Aktualijos

Ką atskleidė sapnas?

Written by admin · 4 min read

Rašytoja Vidmantė Jasukaitytė jau keletą metų skelbia politinius komentarus, kuriuose nuosekliai gina prezidentę Dalią Grybauskaitę nuo kritikos ir įspėja visuomenę apie sąmokslus, kurie esą nuolat rezgami prieš Lietuvos valstybės vadovę. Pastaruoju metu menininkė savo politinėms įžvalgoms išsakyti yra pasirinkusi postmodernią sapno formą. Vieną iš V. Jasukaitytės sapnų pilietiniam portalui Tiesos.lt komentuoja Kastytis Braziulis. Jo manymu, tokia prezidentės gynyba didžiausią žalą daro pačiai prezidentei.

 

V.Jasukaitytės sapne buvęs prokuroras R.Žadeika formuoja pagrindinį Kauno verslininkų veiklos tikslą – „Svarbiausia dabar mergaitę iš Daukanto pakeist, o tada ką norėsim tą ir pastatysim.“

Kiekvienas iš mūsų į įvairius įvykius žiūrime iš savo stogo, turimų žinių ir patirties. Į sapno istoriją prokuroras Betingis žiūri kaip į susidorojimą su juo. Buvusi Ūkio ministrė B.Vėsaitė – kaip į susidorojimą su ja. Prezidentė žiūri kaip į kovą su korupcija. Kažkokia įtakos grupė žiūri kaip į pergalę, kurią ji pasiekė lengvai. Saugumas žiūri kaip į atliktą didelę žvalgybinę operaciją. Žiūri visi ir visi vertina.

Pabandžiau pažiūrėti ir aš. Stengiausi būti nešališkas ir objektyvus.

Ką pamačiau? Pamačiau keturis, mano manymu, labai svarbius ir aktualius dalykus. Pirma. Labiausiai sapno istorijoje nukentėjo Prezidentė. Ji sukompromituota. Antra. Padarytas nusikaltimas – neteisėtai atskleista ir paviešinta valstybės paslaptį sudaranti informacija. Trečia. Žvalgybos institucijos žaidžia pavojingus žvalgybinius žaidimus visuomenėje ir prieš jos narius. Tai jau tampa praktika. Ketvirta. Įtakos grupė, siekdama savo tikslų, galimai manipuliuoja Prezidente.

Pabandykime pažvelgti į kiekvieną iš šių iškeltų klausimų atskirai.

Sukompromituota Prezidentė.

Sapno istorijoje labiausiai nukentėjo Prezidentė. Ji sukompromituota. Jos reputacija dėl jos pačios veiksmų pagadinta. Ji papildomai įgyjo įtakingų priešų, kurie tikrai jai neatleis ir už ją nebalsuos rinkimuose. Ji sukėlė dalies visuomenės abejones jos priimtų sprendimų teisėtumu. Kuo pasireiškė jos nuostoliai?

Viešumoje, Prezidentei pritarus, paskleista ją neigiamai charakterizuojanti informacija. Nesvarbu, ar informacija yra tikra ar melaginga. Svarbu, kad ji paskleista, apie ją kalba žmonės ir ją išsamiau nagrinėja įvairios valdžios institucijos. Ši informacija formuoja žmonių nuomonę. Vėliau jie užmiršta, kas ir apie ką buvo rašyta, tačiau jų galvoje pasilieka neigiamas įspūdis, neigiama emocija. Jų galvoje užsiprogramuoja, kad Prezidentė yra bloga mergaitė.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad paskleistoje informacijoje didžiausias dėmesys yra skiriamas Prezidentei, o ne kitiems minimiems asmenims. Tai dar kartą patvirtina, kad taikinys yra Prezidentė.

Ką sapnas sako apie Prezidentę?

