Aktualijos

Ką bombarduoja Rusija Sirijoje – teroristus ar Sirijos sukilėlius?

Written by admin · 9 min read

2015 rugsėjo 30 dieną Rusija pradėjo oro antskrydžius prieš save pasiskelbusios Islamo Valstybės Sirijoje (ISIS, dar žinomos kaip Daesh) ir kitus su Al-Qaeda susijusius taikinius Sirijoje. Šiai karinei operacija Rusija ruošėsi mažiausiai mėnesį, kurios aktyvumą Sirijoje JAV akylai stebėjo per žvalgybinius palydovus. Tačiau vos prasidėjus antiteroristinėms operacijom Vakarų propagandinėje žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, kad Rusija kovos su terorizmu strategija nėra aiški, pasmerkta žlugti, kad Rusija tariamai padeda Sirijos vyriausybinėms pajėgoms kovoti su sukilėliais, kad nuo Rusijos bombardavimų žūsta civiliai. Taigi, kaip yra iš tikrųjų?

 

Kodėl Rusija pradėjo antiteroristinę operaciją Sirijoje prieš save pasiskelbusią Islamo Valstybę?

Prieš pradėdamas operaciją prezidentas Putinas pabrėžė, kad yra nemažai piliečių iš Europos, Rusijos ir buvusių Tarybų Sąjungos respublikų kariaujančių Islamo Valstybės gretose ir jei jiems pasiseks laimėti karą Sirijoje, jie būtinai sugrįž į savo šalis, tarp jų ir į Rusiją kur kels nacionalinę grėsmę.

Žvelgiant giliau, Rusijos kariniai veiksmai prieš teroristus Sirijoje, tai pasipriešinimas JAV/NATO ilgalaikiams geopolitiniams energetiniams tikslams Artimuosiuose Rytuose, tarp kurių yra Sirijos, kaip Rusijos sąjungininkės destabilizacija. NATO tikslas išstumti Rusijos karinio jūrų laivyno bazes iš Viduržemio jūros, iš Sirijos Tartous uosto.

Kitas JAV/NATO tikslas dėl kurio ir kilo karas Sirijoje buvo užkirsti kelią 10 mlrd. JAV dolerių vertės PARS projektui tiekti dujas iš Irano per Iraką, Siriją į Viduržemio Jūrą. Šio projekto atveju Iranas kartu su Rusija galėtų mažiausiai 100 metų ES šalims tiekti 40 proc. reikiamų dujų. Dėl to JAV surežisavo „Arabų pavasarį“, kuris iš Libijos vėliau persimetė į Siriją, sukėlė ten tariamai pilietinį karą, bet taip ir nesugebėjo nuversti Sirijos prezidento Assado. JAV tikslas sukelti žemo intensyvumo karus Sirijoje, Irake ir taip priartėti prie pietinių Rusijos ir jos sajungininkų sienų.

Remiantis buvusio Libano ministro pirmininko Saad Hariri informacija, Islamo Valstybės (ISIS) karui Sirijoje (prieš prezidentą Assada) ir Irake buvo patvirtintas Atlanto Tarybos Energetikos šalių vadovų susitikime 2013 lapkričio mėnesį. Tarp kitko Atlanto Tarybą finansuoja JAV milijardierius George Sorosas, kuris Lietuvoje finansuoja „Atviros Lietuvos Fondą“.

Ar Rusijos veiksmai Sirijoje atitinka tarptautines teisės normas?

Rusijos veiksmai yra suderinti su tarptautinės teisės normomis laikantis valstybių suverenumo principo. Rusija JT Saugumo Taryboje pasiūlė priimti rezoliuciją dėl tarptautinės koalicijos kovai prieš Islamo Valstybę Sirijoje. Pačio JT ST sutikimo nereikėjo, nes Rusijos karinė pagalba Sirijai teikiama remiantis gautu prašymu iš teisėto Sirijos prezidento Assado. Buvęs JAV Gynybos sekretorius Chuck Hagel taip pat pritarė Rusijos pasiūlymui sudaryti platesnę JT sankcionuotą koaliciją prieš Islamo Valstybės teroristus. Tuo tarpu anksčiau sudarytos JAV vadovaujamos antiteroristinės koalicijos kariniai veiksmai Sirijoje prieš Islamo Valstybės teroristus yra neteisėti, vykdomi vienašališkai be Sirijos vyriausybės sutikimo pažeidžiant tarptautinės teisės normas.

