Aktualijos

Kas valdo Lietuvą – Tauta ar Kremlius?

Written by admin · 2 min read

I.

Vakar Tautos atstovai atmetė Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisas, kurios būtų uždraudusios teisėsaugos struktūroms BE PAGRINDO IR BE TEISMO leidimo vykdyti masinį sekimą. Pataisos būtų privertusios pareigūnus, prokurorus ir teisėjus sekti tik tuos asmenis, kurie daro, rengiasi daryti ar yra padarę NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ.

Šiuo metu sekti galima asmenis, kurie nedaro nusikaltimų, tačiau pagal pareigūnų subjektyvią nuomonę gali būti susiję su valstybės nacionaliniu saugumu. Formuluotė bendra ir visa apimanti. Ką nori, tą ir seki, tai darai teisėtai.

 

Šiuo metu galima sekti be teismo leidimo. Užtenka gauti prokuroro, o atskirais atvejais tik įstaigos vadovo arba jo pavaduotojo leidimą.

Tautos atstovai apgynė specialiąsias tarnybas ir jų interesus. Jiems tinka, kad specialiosios tarnybos seka visus, taip pat ir juos,kad specialiosios tarnybos kuria juoduosius sąrašus, kad specialiosios tarnybos visur ir visiems siuntinėja slaptas pažymas, kad specialiosios tarnybos dalyvauja formuojant vyriausybę ir rinkimų kampanijose. Tauta vėl liko išdurta.

II.

Lietuvos Tauta Konstitucijoje įtvirtino nuostatą, kad žmogaus privatus gyvenimas yra neliečiamas, kad rinkti informaciją apie žmogaus privatų gyvenimą galima tik esant motyvuotam teismo sprendimui. Jokių išlygų nėra. Jokių kitokių galimybių kištis į žmogaus privatų gyvenimą nėra. Tai baigtinė nuostata.

Lietuvos Tautos atstovai vakar Seime nusprendė, kad Konstitucija yra nesvarbi, svarbu yra specialiųjų tarnybų norai ir interesai. Jie patvirtino, kad rinkti informaciją apie žmogaus privatų gyvenimą ir į jį kištis galima be teismo motyvuoto leidimo. Tokį leidimą gali išduoti prokuroras, o atskirais atvejais įstaigos vadovas (G. Grina) arba jo pavaduotojas (R. Vaišnoras).

Nesuprantu, kodėl tuomet politikai reiškia didelį nepasitenkinimą, kai yra sekami jie ir jų šeimos nariai? Kodėl tyli žiniasklaida ir nereiškia savo kietos nuomonės, nebando apginti Konstitucijoje įtvirtintos žmogaus teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą?

III.

Gerbiamieji, atminkite, kad kai užsienio valstybė nori slaptai per aukščiausius valdininkus ir politikus valdyti kitą šalį, tai ji pirmiausia neutralizuoja saugumo struktūras, o, esant palankioms sąlygoms, perima jų valdymą. Saugumo struktūros pradeda dirbti JIEMS.

Tuomet saugumo struktūroms reikalingi įstatymai, kurie suteiktų teisę sekti ne nusikaltėlius, o aktyviausius Lietuvos žmones be pagrindo ir be teismo leidimo. Užsienio žvalgybos nedomina kriminalas, banditai ir kiti nusikaltėliai. Jiems įdomūs aktyviausi politikos, visuomenės ir valstybės aparato veikėjai. Užsienio žvalgyba pradeda veikti prieš Lietuvos Tautą ir valstybę mūsų saugumo struktūrų rankomis. Mūsų saugumo struktūros tampa užsienio šalies žvalgybos rezidentūra.

Puikus pavyzdys. Lietuva norėjo kuo greičiau įgyvendinti strateginį energetinį projektą – pastatyti gamtinių dujų terminalą. Iškilo reali grėsmė Rusijos nacionalinio saugumo interesams. Rusija galimai (šį žodelį rašau vien tik tam, kad išdavikams nebūtų duota galimybė įrodinėti savo tiesas) per Lietuvos saugumo struktūras šį projektą sužlugdė. Pagrindinis projekto dalyvis ir jo įgyvendinimo garantas atsidūrė po žeme.

Puikus pavyzdys. Kai saugumo darbuotojai Tautos atstovams atskleidė Kremliaus, „Gazprom“ ir jų atstovų Lietuvoje priešišką Lietuvos interesams veiklą, turimą agentūrą aukščiausiuose valdžios sluoksniuose, tai prezidentūra, Seimo dauguma, saugumas, Užsienio reikalų ministerija, pagrindinių politinių partijų viršūnėlės, Konstitucinis Teismas puolė ginti „Gazprom“ ir jo interesus. Jis apgynė savo šeimininkus ir jų turimą agentūrą Lietuvoje.

Puikus pavyzdys. Mūsų atstovai Seime sudarė puikias sąlygas specialiosioms tarnyboms sekti žmones, kurie nedaro ir nesiruošia daryti nusikaltimų, kurie yra aktyvūs mūsų visuomenės veikėjai ir gina mūsų visuomenės ir valstybės interesus. Konservatoriai sukūrė tokį įstatymą ir jį priėmė. Vakar konservatoriai ir socialdemokratai apgynė šio visuomenei ir Lietuvos valstybei žalingo įstatymo nuostatas bei specialiųjų tarnybų interesus.

Matyt, valstybės šeimininkai yra ne Lietuvos Tauta, o Kremlius? Kito paaiškinimo nerandu.
alfa.lt. tiesos.lt