Aktualijos

Kun. Robertas Grigas: Turiu abejonių dėl man skirto apdovanojimo “Žinia” priėmimo Seime…

Written by Redakcija · 47 sec read

Gavau LRS pirmininkės Viktorijos Čmilytės – Nielsen kvietimą dalyvauti Kovo 11-osios minėjime Seime. Drauge buvau informuotas, kad patriotinės visuomeninės organizacijos ketina man įteikti Kovo 11-osios proga skiriamą apdovanojimą “Žinia” – už talką Lietuvos laisvės siekiams.

Be ypatingo noro, tačiau sąžinės verčiamas, parašiau LR Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorinės atminties skyriui tokį laišką:

“Kaip jau esu minėjęs telefonu, turiu abejonių dėl man skirto apdovanojimo “Žinia” priėmimo

Seime. Apmąstęs dabartinio Seimo eilės metų veiklą, kurią laikau daugeliu aspektų antikrikščioniška, antinacionaline ir antikultūrine, nusprendžiau renginyje nedalyvauti.

Gerbiu patriotines visuomenines organizacijas, kurios palaikė mane vertu gauti tokį lietuviui

brangios reikšmės apdovanojimą. Tačiau nenoriu būti niekaip siejamas su dabartinės kokybės Seimu. Jau senokai nebejaučiu, kad jis tinkamai atstovautų manųjų, tai yra, tradicinių konservatyvių, lietuvybę branginančių pažiūrų žmones.

Tikiu, kad ateityje sulauksime naujo moralinio Tėvynės atgimimo ir daugumos Lietuvos piliečių dvasines nuostatas išreiškiančios mūsų Tautos Atstovybės. Tada ramia širdimi galėsiu priimti įvertinimus ir apdovanojimus, jei tokie būtų skiriami.

Su gerais linkėjimais –

kun. Robertas Grigas

Kaunas, 2023 03 07

Veidaknygė, FB

Kun. Robertas Grigas: Turiu abejonių dėl man skirto apdovanojimo “Žinia” priėmimo Seime…