Aktualijos

„Kas puola šeimą ir nuo ko ją reikėtų ginti?“ – Andriaus Švarplio atsakymas Vytautui Landsbergiui: Homoseksualų santykių prilyginimas šeimai

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

„Kas puola šeimą ir nuo ko ją reikėtų ginti?“ – Andriaus Švarplio atsakymas Vytautui Landsbergiui: Homoseksualų santykių prilyginimas šeimai

Vytautas Landsbergis prisijungia prie choro pavadinimu „kas puola šeimą ir nuo ko ją reikėtų ginti?“ (ČIA).

Atsakymas yra paprastas: homoseksualų santykių prilyginimas šeimai (kad ir kokia forma tai bebūtų padaroma: partnerystės, santuokos ar kt.) padaro tai valstybės norma.O tai reiškia, kad ši norma tampa palaikoma ir finansuojama visuose valstybės gyvenimo sektoriuose ir politikose.

Vakarų valstybėse tai nuvedė prie:

1)  konstitucinių laisvių (žodžio laisvės, religijos laisvės, minties-sąžinės-tikėjimo laisvės) cenzūros (žr. ČIA) Tai ne vienintelė byla. Atskirose valstijose yra žemesnių teismų sprendimai apribojantys religines laisves homoseksualų naudai: dėl didelių baudų uždaromi krikščionių verslai.

Didžiosios Britanijos vyriausybė šiuo metu rengia naują įstatymą, kuris gintų žodžio laisvę universitetuose. Britų vyriausybė mato grėsmę žodžio laisvei, akademinių tyrimų laisvei iš LGBT pusės daromo spaudimo (žr. ČIA).

Lenkijos švietimo ministras lygiai taip pat praeitų metų rudenį išsakė poreikį ginti žodžio ir mokslinių tyrimų laisvę nuo LGBT ideologijos (žr. ČIA), ne pasisakom
https://polandin.com/…/education-minister-to-introduce
Kunigai ir bažnyčios atstovai susilaukia teisminių procesų už tradicinės šeimos gynimą (žr. pastoriaus Ake Green bylą, kuriai prireikė nueiti iki pat Švedijos Aukščiausiojo Teismo). Taip pat Pauliaus Vaineikio atvejis Kretingoje, kai jis neteko kapeliono pareigų gimnazijoje už tai, kad pasisakė už tradiicnę šeimą ir prieš LGBT ideologiją (ne asmenis).

2) vaikų seksualizcijos programų švietimo sistemoje (žr. ČIA, ČIA ir ČIA).

Čia tik dvi sritys pavyzdžių, kurių užtenka, kad suvoktum grėsmes dėl LGBT šeimos modelio įteisinimo tolesnių pasekmių.

Tai nėra kažkokios baimės dėl ateities, baimės dėl to, kas dar tik gali įvykti. Vakaruose tai jau realybė.

Pone V.Landsbergi, ar dabar nors šiek tiek aiškiau, kodėl Lietuvoje reikia ginti šeimą?

Todėl, kad šeima yra valstybės ir kitų konstitucinių laisvių pagrindas. Ir tai parašyta toje pačioje Lietuvos Konstitucijoje, kurią Jūs apgynėte 1990-aisiais ir kurią Jūs taip dabar užmirštate.

Ta pati tauta Jus parėmė ir apsaugojo 1988–1991. Dabar Jūs rodote savo tautai špygą. Ta pati lietuvių tauta ištvėrė Sibiro tremtį ir užaugino vaikus pagal vieną ir vienintelį prigimtinį šeimos principą. Dabar Jūs juos vadinate nelaimingomis asmenybėmis, mušančiais savo žmonas ir vaikus.

Užsitarnavęs amžiną Tautos pagarbą už valstybės nepriklausomybę, Jūs dabar nusisukate nuo Tautos ir Konstitucijos.