Aktualijos

Kreipimasis į Lietuvos žmones

Written by admin · 55 sec read

Į Drąsos kelią būrėmės vedini kilnaus siekio apginti mažąją mano brolio dukrelę, išsaugoti jos ramią vaikystę bei priversti teisėsaugą tirti su jos liudijimais susijusias bylas –pedofilijos ir žmogžudysčių. Tačiau per pastarąjį dvidešimtmetį prasikaltusiųjųLietuvai atsaku tapo tolesnis bet kokio teisėtumo ir teisingumo atsisakymas, visuomenės gąsdinimai, o šiuo metu – ir klaninės teisėsaugos vadovų siekis nuteisti mane, Neringą Venckienę, mano artimuosius.

Pavojuje atsidūrė ir paskutinisTautos demokratinis iškovojimas – teisė rinkti atstovaujamąją valdžią laisvuose rinkimuose. Šiuo metu esame liudininkai, kai nepartiniai visuomenės junginiai dirbtinai priešinami. Taip yra dėl to, kad organizuotos pilietinės visuomenėsnet labai bijomasi.

Drąsos kelio žmonės pasisako už Tautos ir valstybės išsaugojimą, tradicinę šeimą, socialiai teisingus valstybės ekonominius pamatus, solidarią, krikščioniškomis vertybėmis paremtą visuomenę, rūpestį visais pasaulio lietuviais ir Lietuvos piliečiais, baltiškuoju vieningumu.

Drąsos kelio partinė struktūra yra sudaryta talkinti žmonėms, visuomenės organizacijoms atveriant kelią į artimiausius rinkimus, formuojant bendrus siekius.

Tam Drąsos kelias kviečia visuomenines organizacijas apsvarstyti siūlymą burtis į VIENINGĄ DRĄSOS KELIĄ. Kelią, kuriame kartu galėtume iškelti dorus,sąžiningus ir kompetentingus asmenis, pasiryžusius aktyviai dirbti Tautos labui, reikšti jos lūkesčius atspindinčią valią valstybės parlamente ir vykdomosios valdžios struktūrose.

Tik darnus ir vieningas visuomenėsveikimas yra pajėgus atkurti šalyje teisę ir teisingumą, uzurpuotą nedidelio asmenų rato. Todėl kviečiame: drąsiai eikime kartu. Vardan tos Lietuvos.