Aktualijos

Kas gali paneigti?

Written by admin · 7 min read

  Parlamentinės partijos (socialdemokratai, liberalai, konservatoriai, darbiečiai ir tvarkiečiai) apsirūpinusios milijoninėmis dotacijomis iš Lietuvos biudžeto, drąsiai, be jokios konkurencijos eina į Seimo rinkimus! Likusios 12 partijų – kaip ubagėlės, be kapeikėlės iš savų  rinkliavų turi manytis…

Pasvarstykite patys, ką reiškia vieną kartą pasirodyti rinkėjams per LTV diskusijoje ir, kokį efektą duoda kassavaitiniai parlamentinių partijų debatai Valdovų rūmuose? Per visą rinkiminę kampaniją, tai yra per 6 sekmadienius paeiliui?! Sakysite, kad tai lygių galimybių įstatymo pažeidimas, betgi tas lėšas seimūnai įstatymu įsitvirtino, o tai reiškia „vsio zakonno“!
Na ir kas, kad vienas įstatymas prieštarauja kitam? Ar kas tokią priešingybę apskundė Konstituciniam Teismui?

Ne.Tai reiškia viskas tvarkoje.

Ir kas galėtų paneigti, kad toks rinkiminės kampanijos finansavimas akivaizdžiai pažeidžia demokratinių rinkimų esmę, prasmę ir rezultatus?
Bet tai tik pradžia. Iš Biudžeto paremti rinkiminę kampaniją galima dar išmoningiau. Ne tik su milijonais ir su TV. Bet ir su visomis kitomis rinkiminėmis akcijomis, labai išmoningai pridengiamomis „fejerverkų festivaliu“, „muzikinių kolektyvų švente“, visokiais kermošiais bei pyragais! Žodžiu visą rugsėjį Vilnius šurmuliavo, Gedimino prospektas renginiais „užkimštas“ raibuliavo, o nustebę vilniečiai ir svečiai nespėjo lakstyti iš aikštės į aikštę tų nemokamų dyvų pažiūrėti…
Štai kokia dosni koalicinė valdžia! Linksminkitės…

Ir kas galėtų paneigti, kad tai ne išankstinis balsuotojų papirkinėjimas formuojant savo naudai jų nuomonę? Ir ne kokiais ten mažmožiais kaip šratinukai-atvirukai, o ištisomis nenutrūkstamomis šventėmis visą mėnesį!

Juk dar romėnai buvo nustatę dėsnį: duonos ir žaidimų! Dėsnį, veikiantį ir šiandien. Tai duonai A.Kubilius primetė 50 litų, o kiek milijonų mestelėjo šventėms, kas pasakys?

Be švenčių dar buvo įmaišytas ir gedulo prėskas šaukštas – iškilmingai bei per 4 dienas ištęstinai paminint A.M.Brazausko 80 metų jubiliejų… Tiesa, jubiliatas jau seniai miręs, po mirties labai negražiai nuskambėjęs ne tik su skyrybų-vedybų palikimo epopėja, bet ir „vsio zakonno“ principo žalos valstybei išviešinimu. Bet tai netrugdė parlamentinėms partijoms dar kartą „papurtyti“ Biudžetą ir pagerbti buvusį kompartijos sekretorių.

Ne sukilėlius, ne partizanus, ne rezistentus, kalinius ar KGB kankinius pagerbė, o atvirkščiai – jų didžiausią priešą – komunistų partijos sekretorių, vykdžiusį sovietų okupacinį režimą Lietuvoje!!!

Iškart kyla klausimas – ar konservatoriai Sąjūdžio sekėjai, ar persikrikštijusių komunistų bičiuliai? Ir kas galėtų paneigti Tautoje paplitusią nuomonę, kad Seimo kairėje – persikrikštiję komunistai, dešinėje – kagėbistai, o ties viduriu – rezervistai?
Juo labiau, kad rinkiminė komisija iš pateiktų partinių sąrašų taip pat išryškino gana daug paviešintų rezervistų…
Bet, svarbiausia, aišku, „sisteminių“, tai yra pastovių Seimo narių ir partijų darbai. Ir ne šiaip sau kokie pasistatyti nameliai ar ežerų pakrantėse vilos. Ne. O darbai, įtakoję valstybės politikos kryptį, sukūrusią Tautai nepalankias gyvenimo sąlygas, sutrikdžiusią sveikatą ir lėmusią žmonių žūtį.