Kovai su taip vadinama Islamo Valstybe Sirijoje (ISIS) Irakas, Iranas, Sirija ir Rusija įkūrė antiteroristinį žvalgybos koordinavimo centrą, kurio būstinė šiuo metu yra Irake. Centras yra atviras visoms šalims, kurios kovoja prieš Islamo Valstybės teroristus. Prie šio centro ar prie antiteroristinės operacijos kovai prieš Islamo Valstybę planuoja prisijungti ir Egiptas. Šiuo metu Egiptas kovoja prieš su Islamo Valstybe susijusia teroristine grupuote Ansar Beit Al-Maqdis Egipto šiaurės Sinajaus provincijoje, taip pat su Al-Qaida ir Musulmonų Brolija susijusiais sukilėlių palei sieną su Libija.

Kodėl JAV, Persijos įlankos ir kai kurios NATO šalys piktinasi Rusijos kariniais veiksmais Sirijoje?

Prieš Sirijos prezidentą Assada kariaujančių ir šį karą palaikančių šalių koalicija smarkiai įsiuto dėl Rusijos vykdomų antskydžių Sirijoje prieš su Al-Qaeda susijusias teroristines grupuotes.

Saudo Arabijos ir kai kurių NATO šalių nervinga reakcija, tarp kurių yra JAV ir Turkija rodo, kad NATO ir radikalūs islamo kovotojai yra tampriai susiję. Praktiškai nėra jokio skirtuma tarp Islamo Valstybės Sirijoje (ISIS) ir Jabhat Al-Nusra (Al Nusra Fronto) kokiu būdu jie žudo kitatikius. Jabhat Al-Nusra teroristinė grupuotė net yra palaikoma JAV Senatoriaus McCaino. (Tarp kitko Senatoriaus McCaino gerbėjais yra Vytautas Landsbergis ir Dalia Grybauskaitė). Visos teroristinės grupuotės veikiančios Sirijoje yra vieno ir to pačio kurpaliaus.

Vakarų propagandinė žiniasklaida greitai išplatino pranešimus, kai 2015 slapio 4 dieną Rusijos karo lėktuvai vykdydami antiteroristinę operaciją Sirijoje trumpam įskrido į Turkijos oro erdvę. Dėl Turkijos oro erdvės pažeidimo Ankara pareiškė protestą Maskvai. Tačiau propagandinė žiniasklaida nutylėjo, kad Turkijos, kuri yra NATO narė, lėktuvai pažeisdami tarptautinę teisę dažnai pažeidinėja Sirijos oro erdvę. Būtent tokia Turkijos realcija rodo, kad ji saugo teroristus. Save pasiskelbusi Islamo Valstybė Sirijoje (ISIS) vis dar gauna logistinę ir kitokią pagalbą iš Turkijos.

Prancūzija išreiškė nepritarimą Rusijos antiteroristinei operacijai. Prancūzijos prezidentas Hollande apkaltino Rusiją tapus konflikto šalimi dėl paramos Sirijos prezidentui Al-Assadui. Tuo tarpu pati Prancūzija aktyviai remia Sirijos opozicija siekdama susigražinti savo buvusią koloniją į Prancūzijos įtakos sferą. Būtent Prancūzijos prezidentas Hollande tikdėdamas užsienio remiamos Sirijos „opozicijos“ sukilimo sėkme 2012 metų lapkričio mėnesį dar tebevykstant sukilimui pripažino Sirijos opoziciją – Sirijos Nacionalinę Tarybą kaip „vienintelę teisėtą Sirijos vyriausybę ir liaudies atstove“.