R.Žadeika teigia, kad „…Arvydas garantuoja, kad Dalytė kol kas nesikiš. O ir šiaip jos dienos suskaičiuotos. Kitai kadencijai ją vargu ar išrinks. Mes jos rimtai neremsim, tik dėl akių, o visas dėmesys yra sutelktas socdemams ir jie pasiims prezidentūrą.“

Arvydas Garbaravičius sako, kad „tu gi žinai, kad mes esam mergaitės rėmėjai ir jinai turi atidirbti.“ Po to, kai Betingis vėl bandė išsisukti nuo pasižadėjimų, sakė: „Kam čia tie žaidimai, tu gi žinai, kas rėmė mergaitę ir pas ką jinai kišenėj. Nejaugi tu galvoji, kad tokioms babkėms kas nors gali atsispirti. Visi ima, ir Dalytė ne šventa.“

R.Žadeika suformuoja pagrindinį jų veiklos tikslą – „Svarbiausia dabar mergaitę iš Daukanto pakeist, o tada ką norėsim tą ir pastatysim.“

Prezidentė priėmė skubotus sprendimus, kurie iššaukė politikų, visuomenės nepasitenkinimą ir abejones dėl Prezidentės sprendimų teisėtumo. Skonis pasiliko nekoks. Tai buvo antras smūgis Prezidentės reputacijai.

Sapno turinyje yra rašoma apie Kauno prokurorų prokurorą K. Betingį ir Ūkio ministrę B.Vėsaitę. Jie pateikti iš blogosios pusės. Neva Kauno verslininkai spaudžia prokurorą K. Betingį priimti jiems palankius sprendimus, gelbėti A.Garbaravičiaus šeimą nuo problemų. B.Vėsaitė pristatyta kaip korupcionierė, kuri yra priklausoma ir nuolat maitinama iš Garbaravičiaus letenos. „Ji yra mano kišenėje nuo pat pradžių ir ji padarys viską ką jai pasakysiu, dar niekada nepavedė“, – sapne teigia A.Garbaravičius.

Nesvarbu, ar ši informacija yra tikra ar melas, Prezidentė jos pagrindu galimai priėmė sprendimus – pašalinti šiuos asmenis iš užiimamų aukštų postų. Kaip matome, nei B. Vėsaitė, nei prokuroras K. Betingis savo postų jau nebeužima.

Padarytas nusikaltimas – neteisėtai atskleista ir paviešinta valstybės paslaptį sudaranti informacija

Niekam ne paslaptis, kad sapno istorijoje pagrindinį vaidmenį atliko saugumas. Tik kvailys ir naivuolis gali patikėti, kad informacija, kuri buvo pateikta sapne, yra tikrai susapnuota. Tai nesąmonė. Tik kvailys ir naivuolis gali patikėti, kad informacija, kuri buvo pateikta sapne, yra parašyta anonimo. Taip, ją gali parašyti anonimas, tačiau šį kartą tai nebuvo gerai apgalvotas ėjimas. Anonimu tapo Kauno miesto savivaldybės klerkė, kuri netikėtai sau pačiai atsidūrė kavinėje šalia stalo, už kurio sėdėjo sapne minimi asmenys ir garsiai kalbėjo tarpusavy. Klerkė daug žinanti. Ji ne tik viską kuo puikiausiai prisiminė ir anoniminiame laiške atkartojo, bet ir asmenis pažino, ir galėjo juos charakterizuoti. O asmenys yra tokie kvaili, kad kavinėje, visiems girdint, sprendė, kaip nuversti Dalytę ir jos vietoje pastatyti savo žmogų. Fantastika. Kvailiau sugalvoti neįmanoma. Tokio pobūdžio informaciją galėjo surinkti tik žvalgybos institucija, naudodama visas jai suteiktas žmogaus sekimo priemones.