Pradėkime nuo  „valdančiosios“ konservatorių partijos su A.Kubiliumi priešaky. Pradedant nuo pačio svarbiausio žmonijai faktoriaus – moralės ir ekonomika nebaigiant. Ar ne konservatorius Vilniaus meras, užsirašęs ant pilvo kvietimą „fuck me“, leido pirmąją gėjų demontraciją Vilniuje?! Konservatorių Vyriausybės demoralizacijos visas stadijas tiksliausiai fiksuoja Kauno pedofilijos byla su „Klonio šturmo“ finalu. Turime akivaizdų žodžių neatitikimo darbams pavyzdį, kai deklaruojama „krikščioniškos šeimos nuostata“ ir teisinės valstybės siekis. O faktinai visų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų pagalba ginamas sodomogomorinis klanas, nevengiant panaudoti specpolicijos ginkluotas pajėgas, akivaizdžiai neteisėtiems veiksmams įvykdyti! Netgi pažeidžiant 10 Konstitucijos straipsnių ir nesiskaitant nei su visuomenės veikėjų, politikų, seimūnų ar signatarų nuomone!!!

Moralė formuoja veiksmus. Jei nenagrinėti, o tik priminti visas XXI amžiaus statybų aferas („Leo“ 1,4 milijardinį kasnelį, energetines jungtis ir AE, radioaktyvų brokuotus konteinerius, aikštelę ir seną kledarą reaktorių), tai svarbiausias A.Kubiliaus žalingų Lietuvoje darbų įkaltis turėtų būti visų 4 valdymo metų Biudžeto įstatymai.

Pagrindinis finansus tvarkantis įstatymas – Biudžetas – yra įslaptintas, todėl lėšų paskirstymas vykdomas suinteresuotų grupuočių naudai, o ne mokesčių mokėtojų būtiniems poreikiams patenkinti. To pasekmė – Lietuva pati skurdžiausia ES narė, bet turi 1 200 milijonierių ir kelis milijardierius (iš prekybos alkoholiu).

Todėl būtina paviešinti Biudžeto įstatymo projektą ir jį svarstyti pagal išdiskutuotus prioritetus: pirmoje eilėje vaikai, ligoniai, invalidai ir pensininkai, o po to kiti reikalai. Komfortinės statybos, kaip Valdovų rūmai, biurokratijos įstaigos, sporto stadionai, teatrai – tik po to, kai išsilygins krizės pasekmės.

Tada pasirodys, kad Biudžete pinigų yra ir pakankamai ne tik sugrąžinti buvusias pajamas, bet ir jas padidinti pagal pakilusių kainų lygį. Pirmiausia, susiaurinus kraštutinių pajamų lygius, kad didžiausia alga neviršytų 5 kartus vidutinę. Antra, privalome sumažinti biurokratų skaičių, neviršijant 1% nuo Lietuvos  gyventojų skaičiaus. Taip šiandien iš 74 000 tarnautojų liktų tik 30 000.
Atitinkamai biurokratijos išlaidos sumažėtų 2-3 kartus, o likusios lėšos atitektų motinų, auginančių vaikus, pagalbai.
Milijardinės lėšos nepagrįstai cirkuliuoja Sveikatos apsaugos ministerijoje po „kompensuojamųjų vaistų“, „pakaitinės terapijos metadonu“ priedanga (0,5 – 0,7 milijardo), kai problema sprendžiasi pigesnių vaistų užpirkimo paieška (o ne 10 kartų brangiau!) bei kova su narkomanija, vietoj nemokamo metadono ir nemokamo narkomanų gydymo. Nekontroliuojamos „Ligonių kasos“ 0,7 milijardo bei Kraujo centro „užglaistyti“ skandalai dar dengia 1-1,5 milijardo biudžetinių lėšų, kurios be vargo padengtų pensijų padidinimą, švietimo reformos klaidas (panaikinant krepšelius) ir neapmokestinamo atlyginimo minimumo pakėlimą.

Ištaisius buvusių vyriausybių valstybinių lėšų panaudojimo paliktas deformacijas, būtina patraukti baudžiamojon atsakomybėn kaltus, už tyčinį tokių skurdo sąlygų gyventojams sudarymą, sutrikdžiusį ir piliečių sveikatą, ir lėmusį žmonių žūtį (savižudžiai), ir emigraciją, ir degradaciją (kvaišinimąsis ir nusikalstamumas). Suvokus žmogiškųjų nuostolių rezultatus – svarstytinas mirties bausmės atstatymo klausimas.