Ta pati užsienio šalių valdoma Sirijos „opozicija“ dabar rėkia, kad Rusijos atakos prieš Islamo Valsybę (ISIS) žudo civilius Sirijoje.

Globalistų valdoma propagandinė žiniasklaida aktyviai ir toliau prisideda prie Sirijos karinio konflikto eskalavimo. sistemingai iškreiptus faktus apie 2013 rugpjūčio mėnesį tariamai Sirijos prezidento Assado įvykdytas chemines atakas prieš civilius, apie tai, kad “pažeidinėjamos žmogaus teisės”, ir kad niekas “nepalaiko Sirijos prezidento Basharo Al-Assado”.

Ką bombarduoja Rusija Sirijoje – teroristus ar Sirijos sukilėlius?

Nustatant karinius taikinius būtina identifikuoti kas yra tikrasis teroristas, o ne tas, kurį nurodo „demokratijos“ Sirijoje nešėja JAV. Todėl pirmosios Rusijos karinės atakos buvo prieš Al-Nusra Fronto grupuotės teroristų kontroliuojamus Homso ir Hamos miestus, kurie formaliai neokupuoti Islamo Valstybės (ISIS), kad būtų panaikinta sausumo kelių blokada vaduojant šiaurinius Sirijos miestus. Kartu su oro antskydžiais Sirijos vyriausybės armija pradėjo kontrpuolimą prieš tai gavusi karinės ginkluotės iš Rusijos.

Kai Rusija pradėjo bombarduoti teroristus, JAV pradėjo skųstis, kad Rusija bombarduoja ne Islamo Valstybės Sirijoje (ISIS) teroristus, bet Sirijos „sukilėlius“. Viena islamistų grupuotė, kurią bombardavo Rusijos aviacija buvo apmokyta CŽV. Tad JAV priekaištavo Rusijai dėl to, kad… Rusija bombardavo JAV teroristus.

Žiniasklaida pranešė, kad Rusijos antiteroristinė operacija padeda prezidentui Assadui kovoti su Sirijos sukilėlių taip vadinama „Laisvają Sirijos Armija“ (FSA). Tačiau FSA nustojo gyvuoti dar 2013 metais. Iki 2012 metų birželio – liepos mėnesio „sukilėlių“ įkurtą Laisvąją Sirijos Armiją (FSA) sudarė kai kurie su Sirijos Musulmonų Brolija susiję kovotojai, kai kurie buvę Sirijos armijos karininkai ir daug samdinių iš Libijos ir kitų šalių. 2012 birželio ir liepos mėnesį praėjus metams po sukilimo Sirijoje užsienio šalių remiama „Laisvoji Sirijos Armija“ patyrė reikšmingus pralaimėjimus FSA sumažėjimas ir Vahabistų / Salafistų padidėjimas buvo užfiksuotas Tarptautinės Krizių Grupės 2012 metu spalio mėnesio ataskaitoje pavadinimu „Tentative Jihad: Syria’s Fundamentalist Opposition“. Apie 2013 gruodžio mėnesį FSA likučiai pradėjo skilinėti, todėl Vakarų, Turkijos ir Persijos įlankos Arabų šalių parama buvo nukreipta į su Al-Qaeda susijusį Al-Nusrah Frontą (Jabhat Al-Nusrah), Islamo Valstybę Sirijoje (ISIS) ir kitas samdinių grupuotes.

JAV sukūrė istoriją apie „nuosaikius sukilėlius“, kuriems tiekė ginklus, kad šie nuverstų Sirijos vyriausybę ir prezidentą Assada. Kai dešimtys tūkstančių JAV CŽV apmokytų „sukilėlių“ perbėgo į Al-Nusra Frontą ir save pasiskelbusią Islamo Valstybę Sirijoje (ISIS) Vakarų propagandinė žiniasklaida tai vaizdavo kaip Amerikos užsienio politikos „nesėkmę“. Tačiau, nuo pat Sirijos karo pradžios nebuvo jokių „nuosaikių sukilėlių“. Dar 2007 metais JAV, kartu su Saudo Arabija finansavo politinį Al-Qaedos sparną ekstremistinę Sirijos Musulmonų Broliją ir pradėjo apginkluoti kovotojus susijusius su pačia Al-Qaeda.

