračiais rengė ekskursijas po Baltarusijos apylinkes. Visuomenininkai vykdė protestus, piketus, mitingus, konferencijas prieš Baltarusijos, Lietuvos ir Karaliaučiaus atominių elektrinių statybas. Baltarusijos valdžia protestuotojus baudė, o iš Lietuvos visuomenininkų valdantieji tyčiojosi ir niekino, nes politinis-pramoninis konglameratas iškėlė į aukščiausią  lygmenį Visagine  statyti atominę elektrinę sumontuojant  japonišką „Hitachi“   atominį  reaktorių, kuris 2018-2020 pradėtų gaminti elektrą.  

            Per praėjusį laikotarpį Baltarusija, gavusi apie 10 milijardų JAV dolerių  paskolos iš Rusijos, baigia statyti AE.

Lietuvos bokštiniai ir automobiliniai kranai stato Astravo atominę elektrinę-GILJOTINĄ Lietuvai. TIKĖTINA, kad Lietuvos verslas, bokštinių kranų mašinstai, autokranų vairotuojai ir vadovai statydami elektrinę  papildo  Lietuvos biudžetą.

PO 2010-04-21 d. kreipimosi dar daug kartų MES KREIPĖMĖS ir AIŠKINOME:

Istoriniai šaltiniai byloja, kad Astravo  rajone yra  kaimas  Bistryčia, kuris buvo pirmoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė.
            2012 m. lankydamasis Vilniuje pirmasis Nepriklausomos Baltarusijos Prezidentas Stanislavas Šuškevičius kalbėjo: ,,Atominė elektrinė Astrave yra skirta, esant reikalui, nušluoti Lietuvą nuo Žemės paviršiaus. Tai – politinis terorizmas“.

            2012-03-30 A. Kubiliaus  vyriausybė  parafavo koncesijos sutartį su strateginiu investuotoju, japonų korporacija „Hitachi“, kuri įsipareigojo Visagine 2018-2020 paleisti atominę elektrinę.

2016 m prieš artėjančius rinkimus TS-LKD  partijos lyderiai pradėjo aiškinti, kad Lietuvą valdantieji nesiima veiksmų prieš  Baltarusijos AE statybą ir buvo pradėta rinkti parašus dėl įstatymo projekto, kuriuo Lietuva įsipareigotų nepirkti Baltarusijoje pagamintos elektros, nenaudoti Lietuvos elektros tinklų baltarusiškos elektros eksportui ir kad būtų uždrausta  AE statyba. 

            Pasibaigus 2016 metų rinkiminėms batalijoms partijos ir partiečiai aprimo. S. Skvernelis kreipiasi į Vokietijos kanclerę A. Merkel,  į Europos Sąjungą.

2017-03-04  žiniasklaidoje buvo skelbiama, kad dėl Astravo grėsmės Pietryčių Lietuvoje 150 vietovių  ketinama įrengti perspėjimo sirenas.   

2017-02-16  prof. V. Landsbergis iš Signatarų namų balkono kalbėjo: ,,Pakilkime dar sykį į Baltijos kelią, nuo Pakūtuvėnų iki Astravo. Jei pajudėtų išties milijoninis Baltijos kelias iš Vilniaus į Astravą tai pasaulis pamatytų. Sakytų, pasiuto lietuviai, kaip anąsyk, reikia ką nors daryti”. Tai buvo svarbūs ir teisingi žodžiai. Tačiau Prezidentūra, Seimas, Vyriausybė, partijos, partiečiai ir visuomenininkai tylėjo – NIEKAS NESIĖMĖ INICIATYVŲ.

Prabėgo daug daug laiko ir … nieko. Tyla. O laiko, kaip buvo pasakyta, nebėra. Tai gal Lietuva jau apkurto?  Ir apkurtus jau seniai, nes nuo  2010-04-21  mūsų taip pat ir kitų niekas negirdėjo  – TIKSLIAU NIEKAS NENORĖJO REAGUOTI.

             O  gal mes be reikalo šaukėme, gal pavojus neturi realaus pagrindo? Gal čia tik bereikalinga panika? Pasižiūrėkime atidžiai į  žemėlapį ir nesunkiai  suvoksime, kad Astravo atominės elektrinės projektas, tai projektas sunaikinti ne tik Vilnių ir Vilniaus kraštą, bet ir visą Lietuvą.    Tai šėtono projektas!    Tai Putino Rusijos Lietuvos sunaikinimo ir pasaulinį siaubą sukeliantis projektas!                                                

Nebūkime ramūs, manydami, kad ,, tai manęs neliečia“.  Nebūkime išdidūs.

Černobylio ir Fukušimos AE katastrofos savalaikiai nesutelkė Lietuvą valdančiųjų kovai prieš Baltarusijos AE statybą. ATOMAS SIUNČIA ŽMONIJAI SKAUDŽIAS ŽINIAS. IR TIK TADA, KAI APRAUDOMOS AUKOS, ŽMONĖS SUKYLA PRIEŠ AE GRĖSMES.

