Aktualijos

Kai du pešasi…

Written by admin · 5 min read

  Tai, visiems žinoma,  – trečias laimi! Kas gi tas trečias tarp Prezidentės ir naujai išrinktos daugumos, visai ne paslaptis – tai konservatoriai. Juo labiau, kad ir Prezidentė kalba apie „darbų tęstinumą“, tuo atvirai proteguodama A.Kubiliaus krizinius diržus. Maža to – dar ir agitavo už ką nebalsuoti?!! O ir buvęs Premjeras be jokios gėdos kalba per TV Tautai apie „vaivorykštinę“ Vyriausybę…

Tuo tarpu Tauta tuos, vaivorykštinėm vėliavėlėm plėvenusius (liberalus), išvis iš rinkimų sąrašų išreitingavo! Tai argi neaiškiai Lietuvos rinkėjai savo nuomonę pareiškė? Tiek rinkimuose, tiek ir referendume – aiškų aiškiausia dauguma be jokių aliuzijų į nebalsavusius!!!

Tuo tarpu pralaimėjusieji atvirai kalba apie politikos kriminalizaciją, visai užmiršę savo nuodėmėles ir netgi nuodėmes nuosaviausio valdymo metu – Mažeikių afera pradedant ir VAE nebaigiant.
O tai milijardai!
Ir milijardai ne tik iš mūsų kišenių, bet ir iš mūsų vaikų, ir vaikų vaikų bei vaikaičių kišenių!!! Ir vis pridengiant savo vagystes, grobimą ir plėšikavimą krizėmis… Tai krizė Rusijoje, tai Pasaulyje…
Lietuva jau 22 metus gyvena amžinojoje krizėje, nes neapsivalė nuo politinių sukčių (komunistų), šlykščių manipuliatorių (konservatorių) bei demoralizatorių (liberalų) – tai yra nedesovietizavome valdžios ir pedagogikos. Tai dabar ir turime iliuzinę demokratiją, kuri šlubuoja, tai kaire, tai dešine koja, bei žvairuoja abiem akim.
Ir visai nesvarbu į kurį šoną (kairę-dešinę) nusvirduliuoja lygsvara – kenčia Tauta ir naikinamas valstybingumas.
Taigi, kas tarp kairės-dešinės peštynių yra trečias – tikrasis laimėtojas?! Antra vertus, ar kartais ta kairė-dešinė nėra dirbtinai parodomoji, o tikrumoj vyksta vieningas abipusis bedradarbiavimas Tautos grobime ir jos ateities praskolinime su vieningu tikslu – „ Lietuva be lietuvių“?
Ir statistika šią baisią įžvalgą patvirtina!
22 metai kaip neišsprendžiama mūsų 0,7 milijono politinių emigrantų pilietybė, bet be jokių kliūčių įpilietinama 0,7 milijono okupantų paliktų rusakalbių?!
Tai 1,5 milijono Lietuvos valstybingumo nenaudai!!!
Maža to, nuo „dirbtinų“ krizių duoneliauti iš Tėvynės išvaryta dar 0,5 milijono darbštuolių. Tai jau 2 milijonai Lietuvos valstybingumo nenaudai.
Teismuose mirtinai užvaikėme mamas už vaikų pašalpas – krito gimstamumas.
Tuo tarpu mūsų Prezidentai išimties tvarka pilietybes į dešinę ir kairę, netgi išvytiems iš JAV ir nuteistiems Izraelyje už bendardarbiavimą KGB, dalina! Maža to, netgi apdovanojimą valstybinį prideda…
Tai kas gi mūsų Prezidentai, kad taip svetimtaučiais rūpinasi, o lietuviais ne?!
Na, faktinio Prezidento titulo norintis, V.Landsbergis, atrodo, pats prisipažino esąs nelietuviškos kilmės grafas? Tai gal dėl to taip sėkmingai lietuvio budelis Nachmanas Dušankis ne tik gavo pilietybę, ne tik atgavo 2 namus Kaune, ne tik juos pelningai pardavė, bet ir suspėjo pasprukti į Izraelį, kur sėkmingai ir turtingai gyveno, nebijodamas ekstradicijos Lietuvon ir bausmės už Tautos genocidą?!!
AMB titulą už „vsio zakonno“ principą užsitarnavusio Prezidento, niekas pavade ir nevadina. O va, jo motinos vardą ir pavardę – Sofiją Peresylaitę, – nuėmus sulietuvintus priedus (Sofija Peresyl) vertinama taip pat kaip ir V.Landsbergio – kaip nelietuvišką kilmę! Maža to, nuskambėjęs Pasaulyje AMB elgesys Izraelyje, argi nekelia pagrįsto įtarimo apie Sofijos Peresyl tikrąją tautybę? Juo labiau, kad dauguma gavusių iš AMB Lietuvos pilietybę yra žydai.
