Aktualijos

Kodėl Prezidentė ir Seimas tyli?

Written by admin · 4 min read

Vasario 8 dieną, penktadienį, 9 valandą Vilniaus apygardos teismas toliau nagrinės „jaunosios teroristės“ Eglės Kusaitės bylą.

Jau penktus metus Lietuvos Valstybės saugumo departamentas, Generalinė prokuratūra ir visų lygių teismai, padedami Rusijos FSB, persekioja Klaipėdoje gyvenusią ir, prokurorų teigimu, „karinę bazę Rusijoje susprogdinti“ ketinusią merginą. Eglė Kusaitė 2009–2010 metais devynis mėnesius buvo kalinama, vėliau dar kartą suimta. Vieniems teisėjams nagrinėjant jos „terorizmo bylą“, kiti teisėjai už prokurorų įžeidimą ir gąsdinimą nedirbančią, vienišos motinos mokytojos išlaikomą merginą nubaudė 9 100 litų baudomis.

Šių metų sausio 13-ąją atsiimdamas Laisvės premiją sovietmečio disidentas Antanas Terleckas iš Seimo tribūnos kalbėjo: „Savo absurdiškumu į manąją labai panaši Eglės Kusaitės byla. […] Absurdiškiausia, kad spektaklis vyksta Lietuvos – Europos Sąjungos ir NATO narės – teritorijoje. Šį spektaklį derėtų nedelsiant baigti“. Politikos apžvalgininkas Kęstutis Girnius teigia, kad patys Kusaitės persekiotojai, „ko gero, užsidirbo laisvės atėmimo bausmę“.

Dar praėjusiais metais buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas žurnalistams aiškino, kad „Kusaitės atveju Valstybės saugumo departamentas turėjo elgtis visiškai kitaip“, kad VSD pareigūnai padarė klaidą.

Kone prieš porą metų Europos Parlamento narys Leonidas Donskis, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius ir tuometinis Pilietinės visuomenės instituto direktorius Darius Kuolys atviru laišku dėl Eglės Kusaitės persekiojimo kreipėsi į Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę ir tuometinę Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, kviesdami jas atsakyti į konkrečius klausimus. Deja, iki šiol valstybės pareigūnės į šiuos klausimus atsakyti nesiteikė.

Kodėl neatsakė Seimo pirmininkė, dabar jau žinome: ji prisipažino bijojusi VSD ir prezidentės. Kodėl neatsako prezidentė? Nežinia. Gal ji įsitikinusi, kad Gedimino Grinos ir Romualdo Vaišnoro vadovaujami kovotojai niekad neturi pripažinti savo klaidų, kaip jų nepripažino Felikso Dzeržinskio vyrukai?

Respublikos prezidentei ir dabartiniam Seimui, o ypač jo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Žmogaus teisių komitetui, Teisės ir teisėtvarkos komitetui Tiesos.lt dar kartą kartoja 2011 metų balandžio 5 dieną užduotus klausimus.

*****
 2011 m. balandžio 5 d.

 Lietuvos Respublikos Prezidentei p. Daliai Grybauskaitei
 Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei p. Irenai Degutienei

 Gerbiamoji Ponia Respublikos Prezidente,
 Gerbiamoji Ponia Seimo Pirmininke,

Kreipiamės į Jus, pritardami buvusių Lietuvos disidentų sesers Nijolės Sadūnaitės, kunigo Roberto Grigo ir Algirdo Endriukaičio išsakytam rūpesčiui dėl abejotinų Valstybės saugumo departamento (VSD) bei Generalinės prokuratūros veiksmų tiriant Lietuvos pilietės Eglės Kusaitės bylą.

Ši byla, nors nagrinėjama uždarame teismo posėdyje, vis aiškiau liudija, kad mūsų šalies VSD ir Generalinė prokuratūra, vykdydamos operacijas, nevengia manipuliuoti Lietuvos piliečiais, žaisti jų likimais, kad veikdamos prieš mūsų piliečius šios institucijos pernelyg glaudžiai bendradarbiauja su nedemokratiškų valstybių slaptosiomis tarnybomis.

Dar pernai vasarą, 2010-ųjų birželio 11-ąją ir liepos 2-ąją, mes kreipėmės į VSD generalinį direktorių Gediminą Griną prašydami pradėti tyrimą dėl galimų pavojų nacionaliniam saugumui bei žmogaus teisių pažeidimų vykdant operatyvinę veiklą bei ikiteisminį tyrimą pilietės Eglės Kusaitės, kaltinamos kūrus bendrininkų grupę teroro aktui atlikti, byloje. Taip pat prašėme VSD generalinį direktorių atsakyti į viešojoje erdvėje seniai iškeltus ir visuomenei rūpimus su šia byla susijusius klausimus.