            LIETUVOJE  NEBUVO parengta Valstybinė žmonių apsaugos strategija nuo galimų neigiamų Baltarusijos AE padarinių. 

             Mes tikėjome, kad mūsų valstybės vadovai darys viską, kad šio, mirtinai pavojingo objekto –  Astravo atominės elektrinės statyba būtų  sustabdyta.  Delsimas turi būti įvardintas kaip nusikaltimas Lietuvai.

               Kai į šį  objektą bus patalpintos kapsulės su atominio kuro kasetėmis, Lietuvos likimas pakibs ant plauko. Fukušimos  atveju matėme, kad nuo tragedijos negali apsaugoti net geriausios  statybų technologijos. 

Mūsų  gražus,  apšviestas iliuminacijomis Baltų Civilizacijos laivas, kurio vardas ,,Lietuva“, sparčiai artėja prie ledkalnio, kurio vardas – ,,Astravas“.

MES IR DAUGELIS KITŲ RAŠĖME IR PRAŠĖME –  Stabdykime šiandien, nes rytoj jau bus per vėlu. Nelaukime dienos, kada mes, mūsų vaikai ir anūkai bus  išžudyti, o suluošinti baisingų radiacijos padarinių klykdami klaus: ,,Seneli, tėveli, mamyte, kodėl tu tylėjai, kai šios nelaimės dar buvo galima išvengti. Kodėl?“

Pastaruoju laiku rengiamasi iš Austrijos įsigyti  jodo tablečių, valdininkams ir poklitikams įrenginėjamos slėptuvės, rengiamasi įrengti 43 telefonų stoteles, Vilniaus savivaldybė ir Vidaus reikalų ministerija organizuoja mokymus. Nuo pat Astravo AE statybos pradžios Lietuva privalėjo organizuoti pasipriešinimą, o dabar, baigiant Astravo AE statybas, Lietuvą valdantys pradėjo mokinti gintis nuo galimų atomo grėsmių. Priiminėjami pareiškimai ir rezoliucijos – PILNA ŽINIASKLAIDA LIETUVOS GELBĖTOJŲ – tai nėra pakankamos priemonės grėsmei pašalinti.

PATIKĖKITE, KAD  JODO TABLETĖS MAŽAI PADĖS NUO ATOMINIŲ GRĖSMIŲ.

SUPRANTAME ir ĮSITIKINOME, kad Lietuvoje jau išgirstas pavojaus signalas ir Lietuvos žmonės pakils į lemiamą šturmą prieš  šį mirtiną pavojų. Tam turi būti sutelkti visi dvasiniai, moraliniai ir materialiniai ištekliai, į šią  kovą turi įsitraukti visi vadovaujant Lietuvos Prezidentui.

APIE VALSTYBĖS sprendžiamus klausimus ir vykdomas priemones nuolat Lietuvos žmonės turi būti informuojami žiniasklaidos priemonėmis.

POST  SCRIPTUM

Artėja rinkimai. Atsiras norinčių prisijaukinti rinkėjų, paimituoti tarnystę Lietuvai, pasireklamuoti dėl netinkamos buvusių prezidentūrų, seimų, vyriausybių ir partijų veiklos ginant Lietuvą nuo Astravo elektrinės atominės katastrofos.

Politikai, inspektoriai, specialūs agentai ir diplomatai galėtų pasiaiškinti ar Lietuvos kranų darbas statant Astravo AE yra Lietuvos ir Baltarusijos tarpvalstybinės geros kaiminystės  ir tautų bendradarbiavimo sutarties dalis.

Pažymėtina, kad R. Šimašiaus – A. Armonaitės  “Laisvės” partijos vadovaujama Vilniaus savivaldybė spalio 1-4 boikotavo  Vidaus reikalų ministerijos organizuotas pratybas Astravo AE grėsmėms atremti. Tai vilniečių niekinimas ir tarnystė Rusijos militarizmui.  Prisiminkime, kad  2011 m. R. Šimašius, būdamas  Teisingumo ministru, perdavė Baltarusijos teisėsaugai  duomenis, kuriais remiantis buvo persekiojamas ir nuteistas žinomas opozicionierius Alesis Beliackis.

16-METĖ ŠVEDŲ MOKSLEIVĖ GRETA TUNBERG DĖL PASAULINIO KAPITALO DAROMOS ŽALOS GAMTAI SUJUDINO PASAULĮ. O MUMS, KNYGNEŠIŲ, SUKILĖLIŲ, PARTIZANŲ, LAISVĖS KOVOTOJŲ, SĄJŪDŽIO LIETUVAI, NUGALĖJUSIEMS BLOGIO IMPERIJĄ, VALDŽIUSIEJI IR VALDANTIEJI TEIKS PO JODO TABLETĘ IR KAIP AVINŲ BANDĄ RIKIUOJA PRIE ASTRAVO SKERDYKLOS.

PABUSKIME! ATSIKVOŠĖKIME! SUSIMĄSTYKIME! 

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas    V. Jakubonis

Pirmininko pavaduotoja   R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas   H. Martinkėnas

Tarybos narys   S. Žilinskas

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

            Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com