Aktualijos

Kreipimasis į Generalinį prokurorą Darių Valį

Written by admin · 1 min read

Politinės partijos DRĄSOS KELIAS kreipimasis į Generalinį prokurorą Darių Valį      

Kovo 23 d. pamačius šokiruojančius vaizdus, būtina reaguoti į itin grubius ir šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus. Ir tai pirmiausia, turėdamas visas įstatymų numatytas galias, gali ir privalo padaryti ne kas kitas, o pats Generalinis prokuroras.

Primename Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnį.
Žmogaus asmuo neliečiamas.

Žmogaus orumą gina įstatymas.
Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes.   

Kad aštuonių metų mergaitės konstitucinės teisės į orumą ir garbę, teisė į asmens neliečiamumą buvo pažeistos, nekyla nei menkiausios abejonės.

Be to, nufilmuoti vaizdai aiškiai parodė, kad mergaitė yra pakankamai subrendusi, psichologiniu požiūriu yra pilnavertė asmenybė, moka ir gali aiškiai reikšti savo mintis, norus ir įsitikinimus.

Mažamečio vaiko asmenybės vystymasis yra akivaizdžiai spartus, ir tai yra nauja aplinkybė, kurios negalima nepaisyti ir tai yra pakankamas pagrindas teismo sprendimams peržiūrėti.

Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, nedelsiant siūlome svarstyti galimybę atnaujinti civilinės bylos dėl mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo bylą CPK 366 str. 1 d. 2, 7 p. pagrindais ir, taikant laikinas apsaugos priemones (CPK 145 str. 1 d. 7 p., CK 3.65 str. 1 d., 2 d. 4 p., 7 p. 12 p.) sustabdyti mergaitės perdavimą motinai.

Su tokiu pareiškimu į teismą gali kreiptis ne tik vaiko globėja, bet ir pats Generalinis prokuroras, siekiantis apginti viešąjį interesą (CPK 365 str. 2 d.) dėl Konstitucinės teisės pažeidimo.

Jokių abejonių, kad yra šiurkščiai pažeidžiama minimos mergaitės apsisprendimo teisė ir laisvė, nekyla ne tik paprastiems piliečiams, bet ir profesionaliems teisininkams.

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija nustato:
13 straipsnis
1. Vaikas turi teisę laisvai reikšti savo nuomonę; todėl ši teisė apima laisvę ieškoti, gauti ir perduoti bet kokio pobūdžio informaciją ir idėjas  nepaisant  sienų, žodine, rašytine arba spausdinta forma.
(EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA)

Prokuroras, nustatęs galimą asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, gina viešąjį interesą pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva.

Viešasis interesas ginamas ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti.

Prokuroras privalo būti aktyviu ginant valstybės, visuomenės ir asmenų, o tam tikrais atvejais ir atskirų fizinių asmenų, ypač vaikų, neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų galimai pažeistas teises ir teisėtus interesus.

Ši prokuratūros funkcija įtvirtinta Konstitucijoje ir kituose įstatymuose.

Todėl kreipiamės į Generalinį prokurorą prašydami nedelsiant imtis jam suteiktų įgaliojimų ribose privalomų veiksmų, tikslu užtikrinti pilnaverčio Lietuvos piliečio – aštuonmetės mergaitės, kuri pati asmeniškai už save įstatymo reikalaujamos dokumentų formos tvarka kovoti dar negali, teises bei kreiptis į teismą  dėl minimo sprendimo peržiūrėjimo paaiškėjus naujoms aplinkybėms – mergaitės brandai bei sąmoningai saviraiškai.

Politinė partija DRĄSOS KELIAS,
Pirmininkas Jonas Varkala

Antradienis, 27 Kovas 2012 10:02
 
2012 03 27
Vilnius