V.Adamkaus-Adamkavičiaus biografijoje motinos nei vardo, nei pavardės net su žiburiu nerasi. Galgi jį tėvas visgi kopūstuose rado? Tačiau apie 1 000 suteiktų pilietybių, ir vėlgi žydams, JAV žydo, „nupirkusio“ Mažeikių naftą Bumgardnerio atvedimas į Lietuvą, eilės kagėbistų apdovanojimas, rezervistų globa saugumo ir Užsienio reikalų ministro postuose, fiksuoja labai tendencingai kryptingas eksprezidento simpatijas „dievo išrintai tautai“ ir jos sukurtai represinei struktūrai. Argi ne tokią stiprią įtaką pažiūrose paprastai suformuoja savo vaikams motinos?
R.Pakso tėvai – gryni žemaičiai, dėl ko Lietuvos pilietybę jis suteikė tik vienam vienatiniam Borisovui, už ką ir buvo pašalintas iš posto. Per mažai…
O va, Prezidentė D.Grybauskaitė ir su Polikarpovnos tėvavardžiu, ir, nuėmus sulietuvintus priedus,argi nebūtų Korsakova-Grybovska? Akivaizdžiai nelietuviškos kilmės, bet su partinės akademijos nepanaikinta disertacija bei tokiu pačiu „deržinskiniu“ elgesio modeliu ir juodu diržu ant liemens!
Taigi, iš 5 Lietuvos Prezidentų – nei vieno lietuvio?! Juk net R.Paksas ir tai – žemaitis!!! Tai ar Tauta gali tikėtis ir apeliuoti į Prezidentų sąžinę, atjautą, pagalbą bei politinę kultūrą, jei akivaizdūs jų darbai (N.Dušanskis, Bumgardneris, Š.Kalmanovičius, Lukašenka ir t.t.) rodo visai kitą ne lietuvių Tautos interesą?
Taigi, į kieno šviesų rytojų Prezidentūra jau 22 metus vairuoja mūsų, lietuvių, šalį?
Pagal tai, į kieno kišenes nuplaukė mūsų turtai (N.Dušanskis, Bumgardneris, Š.Kalmanovičius, Lukašenka ir t.t.), atrodytų, kad į „dievo išrinktos“ Tautos rojų, juo labiau, kad dar litvakai Vilnių vadino „Šiaurės Jeruzale“, tai gal dabar Lietuva taps „Šiaurės Izraeliu“?!!
Įvykiai Mažojoje Azijoje lyg ir patvirtina tokią galimybę?
Juk liaudies išmintis sako – kto kogo liubij, tot togo i dziubij (kas ką myli, tas tą muša). Taigi Bušas paskelbė musulmoniškas šalis „blogio ašimi“ ir nesiliauja ten savo tvarkos įvedinėti! Tai revoliucijos-prostitucijos, tai maištai-teismai, tai sukilimai ar pilietiniai karai kurstomi. Ir vis taikos labui, demokratijos klestėjimui ir     Izraelio žydėjimui…
O žydeliai iš Izraelio bėga, kažkodėl tai ir masiškai – milijonas jau paspruko.
Ir Lietuvėlė jau 22 metai žydšaudžiais per svietą juodinama, amerikoniškom skolom spaudžiama bei savo valdžios neginama! Kad „nelietuviškos kilmės grafas“ negina – suprantama. Suprantama kodėl ir Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas E.Zingeris tik dėl nacių-sovietų  okupacijų žalos kompensavimo iš mūsų lietuviškų kišenių, o ne iš okupantų purto.  Ar tik ne Užsienio reikalų ministro Saudargo protėvių moteriškojoje pusėje nešmėščioja Mejer pavardė? Tai, matyt, – todėl nei vienos notos, pareiškimo ar paaiškinimo tarptautiniame lygyje, kad lietuviai daugiausiai apdovanoti Pasaulio Teisuolio vardu už žydų gelbėjimą (antri iš 34 valstybių!!!) turėtų vadintis „žydų gelbėtojais“, o ne atvirkščiai?
Taigi, Lietuvoje įsitvirtinusi valdžioje „buvusių ir nepražuvusių“ (nedesovietizuotųjų) grupuotė, pasislėpusi po svetimom pavadėm, ar tik ne ruošia žydams atsarginio atsitraukimo plano iš Izraelio į Lietuvą?! Turtus jau supirko, žemes po metų supirks, ir išvarys lietuvius iš Lietuvos, kaip kad išvarė milijoną palestiniečių iš nuosavos žemės.
Ir išvarys, būktai už žydšaudžiavimą.
O teritoriją užskaitys kaip  kompensaciją.
