Aktualijos

Korupcinė bankroto administratorių veikla tvirtinasi

Written by admin · 3 min read

2015-10-22 sigataro Z. Vaišvilos ir Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo atstovės L. Helstein spaudos konferencijoje Seime pateikta informacija apie nusikalstamą bankroto administratorių susivinijimą ir korupcinę veiklą tvirtinasi. Ši grupuotė iki 2015 m. pradžios veikė bankroto administratorių UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“ vardu buveinėje Jogailos g. 7 Vilnius. Nuo 2015 m. pasikeitus bankroto administratorių skyrimo teisme tvarkai, UAB „Admivita“ ir UAB „Ius Positivum“ bei šių įmonių šešėlyje esantys asmenys pradėjo veikti atvirai ir atskleidė savo sąsajas. Pagal www.bankrotodep.lt duomenis, adresu Jogailos g. 7 Vilniuje (UAB “Admivita” ir UAB “Ius Positivum” bei jų bendrininkės UAB “Finvita” buveinė) š.m. spalio 22 d. jau įregistruotos net 49 įmonės (2015-10-22 d. adresu Jogailos g. 7, Vilnius ĮBVD išdavė dar 2 leidimus administruoti bankrotą, kurių direktorius Alenas Šerpenskas, o kontaktinis asmuo Indrė Kaušylaitė: MB „Mokuma“ ir MB „Legretas“.

 

Net 20-čiai šių įmonių vadovauja advokatas Juozas Viščinis, kitoms – šios grupuotės nariai: Sandra Skirbutytė, administratoriaus leidimą gavusi 2015-06-09 d. – 2 įmonėms, Indrė Kaušylaitė, administratoriaus leidimą gavusi 2015-08-21 d. – 3 įmonėms, Markas Olekas – 13 įmonių, Alenas Šerpenskas – 11 įmonių. Dar 5 šios grupuotės įmonės įregistruotos UAB „Ius Positivum“ Kauno filialo adresu Žuvinto g. 30-70 Kaune, jų direktorius – vilnietis Naglis Menkevičius. Šioms 52 įmonės ir dar 3 fiziniams asmenims (Dovilei Karčiauskaitei, Indrei Kaušylaitei, Sandrai Skirbutytei) ĮBVD masiškai ir beveik vienu ypu išdavė leidimus vykdyti bankroto administratorių veiklą.

www.bankrotodep.lt duomenys patvirtina šio nusikalstamo susivienijimo veiklos mastą. Štai 2015 m. rugsėjo mėnesį Vilniaus apygardos teismas bankrutuojančių įmonių administratorius paskyrė 104 bankroto bylose, kuriose net 60 atvejų bankroto administravimas atiteko šiai grupuotei, t.y. net 58% atvejų (MB „Teisės praktika“, įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis – 2 kartus; MB „Krakas“, įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis – 1 kartą;  MB „Disestas“, įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis – 2 kartus; MB „Aministratorė“, įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis – 3 kartus; MB „Bankroto byla“, įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis – 7 kartus; MB „Falimentas“, įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis – 1 kartą; MB „Komercinis“, įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis – 3 kartus;  MB „Restitucija“, įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis – 1 kartą; MB „Materialus“, įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis – 1 kartą; MB „Likvidavimas“, įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis – 4 kartus;  Juozas Viščinis – 1 kartą; MB “Falitas”, įgaliotas asmuo I. Kaušylaitė – 20 kartų; MB „Admitera“, įgaliotas asmuo I. Kaušylaitė – 1 kartą; MB “Indvita”, įgaliotas asmuo I. Kaušylaitė – 9 kartus; UAB „Bauleta“, įgaliotas asmuo Sandra Skirbutytė – 3 kartus, Vaidas Jakaitis – 1 kartą).
Tokiu būdu Vilniaus apygardos teisme advokatas J. Viščinis per 1 mėnesį gavo administruoti 25 bankroto bylas, prieš 2 mėnesius leidimą šiai veiklai gavusios I. Kaušylaitė – 30 bylų ir S. Skirbutytė – 3 bylas, UAB “Ius Positivum” direktorius V. Jakaitis – 1 bylą. Vilniaus apygardos teismas šiuo metu nagrinėja 46,5 % visų Lietuvoje vykdomų bankroto bylų – 1925 iš 4140.