Visa informacija, kuri yra surinkta naudojant operatyvines priemones (kriminalinės žvalgybos, žvalgybos informacijos rinkimo metodus), sudaro valstybės paslaptį. Informacijos, sudarančios valstybės paslaptį, naudojimas yra griežtai reglamentuotas. Įstatymuose nėra numtatyta, kad valstybės paslaptis gali būti atskleista spanuose ar kitose su žmogaus psichologine būsena susijusiose haliucinacijose.

Žvalgybos institucijos žaidžia pavojingus žvalgybinius žaidimus visuomenėje ir prieš jos narius

Valstybės saugumo departamentas ne šnipus gaudo, ne teroristus aiškinasi, bet žaidžia žvalgybinius žaidimus savo šalies visuomenėje ir prieš jos narius. Jis užsiima intrigomis, dalyvauja valstybės valdyme, sprendžia, kas ir kokį valstybės postą turi užiimti. Šios žvalgybinės institucijos surinkta informacija, galimai pažeidžiant visus įmanomus įstatymus, yra naudojama šantažui ir kompromitavimui. Tai jau tampa pavojinga praktika.

Įtakos grupė, siekdama savo tikslų, galimai manipuliuoja Prezidente

Kiekvienas žmogus turi savo slaptą mygtuką. Jei jį radai ir paspaudei, tai žmogus tampa valdomas ir nuo tavęs priklausomas. Nėra pasaulyje žmogaus, kuris tokio mygtuko neturėtų. Slaptosios tarnybos apmoko savo darbuotojus – agentūristus, kas yra slapti mygtukai, kaip juos atpažinti, o atpažinus – kaip juos naudoti. Tai ištisa mokslo kryptis.

Mūsų Prezidentė ne išimtis. Ji turi savo slaptus mygtukus. Yra trys jos silpnos charakterio savybės. Pirma. Prezidentė labai nemėgsta kritikos, labai jautriai reaguoja į melą savo asmens atžvilgiu. Antra. Prezidentė priima sprendimus emociniu pagrindu. Ji perskaito ją kritikuojantį straipsnį, susinervina ir iš karto duoda nurodymus. Trečia. Prezidentė nepripažįsta klaidų ir neatšaukia priimto sprendimo. Nurodymas turi būti įvykdytas nežiūrint į tai, kad kartais jis yra klaidingas, kad jis laužo nekaltų žmonių likimus ir kad jis kenkia pačiai Prezidentei.

Sapno istorija rodo, kad galimai įtakos grupė manipuliavo Prezidente. Jai pateikta informacija tikrai turėjo išaukti jos pyktį ir nepasitenkinimą. Tai, kas parašyta sapne apie Prezidentę, yra tikra nesąmonė. Netikiu, kad Prezidentė yra korupcionierė, kaip teigia sapno dalyviai. Jokiais būdais nepatikėsiu, kad ji gali pasinaudoti jai suteiktomis galiomis tenkinti savo asmeninius interesus. Ji ne toks žmogus. Tai, kas parašyta sapne, yra šmeižtas. Tas, kas parašė sapne neigiamą informaciją apie Prezidentę, siekė ją sunervinti, išvesti iš kantrybės, supykdyti, iššaukti tam tikrą emocinę būseną.

Prezidentė pateiktos informacijos pagrindu galimai priėmė sprendimus dėl B.Vėsaitės ir K.Betingio. Jos nurodymas labai greitai įvykdytas.

Kyla natūralus klausimas: ko siekė įtakos grupė? Ar ji tikrai norėjo, kad Ūkio ministrė ir Kauno prokurorų vadovas būtų atstatydinti? Abejoju tokia versija. Greičiau tirčiau kitą ir realesnę versiją. Įtakos grupė, manipuliuodama Prezidente, siekė sukompromituoti ją pačią. Juk didžiausia žala šioje istorijoje yra padaryta Prezidentei. Eilinį kartą visuomenėje yra sukeltos abejonės dėl jos priimamų sprendimų.

Įdomus klausimas: kam tai naudinga?

Tiesos.lt