Kažkada tai girdėjome JAV Prezidento pažadą – jūsų priešai – mano priešai! Tai kaip šiuokart bus?
Matyt, Palestinos variantas nepasitvirtino. Taigi Lietuvos teritoriją ims iš vidaus, uzurpuodami valdžią, ekonomiką ir švietimą. Taip buvo Vokietijoje, Rusijoje, o dabar pas mus?
Pradžia jau padaryta. Tiek Prezidentūroje, tiek Seime. Su pozicija-opozicija, vaidinimais ir „2K“ sutartimis (va, jau Žemės ūkio ministerija paaukota konservatoriams!) be trukgdžių įsiliejant į ES – Ruzvelto ir Lenino svajotą ir planuotą struktūrą. Be pasipriešinimo, o netgi patys deportavosi dalis lietuvių, gi sugrįžtantiems sąlygos įstatymais sukurtos nepalankios, taigi trečdalio Tautos kaip ir nėra valstybėje.
Likusi sėkmingai girdoma, nemokamai kvaišinama ir pašalpomis lepinama – akivaizdžiai degraduoja ir Lietuvos „jeruzalinimui“ nesipriešina. Dalis aria ir akėja, kad nebadauti – streikams laiko neturi. O likusi vidutiniokų  dalelė tiek maža, kad jos nėra ko ir bijoti.
Na, ką jie gali padaryti, jei referendumas nebus vykdomas?
Nieko.
Juk nebe pirmą kartą Konstitucija pažeidinėjama ir jokių pasekmių!
Atidavė AMB Lietuvos teritorijos dalį Rusijai? Atidavė. Arba apkeitė, sakykime, D-6 naftos platformą ties Nida į 9 kv. Km ties Vištyčiu? Ir nieko.
Eksploatuoja mūsų naftos išteklius ir neaišku už kiek tik svetimos valstybės, o mes iš „Ivano vamzdžio“ brangiausiai perkame? Taip, nors tai draudžia Konstitucija. Kaip ir kitus valstybei svarbius gamybos objektus išparceliavo, Mažeikiais pradedant ir Alita nebaigiant. Ir nieko! Jokia opozicija akių nedrąsko, teisman netraukia, nes savo eilės prie lovio kantriai ir garantuotai laukia.
Tiesa, buvo ir toks nesusipratimas, kai Konstitucinis Teismas nusprendė, kad dirbančių pensininkų pensijų nacionalizuoti negali  – tai jų nuosavybė! Betgi to sprendimo socministrė V.Blinkevičiūtė per 10 metų taip ir neįvykdė, bet už tokį sėkmingą precedentą gavo europarlamentaro kėdę dovanų!!!
Precedentą pakartojo A.Kubilius ir „suvaldė krizę“ pensininkų sąskaita, tvirtai išsaugodamas nomenklatūrinio elito pyragus!!!
Ir niekas jo baudžamojon atsakomybėn netraukia, žalos Tautai neskaičiuoja ir jo praskolintų milijardų šešėliuose nemedžioja. Atvirkščiai – pirma žemės ūkio ministro kėdė paslaugiai pateikta konservatoriams ir, tuo, matyt, tikėtąsi suminštinti Prezidentės rūstybę bei „juodas diržas“ gal bus paslėptas spinton?
O gal atvirkščiai?
Sėkmės paskatinta Polikarpovna gal spyriosis-grūmosis ir toliau, kol neparklupdys Uspaskicho? Žinos, skupenza, kaip reikia dėkoti už nuo mokesčių atleidimą ir ir gal „atkato“užmiršimą?
Taigi, praktiškai lyg ir pešasi Prezidentė su Uspaskichu, o A.Butkevičiui plunksnos pešamos ir lekia tiesiai į konservatorių minkštas pagalves. Tai kur jau čia apie žalą, skolą ar baudžiamąją A.Kubiliaus atsakomybę pradėsi? Jau visai nekalbant apie referendumo vykdymo praleistus terminus!!!
Nors turint konstitucinę balsų daugumą būtų galima apriboti Prezidentės galias ir palikti jai tik užsienio problemas, nustumiant ją nuo valstybės vidaus reikalų… Bet čia  tik protingai mąstant… Tuo tarpu mes matome akivaizdų vaidinimą Tautai akis apipūsti migla.
Juk geras vagišių būdas, švarinant kišenes, žioplių dėmesį nukreipti į improvizuotą peštynių vaizdą? Taigi, du pešasi, žiopliai vaizdu gėrisi, o vagiai ramiai kišenes švarina. Ir visai nesvarbu ar turguje, ar Seime toks spektaklis daromas, jis visada pasiseka! Ir kišenės tuščios lieka, ir kaltų nėra.

Asiuntė Algis Bučinskas, Australija