2011 metais su Al-Qaeda susijęs garsusis Al-Nusrah Frontas pradėjo veikti šalyje JAV vadovaujamame sukilime verčiant Sirijos prezidentą Assada ir jo vyriausybę. 2012 metais, kai JAV Valstybės departamentas Al-Nusrah Frontą priskyrė prie užsienio teroristinių organizacijų, net ir tada buvo aišku, kad didžioji dalis antivyriausybinių pajėgų mūšio lauke buvo Al-Qaeda. Iš JAV Valstijų Departamento ataskaitos susijusios su Al-Nusra Fronto priskyrimu prie teroristinės organizacijos matyti, kad Al-Qaeda nuo pat Sirijos karo pradžios ne tik dalyvavo kare, bet jam ir vadovavo. Būtent Al-Qaeda ir įstūmė Siriją į chaosą.

JAV aiškina, kaip jos apmokyti ir finansuoti „nuosaikieji sukilėliai“ Sirijos mūšių laukuose buvo išblaškyti Al-Qaeda ir Islamo Valstybės (ISIS) grupuočių, o 5 metų operacija žlugo. Tą pripažino ir Vakarų žiniasklaida. Save pasiskelbusios „Laisvosios Sirijos Armijos“ (FSA) sukilėliai perbėgo į islamistinę Jabrat Al-Nusra grupuotę. Po keturiu metų FSA visiškai žlugo. O į „Islamo Valstybės“ teroristų grupę perėję „nuosaikieji sukilėiai“ atsinešė ir milijonus dolerių kainuojančią modernią JAV ginkluotę. Paskutinė JAV finansuota ir apmokyta grupuotė „30 Divizija“ (Division 30) taip pat tariamai perėjo į Al-Qaedos grupuotės Jabrat Al-Nusra pusę, tartum jie nebūtų Al-Qaeda kovotojai nuo pat pradžių.

Deja, dar nuo pat 2007-ųjų JAV neturėjo jokių ketinimų sukurti „nuosaikius sukilėlius“, o tariamų sukilėlių perbėgimai yra tik priedanga, kad būtų tiesiogiai finansuojama ir apginkluojama Al-Qaeda ir Islamo Valstybė Sirijoje (ISIS). Sirijoje niekada nebuvo tikrųjų „sukilėlių“. Todėl visos „nuosaikių sukilėlių“ grupuotės Sirijoje, kurias bombarduoja Rusijos aviacija yra susijusios su Al-Qaeda. Tą jau pripažino JAV dienraštis „The New York Times“: „Rusija bombarduoja teroristus, kurie veikia po Al-Qaeda vėliava. Rusija bombarduoja Al-Qaeda.“

JAV niekada neturėjo rimtų ketinimų kovoti prieš Islamo Valstybę Sirijoje (ISIS) ir Al-Qaeda. Jei Vašingtonas tikrai būtų norėjęs kovoti prieš teroristus Sirijoje, jis būtų uždaręs ginklų, amunicijos, šarvuočių ir kovotojų tiekimo kelius Turkijos pasienyje su Sirija. JAV sąmoningai leido tiekti ginklus Islamo Valstybei Sirijoje (ISIS) iš Saudo Arabijos, Kataro ir savo pačios karinių bazių Turkijoje ir Jordanijoje.

