Aktualijos

Kastytis Braziulis. Valstiečiai, atkreipkite dėmesį į šiuos KGB metodus

Written by Biciulystė Siūlo · 2 min read

Norint sunaikinti stiprią organizaciją reikia panaudoti KGB sukurtus ir praktikoje patikrintus organizacijos griovimo iš vidaus metodus. Tai yra konkurencinės kovos klasika, kuri yra taikoma ir šiuolaikinėje Lietuvoje.

Valstiečiai, atkreipkite dėmesį į šiuos KGB metodus ir nepaisduokite jiems, nesuteikite jūsų konkurentams džiaugsmo ir laimės laimėti prieš jus dar net neprasidėjus rimtai kovai. O ji tikrai prasidės. Ir prasidės labai greitai, t.y. tada, kai susirinksite pavasarinei sesijai. Štai tada tikrai bus karšta.Laikas jau tiksi.

Ardomoji veikla – priešiška organizacijos interesams veikla skirta, destabilizuoti padėtį organizacijoje (sukurti nepasitikėjimo, įtarumo, intrigų klimatą, panaikinti komandos vienybę, iššaukti konfliktus, nesibaigiančius ginčus tarp atskirų organizacijos narių ar grupių, skaldyti ir griauti organizaciją iš vidaus).

Ardomosios veiklos metodai:

Sabotažas – tai sąmoningas pareigų neatlikimas, žalingų sprendimų priėmimas arba tyčinis blogas užduočių atlikimas, slaptas pasipriešinimas organizacijos viduje priimamiems sprendimams, jų niekinimas, atkalbinėjimas kitų nuo užduočių vykdymo. Taip pat organizacijos vardu teikiami idiotiški, tikintis iššaukti žmonių nepasitenkinimą, vieši siūlymai spręsti įvairias visuomenės problemas netinkamais ir kvailais metodais.

Įtakos agentai – agentai, kurių paskirtis ne rinkti informaciją, o daryti įtaką konkrečiam asmeniui ar grupei asmenų. Sakydamas agentai, turiu omeny, kad oficialiai jie yra organizacijos nariai ir kitų narių akyse yra patikimi ir organizacijos patriotai, tačiau iš tikrųjų jie dirba konkurentams ar organizacijos oponentams, kurie siekia organizaciją sunaikinti, suskaldyti ir sukompromituoti. Dažniausiai tai būna artimi organizacijos vadovams žmonės, jų padėjėjai, patarėjai. Žodžiu, tie, kurie kiekvieną dieną bendrauja su vadovu ir jam rekomenduoja priimti sprendimus ar aiškina visuomenėje vykstančius procesus. Įtakos agentai yra aukščiausia agentų rūšis. Tai brangiausiai kainuojantis įrankis.

Diskreditavimas, kompromitavimas vadovų, įtakingų organizacijos narių. Būtina griauti, mažinti visuomenės ir kitų organizacijos narių pasitikėjimą šiais nariais, menkinti jų autoritetą. Diskreditavimas visuomenės akyse, darbuotojų akyse, šeimos akyse ir t.t. Dažniausiai naudojama griauti bendrovę iš vidaus. Bendrovėje yra eskaluojama situacija. Atsiranda neformalūs lyderiai, kurie suformuoja savo palaikymo grupes. Įsigali karas tarp lyderių ir jų grupių. Prasideda ginčai dėl nereikšmingų dalykų – svarbiausia iššaukti piktas emocijas, kad ginčo objektas dingtų, o atsirastų ambicijų karas. Kas yra protingesnis? Tu mane įžeidei? Aš tavęs nekenčiu? Eik velniop!

Psichologinio poveikio darymas („smegenų plovimas“). Tai yra daroma per visas įmanomas informacijos perdavimo priemones. Reikia diena iš dienos visuomenei, organizacijos nariams tiesiogine to žodžio prasme į galvą kalti vieną mintį, kad ta organizacija ar jos lyderis yra netinkamas, netikęs, amoralus, vos ne nusikaltėlis. Nuolatinis informacijos, nors ir melagingos kartojimas duoda savo rezultatą. Žmonės pradeda šia informacija tikėti. Jie net nesigilina į jos esmę. Jų galvose pasilieką tik „juoda dėmė“. Kai pasakai organizacijos pavadinimą ar jo vadovo pavardę, tai žmogaus galvoje iškyla tik neigiamos mintys ir jis šią organizaciją intuityviai atmeta net nežinodamas, kodėl taip pasielgė. Panašiai kaip su produktų ar paslaugų reklama – tik tu ne atmeti, bet eini jos pirkti.

Gandų skleidimas. Gandai yra labai rimtas įrankis, galintis sukelti neramumus, nepasitikėjimą kolektyve. Kai organizacijos vadovybė neaiškina darbuotojams kokia yra padėtis, kas vyksta, kai vadovai nebendrauja, atsiriboja nuo kitų organizacijos narių, tai gandų skleidimas tampa labai efektyviu įrankiu. Jo daroma žala būna itin didelė.

Tai sąmoningas dezinformacinės medžiagos skleidimas siekiant daryti įtaką organizacijos vadovams, kurie priima svarbiausius sprendimus. Dezinformacinė medžiaga yra paruošiama iš tiesos ir melo. Kartais siekiant sustiprinti dezinformacinės medžiagos patikimumą yra specialiai iš anksto sukuriami arba išgalvojami faktai, aplinkybės.

O dabar, valstiečiai, atidžiai, remdamiesi naujai gauta informacija, įvertinkite savo aplinką, veiksmus, kurie vyksta šalia jūsų, žmones, kurie sukasi šalia jūsų, kalbas, kurias girdite šalia, siūlymus, kuriuos gaunate.

kastytisbraziulis.lt