Nėra ir negali būti jokio teisėto pagrindo naujojoje bankroto administratorių skyrimo tvarkoje, nes jokia nekorupcinė kompiuterinė programa neleistų įvykti šiems faktams:
a)    tiek bylų neskirtų tik pradėjusiems veiklą administratoriams;
b)    2015-09-21 d. Vilniaus apygardos teismas paskyrė administratorius 8-iose bankroto bylose, iš kurių 7-iose skirti šios grupuotės asmenys, veikiantys adresu Jogailos g. 7, Vilnius (MB „Krakas“, MB „Disestas“ – 2 kartus, MB „Administratorė“, MB „Bankroto byla“ – 2 kartus, MB „Falimetas“ ir visais atvejais įgaliotas asmuo – advokatas J. Viščinis);
c)    2015-09-28 d. Vilniaus apygardos teismas paskyrė administratorius 4-iose bankroto bylose ir visose 4-iose – MB „Falitas“ (įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis), adresas Jogailos g. 7, Vilnius;
d)    2015 m. rugsėjo 16, 17, 18 dienomis Vilniaus apygardos teismas bankroto administratoriais paskyrė tik šios grupuotės administratorius: MB „Bankroto byla“ – 3 kartus, MB „Komercinis“ – 3 kartus, MB „Restitucija“ – 1 kartą, MB „Falitas“ – 3 kartus, MB „Indvita“ – 1 kartą, MB „Likvidavimas“ – 1 kartą; iš jų 8 bylos atiteko advokatui J. Viščiniui, 4 bylos – I. Kaušylaitei.
e)    2015 m. rugsėjo 14 d. Vilniaus apygardos teismas paskyrė administratorius 15-oje bankroto bylų, iš kurių 12-oje paskirti šios grupuotės asmenys, veikiantys adresu Jogailos g. 7, Vilnius: MB „Falitas“ – 6 kartus tą pačią dieną! (įgaliotas asmuo I. Kaušylaitė), MB „Indvita“ – 1 kartą (įgaliotas asmuo I. Kaušylaitė), MB „Bankroto byla“ – 1 kartą (įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis), MB „Likvidavimas“ – 3 kartus (įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis), MB „Administratorė“ – 1 kartą (įgaliotas asmuo advokatas J. Viščinis).
f)    Neretai tą pačią dieną tas pats Vilniaus apygardos teisėjas (ar teisėja) tą patį administratorių paskyrė ne vieną kartą!

Šią atvirai korupcinę bankroto administratorių parinkimo ir pasiūlymo teismui kompiuterinę programą administruoja ĮBVD, o teismas administratorius skiria pagal ĮBVD teismui pateiktą eiliškumą. Tokie bankroto administratorių skyrimai negali būti nešališki. Jei tai daro tik kompiuterinė programa (tuo labai sunku patikėti), tai tokios programos naudojimas privalo būti nedelsiant stabdomas, o STT turi ištirti atvirai korupcinį šios programos veikimą.

Masinis ir dominuojantis bankroto administratorių skyrimas iš šio nusikalstamo susivienijimo narių tarpo ir atvirai korupcinis ĮBVD vykdomas bankroto administratorių parinkimas teismams turi būti nedelsiant sustabdyti.

Stebina tai, kad ši grupuotė veikia atvirai, manydama, kad nesulauks atsakomybės dėl tokios savo veiklos. Štai 2015-10-27 d. “Lietuvos aidas” atspausidno skelbimą Nr.455, patvirtinusį, kad šie bankroto administratoriai tik formaliai atlieka savo funkcijas, rūpindamiesi tik savo atlygiu – šiame skelbime naudotas šios grupuotės bankroto administratorių susivienijimo narės Indrės Kaušylaitės telefonas +37067029313 ir paskelbta, kad 9-ių naujų bankrutuojančių įmonių (UAB „ArchyvX“, UAB „Litgresa“, VšĮ Vilniaus moksleivių ir studentų asociacija, UAB „Gevina“, UAB „Ersva“, UAB „ETL“, UAB Solid Baltic Group ir UAB Bioresurser), administruojamų I. Kaušylaitės, administravimas yra vienas, bet ne 9-i skirtingi. Mat jų administravimui ne tik naudojamas tas pats skelbimas laikraštyje, bet ir pagal bankroto bylų iškėlimo laiką aišku, kad bankroto administratoriui dar neperėmus šių įmonių dokumentų, I. Kaušylaitė jau skelbia, kad nevykdys šių įmonių sutarčių. Bankroto administratorius pirmiau privalo susipažinti su įmonių sutartimis, o tik vėliau spręsti, ar jas vykdyti, ar nutraukti.

Ši informacija pateikta Seimui, Vyriausybei, Ūkio ministerijai, teisėsaugai, advokatūrai, teismams, ĮBVD. Prašoma nedelsiant stabdyti bankroto leidimų išdavimą šio nusikalstamo susivienijimo nariams, o išduotus – panaikinti, pradėti ikiteisminį tyrimą, stabdyti atvirai korupcinės ĮBVD administruojamos bankroto administratorių parinkimo ir pasiūlymo teismams kompiuterinės programos naudojimą.

Spalio 28 d. Seimo Antikorupcinė komisija šį klausimą įtraukė į savo veiklą ir pavedė jį darbo grupei paruošti komisijos posėdžiui. Kviečiu visus turinčius informacijos apie šią ir panašaus pobūdžio korupcinę veiklą teikti Seimo Antikorupcinei komisijai.

Signataras Zigmas Vaišvila