Saudo Arabijos, JAV, Turkijos, Prancūzijos ir kai kurių kitų NATO šalių susirūpinimas tikrai neturi nieko bendro su tariamom civilių mirtim nuo oro antskrydžių. Esmė ta, kad milijardai JAV dolerių išleistų Saudo Arabijos ir CŽV mėginant nuversti Sirijos prezidentą Bashar al-Assada buvo išmesti į balą. Hezbollah brigadų Irake politinės komisijos vadovas Husseinas Al-Ramahi ne kartą tvirtino, kad ginklai ir šaudmenys konfiskuoti iš Islamo Valstybės Sirijoje (ISIS) teroristų turi žymėjimus, įrodančius, kad jie priklauso Saudo Arabijai. Irano ginkluotųjų pajėgų štabo vyriausiojo vado pavaduotojas brigados generolas Masoud Jazayeri ne kartą tvirtino, kad JAV ginkluotosios pajėgos Islamo Vlatybės (ISIS) kariams tiekia ginklus ir uniformomis nuo pat JAV antiteroristinės koalicijos sukūrimo. Per Sirijos Kobane miesto mūšius Turkija padėjo teroristams ginklais ir amunicija tiekdama juos per Turkijos-Sirijos patikrinimo postus.

Netgi Britanijos dienraštis „The Guardian“ pripažino, kad Sirijos „regioninės šalys tyliai, bet veiksmingai nukreipė finansavimą, ginklus ir kitą paramą sukilėlių grupuotėms prieš Damasko pajėgų puolimą… Per savaitę trukusių Rusijos bombardavimų tapo aišku, kad Maskva išsaugos Assada. Nors likus kelioms valandoms iki pirmųjų Rusijos bombardavimų Saudo Arabijos užsienio reikalų ministras Adelės Al-Jubeir perspėjo, kad Assadui nėra ateities Sirijoje…“

Ar Rusijos antiteroristinė operacija Sirijoje bus veiksminga ir ar sukels globalinį konfliktą?

Skirtingai nuo JAV antoteroristinės operacijos, Rusijos kariniai veiksmai yra palaikomi Sirijos sausumos pajėgų. Rusijos aviacija sumažins Islamo Valstybės Sirijoje (ISIS) pasipriešinimą priešakinėse fronto linijose, Sirijos sausumos pajėgos greitai užims savo pozicijas, todėl dauguma džihadistų bus priversti bėgti arba pasiduoti. Taip pat bus užkirstas kelias teroristų ginklų tiekimo keliams.

Be to, Rusijos karo lėktuvų dislokacija Sirijoje leidžia kontroliuoti oro erdvę tiek Sirijoje, tiek Irake. Rusijos karinės oro pajėgos betoniniams bunkeriams ardyti naudoja BETAB-500 bombas ir palydovu valdomas bombas KAB-500. Pasak Sirijos ambasadoriaus Rusijoje vien per savaitę trunkančių Rusijos karinių operacijų buvo sunaikinta apie 40 proc. Islamo Valstybės Sirijoje (ISIS) infrastruktūros. Palyginimui, JAV koalcija sudaryta iš 60 šalių kovai su Islamo Valstybe per metus laiko nedavė jokių rezultatų.

Antiteroristinei operacijai prieš Islamo Valstybę Sirijoje (ISIS) Rusija naudoja ne tik aviacija, bet ir karinį jūrų laivyną. Pvz. 4 Rusijos karo laivai dislokuoti Kaspijos jūroje paleido apie 1500 km skrendančias sparnuotasias raketas į Islamo Valstybės Sirijoje (ISIS) ir kitų teroristinių grupuočių taikinius. Šios atakos buvo suderintos su Iranu ir Iraku, nes būtent per jų oro erdvę skriejo sparnuotosios raketos. Jau dabar sunaikinta daugumas teroristų vadaviečių ir kontrolės centrų: Jabhat Al-Nusra grupuotės vadavietė Saraqib mieste, Islamo Valstybės Sirijoje (ISIS) vadavietė Al-Raqqa mieste; Idlibo provincijoje buvo atakuotos Jaysh Al-Fateh (Užkariautojų Armijos) grupuotės kovotojų pozicijos.

