Aktualijos

KREIPIMASIS Į GENERALINĮ PROKURORĄ

Written by Redakcija · 1 min read

Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui Gerb. Evaldui Pašiliui

Rinktinės g, 5A, 01515 Vilnius

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai

Arvydas Juozaitis, a.k. 35604180101, Vaidaugų g. 7-25, 95220 Klaipėda

Vitas Tomkus, a.k. 35612090019, Smetonos g. 2, 01115 Vilnius

Zigmas Vaišvila, a.k. 35612200013, Lizdeikos g. 29, 10101 Vilnius,

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarasPareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl šmeižto

2018 m. kovo 16 d. Vilnius ir Klaipėda

2018-03-15 d. LRT radijo laidoje “Studija 50” (http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013687131/studija-50-2018-03-15-21-05, laikas: apie 14-16 min.) visuomenės veikėju pristatytas Andrius Tučkus mus tris, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) iniciatyvinės grupės narius, apšmeižė. A. Tučkus, laidos vedėjui Valentinui Mitei pasakodamas apie savo kontaktus su KGB darbuotojais (kaip Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės išrinkimo išvakarėse jį, Andrių Tučkų, verbavo KGB Lietuvos padalinio pulkininkas Česnavičius), paaiškino, kad jis nesutiko būti užverbuotas, o netrukus po to “Sąjūdis atsirado”, kuriame pirmaisiais veidais buvo Vitas Tomkus, Zigmas Vaišvila ir Arvydas Juozaitis, kuriuos KGB pulkininkas Česnavičius ir surinko į komandą LPS iniciatyvinėje grupėje.

Tam, kad būtų įtikinamiau, A. Tučkus mus tris apšmeižė ne tik bendradarbiavimu su KGB, bet ir tuo, kad Sąjūdžio steigimosi metu mes tariamai buvome komjaunuoliai ir komunistai, t.y dalyvavome partiniuose susirinkimuose. Net teoriškai mūsų amžiaus (visi trys mes gimę 1956 m.) mes tuo metu negalėjome būti komjaunuoliais, nebuvo ir vienintelės tuo metu komunistų partijos nariais. Mes nebendradarbiavome su KGB ir jokiomis kitomis nei TSRS, nei kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis, ir pateiskime Jums tai patvirtinančias Lietuvos Respublikos institucijų pažymas.

Manome, kad Andrius Tučkus mus apšmeižė tyčia ir sąmoningai, nes:

  • 2018-03-15 d. “Vakaro žinios“ (šio numerio redaktorius – Vitas Tomkus) paskelbė įrodymus apie buvusio Lietuvos TSR (vėliau – Lietuvos Respublikos) Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio bendradarbiavimą su TSRS KGB;
  • 2018-01-03 d. signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime dalyvavę pranešėjai Žilvinas Razminas ir Vytautas Šustauskas viešai prisipažino, kad Andrius Tučkus buvo vienas tų, per kuriuos Vytautas Landsbergis jiems perdavė užsakymus ir piniginį atlygį teroristiniams aktams (visų pirma, Kryžkalnio paminklo susprogdinimui) ir kitoms nusikalstamoms veikoms įvykdyti.

Dėl nurodytų priežasčių prašome pradėti ikiteisminį tyrimą dėl mūsų apšmeižimo (LR Baudžiamojo kodekso 154 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad LR Seimas šiuos metus yra paskelbęs LPS 30-mečio metais. Tai taip pat patvirtina veikų tyčią ir tai, kad mes esame vie6i asmenys.

Į prokuratūrą kreipiamės, nes Seimas panaikino galimybę kreiptis į teismą mums tiesiogiai privataus kaltinimo tvarka.

Arvydas Juozaitis šiuo metu yra Klaipėdoje ir jis šį pareiškimą pasirašo šiandien Klaipėdoje ir išsiunčia jį laišku Generalinei prokuratūrai.

Arvydas Juozaitis                     Vitas Tomkus                           Zigmas Vaišvila