Aktualijos

JT migracijos sutartis – tautų naikinimo įrankis

Written by Redakcija · 1 min read

estija ES nepasirasys  Pasitelkus Jungtines Tautas dar kartą mėginama įgyvendinti globalistinę pasaulio be tautų utopiją. Siekiama visoms valstybėms primesti faktiškai nevaržomos masinės migracijos sutartį, kuri išprovokuotų net neįsivaizduojamo masto tautų masinio persikraustymo bangą ir visą pasaulį paverstų pereinamuoju kiemu.Sovietmečiu utopinis tautų perkėlinėjimo ir dirbtinio maišymo bei tirpdymo betautėje „tarybinėje liaudyje“ projektas rėmėsi komunistinio „internacionalizmo“ ideologija. Dabartinis globalistinis tautų maišymas ir jų vertimas beveide „pasaulio piliečių“ ir „naujųjų europiečių“ mase grindžiamas  liberalkomunistine „multikultūralizmo“ ideologija. Neatsitiktinai suprasdamos šios sutarties paskirtį ir tikslus virtinė valstybių, tarp jų ir Estija, atsisakė arba neketina jos pasirašyti.

Todėl Vilniaus Forumas ir grupė visuomeninių organizacijų parengė peticiją valdžiai šiuo itin svarbiu tautai ir valstybei klausimu:

http://www.propatria.lt/2018/11/visuomenines-organizacijos-ragina.html

Tačiau Lietuvos valdžia šiai sutarčiai pritaria ir toliau aklai vadovaujasi „globalios Lietuvos“ vizija nepaisydama to, kad ši vizija daro Lietuvą vienintele mums žinoma pasaulio šalimi, oficialiai deklaruojančia, jog galutinis valstybės tikslas yra savanoriškas tautos susinaikinimas ir išnykimas:

https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/981271/vakaru-peikiamai-sutarciai-del-migrantu-lietuvos-palaikymas?fbclid=IwAR0bx0fHMqwnA1i-vzOw7K

Šio tikslo idėjinės ištakos yra jau „Komunistų partijos manifeste“ išdėstyta tautų išnykimo doktrina, kurią uoliai vykdė Maskvai nuolankiai tarnavę okupuotos Lietuvos išdavikai. Todėl entuziastingai išsakytą pasiryžimą automatiškai pritarti potencialiai pragaištingai sutarčiai galima iš dalies paaiškinti ir tvirtai įsišaknijusiais bei niekur neišnykusiais Lietuvos politikų ir valdžios pareigūnų įpročiais išdavinėti bei naikinti savo tautą ir valstybę:

https://lt.wikipedia.org/wiki/Linas_Antanas_Linkevi%C4%8Dius

Kviečiame pasirašyti peticiją, reikalaujančią Lietuvos valdžią nepasirašyti JT sutarties dėl migracijos:

http://www.propatria.lt/2018/11/pareiskimas-del-jungtiniu-tautu.html

Verčiama pasirašyti JT migracijos sutartis yra priemonė įgyvendinti paneuropinio judėjimo pradininko ir ilgamečio vadovo R. von Coudenhove-Kalergi  puoselėtą „naujosios  Europos“ viziją, kuri neabejotinai yra ir vienas iš svarbiausių sutarties idėjinių šaltinių. Pagrindinės R. Coudenhove-Kalergi idėjos, išdėstytos tokiose knygose kaip ,,Paneuropa“ ir ,,Praktinis idealizmas“, Lietuvoje yra gana menkai žinomos. Todėl pridedame nuorodą enciklopedinio straipsnio, leidžiančio susidaryti bendrą šio asmens pažiūrų į tautų ir Europos ateitį vaizdą ir padedantį suprasti, kaip atrodė ir kur veda Europą bei pasaulį JT rankomis desperatiškai mėginama įgyvendinti jo svajonė:

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_von_Coudenhove-Kalergi

Vilniaus forumo koordinatorius 

El. paštas: info@pilieciai.lt 

www.vilniausforumas.lt