Taigi, tai ne tik Rusijos kovos prieš terorizmą, bet ir karinių technologijų demonstravimas JAV ir NATO valstybėms, kad iš Kaspijos jūros Rusija gali apginti savo karinę aviacijos bazę esančią Latakijoje prie Viduržemio jūros iš kurios vykdomos karinės oro operacijos. Rusijos kariniai veiskmai taip pat parodė, kad Irakas beveik ištrūko iš JAV įtakos zonos. Artimiausiu metu Irakas kovai su terorizmu taip pat prašys Rusijos karinės pagalbos.

Rusijos karo laivai dislokuoti Kaspijos jūroje paleidžia raketas į Islamo Valstybės Sirijoje taikinius (https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=iMasnaAf_H4.)

Karas Sirijoje tikrai neįklims ir tikrai netaps globaliniu, kaip vaizduoja žiniasklaida.

Europos Tarybos Užsienio Ryšių vyresniojo mokslinio bendradarbio Julien‘o Barnes‘o-Dacey nuogastavimai, kad „Artimųjų Rytų regiono šalys – Kataras, Saudo Arabija ir Turkija reaguodamos į Rusijos intervenciją Sirijoje sukels stiprią reakciją kariniu atsaku“ yra paprasčiausias gąsdinimas. Saudo Arabija yra įklimpusi į karą su Jemenu ir tikrai nenorės veltis į Sirijos karinį konfliktą. Be to, Saudo Arabijai reikėtų stoti į kovą ir su regiono lyderiu Iranu. Žinoma, JAV per Saudo Arabiją ir toliau slapta nelegaliai ginklais rems antivalstybines grupuotes Sirijoje.

Rusijos antiteroristinė operacija Sirijoje rodo, kad Rusija atstatė supervalstybę ir gali stoti į globalinį karą prieš terorizmą. JAV kova prieš terorizmą buvo fikcija, tik priemonė tapti vienvaldžia pasaulio valstybe.

Putinas ne tik kovoja su teroristais atakuodamas ne tik Islamo Valstybę, bet ir kitas su Al-Qaeda ir terorizmu susijusias grupuotes. Rusijos prezidentas Putinas taip pat siekia pakeisti pasaulinių jėgų balansą.

2015 liepos mėnesį JAV prezidentas Obama kalbėdamas apie Islamo valstybę per spaudos konferenciją prasitarė: „Mes apmokome ISIS (Islamo Valstybės Sirijoje). Vėliau Baltieji Rūmai savo tinklapyje pranešė, kad tai buvo prezidento klaida https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ZfYeylQX_DI).

P.S. Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės režimo kontroliuojama propagandinė žiniasklaida palaiko Vašingtono pusę. Todėl Lietuvos žmonėms užkertamas kelias į objektyvią informaciją apie tai, kas šiuo metu vyksta Sirijoje. Lietuvai vadovauja itin žemo intelekto bei abejotinos moralės politikai, kurių neišmintingi sprendimai griauna ne tik Lietuvą, bet ir kitas Europos šalis. Paradoksalu tai, jog Lietuvos politinis „elitas“ remia Vašingtono politiką, kuri remia teroristus Sirijoje. Dabar gi Lietuva turės priimti karo pabėgėlius, bėgančius nuo JAV remiamų teroristų siautėjimo Sirijoje. Ar prezidentė D. Grybauskaitė palaiko ar kovoja prieš terorizmą? Spręskite patys.

Rusijos karinė aviacija Sirijoje bombarduoja teroristus, o JAV Afganistane bombarduoja ligonines. O Lietuvos vyriausybės už mokesčių mokėtojų pinigus Afganistane renovuoja ligonines.

P. S. JAV Kongreso narė Tulsi Gabbard: „Rusijos lėktuvai bombarduoja al-Qaeda/al-Nusra ir kitus Islamistų teroristus Sirijoje. Kodėl tai yra blogas dalykas?“ (https://www.youtube.com/watch?v=iK3RWdjywMg)

ekspertai.eu