Ir kas gali paneigti, kad toks Biudžeto įslaptinimas ir prioritetų, skirstanat lėšas supainiojimas – tik valdymo nemokšiškumo pasekmė? Ir svarbiausia, kad lygiai atvirkštiniu prioritetu tiek konservatorių deklaruojamiems siekiams, tiek krizės diktuojamiems dėsniams? Būtent – piliečių duona šiandien, o komforto poreikis po krizės. Tuo tarpu A.Kubilius „krizę suvaldė“ pačių pažeidžiamiausių – mamų su vaikais, invalidų-pensininkų ir skurdžių sąskaita, išlaikant ir biurokratų skaičių ir jų algas bei milijonierių pelnus.

Kas gali paneigti įtarimą, kad A.Kubilius tyčia taip be gailesčio ir dideliu mastu (80 proc. Lietuvos gyventojų) įvykdė Lietuvos piliečiams kenksmingą valstybinę politiką, prisidengdamas pasauline krize?
Nuo pat pirmųjų 1990-ųjų metų rinkimų dešinieji (Sąjūdis, o vėliau konservatoriai) net laimėję rinkimus, blokuojasi su priešingos ideologijos partijomis, dažniausiai su komunistais. Tai V.Landsbergis, laimėjus Sąjūdžiui, Vyriausybę sudaro iš komunistų cekašnikų, tai A.Kubilius pasiūlo A.M.Brazauskui „vaivorykštę“, tai su G.Kirkilu sudaro „2K“ sutartį. O šioje kadencijoje dar prisidėjo ir liberalai. Ir aišku, kad tokia daugiapartinė Vyriausybė visai ne sėkmingiems darbams Lietuvai sukurta, o tik dėl postų pasidalinimo ir galimos naudos iš jų.

Antai, liberalas ministras G.Steponavičius iš peties kirto su „mokinio krepšeliu“ per tautinės dvasios židinius – mokyklas! Kiek sunaikinta kaimuose ir miesteliuose tautinės kultūros židinių, ugdančių Tautos genijus, įgalinančius tarptautinį pripažinimą ir bendravimą?

Kiek kitas liberalas sveikatos apsaugos ministras A.Čaplikas uždarė medicininių punktų ir  ligoninių? Pasirodo degradantų narkotikams pinigų yra, o vaikų ligoms – ne?! Argi tai ne valstybinės politikos iškreipimas, sudarant sąlygas, lemiančias vienos grupės degradaciją, kitų ligonių žūties sąskaita?Dvigubas šūvis Tautos genocidui…

Kas gali paneigti, kad liberalai Lietuvos Vyriausybėje vykdo ne Tautos intelekto ir sveikatos skurdinimo bei demoralizavimo politiką, pasaulinio globalizmo naudai?

Prie sisteminių-parlamentinių partijų priklausantys socdemai irgi dalyvauja Valdovų rūmų debatuose, atstovaujant A.Butkevičiui, kuris aktyviai pasisako už progresinius mokesčius. O kas jiem, socdemams, trukdė tokius įvesti, kai dvi kadencijas paeiliui valdė? Beje, ir tada Biudžetas buvo įslaptintas, todėl pensijų ir algų dydžiai augo ( kuo labai gyrėsi socdemai) 10 kartų mažesniu tempu negu Biudžeto augimas. Vienok, nors pinigų ir buvo, kad įvykdyti Konstitucinio Teismo sprendimą dėl nacionalizuotų dirbančių pensininkų pensijų grąžinimo, bet socdemai per 8 metus taip jų ir negrąžino. Taigi, ir socdemai, nors ir persikrikštiję iš komunistų, bet žmogiško veido taip ir neįgijo. Jie kaip ir konservatoriai skriaudė labiausiai pažeidžiamus!

Juk tie pensininkai dirbo, nes pragyventi neišgalėjo iš mažų pensijų, tai dar jiems ir nacionalizaciją pritaikė!Pažeidžiant Konstituciją. Ir nieko. Nei opozicija, nei antstoliai tvarkos neįvedė.