Deja, nei informacijos apie atliktą tyrimą, nei atsakymų į rūpimus klausimus nesulaukėme. Kadangi VSD generalinį direktorių skiria ir atleidžia Prezidentė Seimui pritarus, o VSD generalinis direktorius yra atskaitingas Seimui ir Prezidentei, prašytume Jūsų atsakyti į klausimus, į kuriuos nesiteikė atsakyti Jums tiesiogiai atskaitingas valstybės pareigūnas.

1. Ar tiesa, kad Eglės Kusaitės motina Virginija Kusienė dar 2007 m. lapkritį raštu kreipėsi į VSD Klaipėdos apygardos pareigūną Dainių Noreiką, prašydama padėti susigrąžinti savo dukrą Eglę iš Vokietijos į Lietuvą? Ar tiesa, kad nuo to laiko šis pareigūnas dvejus metus nuolat palaikė ryšius su Virginija Kusiene?

2. Ar tiesa, kad 2007 m. gruodį grįžusi iš Vokietijos Eglė Kusaitė buvo apgyvendinta VSD išnuomotame bute Klaipėdoje, Ryšininkų gatvėje, nr. 8-114, kad VSD jai duodavo lėšų gyvenimo išlaidoms, apmokėdavo jos telefono sąskaitas?

3. Ar tiesa, kad dvejus metus Eglę Kusaitę „globojo“ VSD paskirti asmenys, prisistatę Klaipėdos musulmonais ir pasivadinę Andrejumi Abdulu Hafizu, Aiša Jelena Baltrušyte Koševaja, Abdurahmanu Stoniu, Nerijumi Daud?

4. Ar tiesa, kad Abdul Hafizu pasivadinęs Eglės Kusaitės „globėjas“ ragino ją vykti į Egiptą teroro akto vykdyti ir supyko, kai E. Kusaitė tai daryti atsisakė?

5. Ar tiesa, kad dėl Eglės Kusaitės ryšių su Klaipėdos „radikaliais musulmonais“ daug kartų nuogąstavusią jos motiną Virginiją Kusienę VSD pareigūnas Dainius Noreika visą laiką ramino, jog „su Egle viskas gerai, ji niekur nesivelia“?

6. Ar tiesa, kad VSD pareigūnas Dainius Noreika įkalbinėjo Eglės Kusaitės motiną Virginiją Kusienę ir jos tetą Ireną Jeleniauskaitę tapti musulmonėmis?

7. Ar tiesa, kad 2009 m. spalį Eglei Kusaitei Rusijos vizą padėjo gauti VSD pareigūnai?

8. Ar 2009 m. spalio 24 dieną suimta Eglė Kusaitė, netrukus po suėmimo, buvo trijų VSD pareigūnų tardyta be advokato Vilniuje, Kosciuškos gatvėje esančioje areštinėje? Ar tardymo metu VSD pareigūnai naudojo prieš ją prievartą?

9. Ar 2010 m. balandį Eglė Kusaitė buvo tardyta be advokato iš Maskvos atvykusių trijų Rusijos pareigūnų? Ar šio tardymo metu buvo prieš ją naudota prievarta?

10. Ar VSD jau atliko tyrimą, kas ir kokių tikslų siekdamas perdavė klaidinančią informaciją dienraščiui „Lietuvos rytas“, kurios pagrindu 2010 m. balandžio 17 dieną buvo paskelbtas žurnalisto Gedimino Pilaičio straipsnis, klaidingai teigęs, jog „tarp mirtininkų, kovo 29 dieną susisprogdinusių Maskvos metro, turėjo būti ir jauna lietuvė“? Jei toks tyrimas jau atliktas, visuomenei svarbu žinoti, kas ir kodėl tokią klaidingą ir valstybės interesus pažeidžiančią informaciją dienraščiui perdavė. Jei tyrimas neatliktas, rūpėtų žinoti – kodėl.

11. Ar galėtumėte visuomenei paaiškinti buvusio VSD Klaipėdos apygardos vadovo Algirdo Grublio Lietuvos televizijai pasakytus žodžius, kad jam gėda dėl savo buvusių kolegų veiksmų Eglės Kusaitės byloje?

Šie klausimai nėra retoriniai. Jie iš esmės susiję su demokratijos ir žmogaus teisių būkle Lietuvos Respublikoje, su mūsų šalies nepriklausomybe. Valstybės pareigūnams sąžiningai į juos neatsakius, liks nepaneigti įtarimai, kad Lietuvos VSD, Generalinė prokuratūra ir uždari teismai piktnaudžiauja savo galiomis, pažeidžia šalies piliečių teises ir laisves, pamina Konstituciją ir įstatymus, teikia abejotinas paslaugas Rusijos slaptosioms tarnyboms, o Seimas ir Prezidentė su tokiu elgesiu taikstosi.

Tikėdamiesi Jūsų atvirų atsakymų,
pagarbiai,

Leonidas Donskis, Europos Parlamento narys
Henrikas Mickevičius, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius
Darius Kuolys, Pilietinės visuomenės instituto direktorius