Tai kokį A.Butkevičiaus deklaruojamą pasitikėjimą teisingumu valstybėje galime įsivaizduoti, kai praktiškai visur tik piliečių skriauda ir „elito“ korupcija fiksuojama? Fiksuojama žiniasklaidos, bet be jokios valstybės institucijų reakcijos? Nei jokios pareigūnų atsakomybės neįvedė per 8 metus, tai nėra ko žadėti rinkėjams to paties šiandien.

Kas gali paneigti, kad socdemai, tai tie patys komunistai, kurie žadėjo pastatyti per 20 metų komunizmą, o praktiškai statė slapčiomis GULAG‘us?
Ir kas gali paneigti, kad šiandieniniai perkrikštai lygiai taip pat demagogiškai „kuria demokratiją“, o praktiškai veja lietuvius iš tėvynės duoneliauti svetur, o patys ir toliau kuria „Lietuvą be lietuvių“?
Raudonu kilimu į Valdovų rūmus ateina ir „Darbo partijos“ lyderis V.Uspaskichas. Ir visai nebijo, kad jį prokurorai galėtų areštuoti, kaip kad siekia padaryti „Drąsos kelio“ vadovei N.Venckienei! V.Uspaskichas labai išraiškingai tvirtina, kad jis žino, kaip surikiuoti viską valstybėje, tik balsuokite už jį!

Argi jam nerūpi jo Tėvynės problemos, argi širdies neskauda už jo gimtinės vargus, už jo giminaičių skriaudas? Su tokia tvirtai Lietuvoje įgyta valdymo praktika, argi savoj parapijoj nevertėtų tvarką daryti?

Na, kas galėtų paneigti, kad Europarlamente ir Lietuvoje imuniteto netekęs V.Uspaskichas saugiausiai turėtų jaustis ir rezultatyviausiai dirbti Rusijoje? Tai kodėl jis taip nemyli savo Tėvynės?

Dar vienas europarlamentaras su imunitetu, bet be teisės būti išrinktam Lietuvoje iki gyvos galvos – R.Paksas, kaip parlamentinės partijos vadovas , taip pat dalyvauja debatuose. Tai patsai, tai per savo pavaduotoją V.Mazuronį. Pastarasis įneša geroką porciją delikataus jumoro debatuose, bet lopatologai vis dar pakandžioja R.Paksą.

Ir iš tiesų, tai Paksas ir vertas tų sūrių žodžių, nes prezidentaudamas neparodė plataus, globalinio masto!Anava, V.Adamkus – per 2 kadencijas taip ir negrąžino milijonui emigrantų pilietybės, bet nepasikuklino ją suteikti tūkstantėliui žydų, net ir išvytų iš JAV, net ir teistų Izraelyje už darbą KGB!!! Ir ne tik pilietybes, bet dar ir valstybinius apdovanojimus jiems teikė…
O Paksas ką?

Vienam vieninteliui Borisovui vos vos išdrebino pilietybę ir be apdovanojimo?!Tai kam Lietuvai toks skūpuolis reikalingas? Tegul sėdi sau Europarlamente…

Bet va į Valdovų rūmus pakviesta „Drąsos kelio“ partijos vadovė?!! Ir dar kokiems debatams – finansiniais klausimais?!! Jei žurnalistai tik viešina vieną ar kitą finansinę aferą, tai buvusi teisėja puikiai žino tų aferų įvertinimą Baudžiamajame kodekse! Kad ir dabar išaiškėjusiems netinkamiems radioaktyviųjų atliekų konteineriams už 40 milijonų, kas turėtų atsakyti?
O juk A.Kubilius  – fizikas…

Arba, kad ir donorų kraujo ir atskiesto, ir ne – kur upeliai nuteka, ir kokia žala sergančiųjų sveikatai, materialiniai nuostoliai ligoninėms ir politinė SAM atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso 100 str.?

Kodėl taip rizikuoja debatų vedėjas E.Jakilaitis, jei „Drąsos kelio“ partija dar net neparlamentinė? Negali būti, kad tai po apklausų duomenų suvedimo….Ar čia kartais neslypi kokia nors klasta?

Ir kas gali paneigti sisteminių partijų suokalbio prieš N.Venckienę galimybę atvirame TV eteryje po „Klonio šturmo“ su Konstitucijos 10 straipsnių pažeidimų, po „Paksogeito“, su pilnu jo išteisinimu teismuose, su Pociūno žūtimi, tebepraktikuojamu susidorojimu psichuškėse, ir t.t., ir t.t.?
Jau sekmadienį pamatysime variantą realiai…