Aktualijos

Kuolys: kodėl būtent dabar Rusija nusigręžė nuo Uspaskicho?

Written by admin · 3 min read

Buvęs pirmasis kultūros ir švietimo ministras, Vilniaus universiteto docentas dr. Darius Kuolys interviu Alfa.lt sakė, kad „Rusijos Federacija nusigręžė nuo Darbo partijos pirmininko Viktoro Uspaskicho ir jį paaukojo“. D. Kuolio teigimu, verta atsakyti į klausimą, kodėl V. Uspaskichas, „jau buvęs viešas Rusijos atstovas Lietuvoje, paaukotas būtent dabar?“. Pirmosios Vyriausybės narys, buvęs prezidento patarėjas, kultūros istorikas sako, kad ilgaamžė Rusijos valstybės žvalgybos tradicija įpareigoja „Lietuvoje (…) remti ne vieną politinę jėgą“. D. Kuolys atkreipia dėmesį ir į V. Uspaskicho priešininkų „rytietiškus politikos bruožus“.

Maskva paaukojo V. Uspaskichą: dėl ko?

Pirmosios Vyriausybės ministras, kultūros istorikas dr. D. Kuolys interviu Alfa.lt sakė, kad „istorija su Darbo partija primena gaujų karus. Čia nėra teisiojo, nėra gerojo ir blogojo. Blogas ir blogesnis. Neteisus ir neteisesnis. Taip galėtume mes lyginti. Arba Rusijos parduodamas ir Rusijos saugomas. Iš esmės (Darbo partijos pirmininko, šios partijos frakcijos Seime seniūno – Alfa.lt) V. Uspaskicho istorija parodė, kad Rusija nusigręžė nuo V. Uspaskicho ir jį paaukojo“.

D. Kuolys siūlo pasvarstyti, kodėl būtent dabar Maskva aukoja Darbo partijos lyderį.

„Dėl ko? Kodėl jis buvo paaukotas būtent dabar? Mes, lietuviai, turėtume pasvarstyti, kodėl Rusija paaukojo Viktorą Uspaskichą. Jis jau buvo viešas Rusijos atstovas Lietuvoje. Vis dėlto V. Uspaskichas buvo paaukotas jam pačiam nesitikint“, – Alfa.lt pareiškė buvęs prezidento patarėjas. D. Kuolys pridūrė: „Akivaizdu, kad patį V. Uspaskichą ištiko rimta depresija“.

Rusijos įtakos agentūra daug platesnė?

Kultūros istorikas, monografijos „Res Lituana: Kunigaikštystės bendrija“ autorius D. Kuolys atkreipia dėmesį į ilgaamžę Rusijos valstybės užsienio žvalgybos tradiciją – plėtoti kuo platesnį savo įtakos agentų tinklą.

„Jau XVIII amžiaus viduryje Rusijos imperija nusprendė, kad neišmintinga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje remti vieną politinę jėgą. Reikia visada turėti savo įtakos žmonių visose politinėse jėgose, o visų svarbiausia – užsitikrinti pirmojo valstybės asmens kontrolę. Toks sprendimas buvo priimtas XVIII a. viduryje Peterburge, kai rusų parama pasinaudoję kunigaikščiai Čartoriskiai nuo Rusijos nusigręžė ir stengėsi iš Rusijos įtakos išvaduoti valdovą Stanislovą Augustą. Vargu ar šis kaimynų sprendimas šiandien yra pasikeitęs“, – Alfa.lt sakė dr. D. Kuolys.

„Šiandien Rusija aukoja V. Uspaskichą kaip baigtą groti plokštelę. Dar neaišku, kuo ši istorija baigsis teismuose, bet iš politinės erdvės jį jau šalina“, – sakė pirmosios Vyriausybės narys.

Tačiau D. Kuolys atkreipė dėmesį, kad „Darbo partijos lyderio priešininkų pusėje rytietiškos politikos bruožų yra labai daug. Vienas tokių – užsidarymas nuo visuomenės, atkaklios pastangos slėpti tiesą“.

VSD dangsto Kremliaus interesus?

D. Kuolys priminė, kad buvęs Valstybės saugumo departamento (VSD) Kontržvalgybos valdybos skyriaus, atsakingo už Rusijos Federacijos žvalgybos subjektų veiklos Lietuvos Respublikoje kontrolę, viršininkas pulkininkas-leitenantas „Kastytis Braziulis atkreipė dėmesį, kad per visą Viktoro Uspaskicho istoriją VSD vadovai slepia nusikaltimą, nes nutyli turimą informaciją apie Darbo partijos „juodosios buhalterijos“ finansavimo šaltinius. Šia informacija nedrįsta pasidomėti nei Vilniaus apygardos teismas, nagrinėjantis Darbo partijos baudžiamąją bylą, nei Generalinė prokuratūra, nei pagaliau Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas“.

„Visa istorija paversta tik „juodosios buhalterijos“, galimo finansinio piktnaudžiavimo byla. O iš kur į tą „juodąją buhalteriją“ tekėjo milijonai ir kam tie milijonai buvo skiriami Lietuvoje, kaip jie kūrė politiką, kaip jie kūrė viešąją erdvę? Šito, deja, Lietuvos valdžios struktūros šiandien nedrįsta aiškintis. Seimas taip pat šito klausimo nekelia. O tai esminis klausimas – kokiais iš užsienio ėjusiais pinigų srautais buvo maitinama Darbo partija“, – Alfa.lt sakė dr. D. Kuolys.

Generolai Maskvos miške

D. Kuolys atkreipė dėmesį į Rusijos interesams Lietuvoje artimų grupių tarpusavio kovą.

„Buvęs VSD kontržvalgybos pareigūnas K. Braziulis mums primena tiesą – prieš keletą metų Seimui tiriant VSD veiklą iškilo į paviršių ir duomenys apie užsienio skiriamas lėšas Darbo partijai, apie tų lėšų poveikį mūsų viešajai erdvei, tačiau šiandien šie duomenys visų valdžios grandžių pabrėžtinai nutylimi. Deja, šią nutylėjimų politiką stropiai tęsia ir prezidentė Dalia Grybauskaitė, ir jos paskirtas faktinis VSD vadovas Romualdas Vaišnoras, artimas Dainiaus Dabašinsko bendradarbis, ir prezidentės patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jonas Markevičius. Taigi mums šiandien siūlomas viešas spektaklis, regis, tėra senas žaidimas rusiškomis matrioškomis“, – sakė dr. D. Kuolys.

Alfa.lt primena, kad Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto parlamentinio tyrimo dėl VSD pulkininko Vytauto Pociūno išsiuntimo iš Lietuvos ir jo žūties aplinkybių tyrimo metu išaiškėjo, kad Rusijos užsienio žvalgybos generolo Vladimiro Jakunino interesams Lietuvoje atstovaujantis KGB pulkininko Piotro Vojeikos tinklas veikė pasitelkęs aukštus VSD pareigūnus (D. Dabašinskas, L. Jurgelaitis, A. Meželis, M. Svirskas ir kiti) bei tuomečius Užsienio reikalų ministerijos vadovus. 2006 metais tuometis ūkio ministras V. Uspaskichas ėmėsi veiksmų perimti V. Jakunino ir P. Vojeikos įtakoje esančią Rusijos dujų monopolijos tarpininkės Lietuvoje „Dujotekanos“ kontrolę. Siekdami išsaugoti savo įtaką, „Dujotekanos“ vadovai pasitelkė jiems faktiškai atstovaujančius aukštus VSD pareigūnus bei generolo V. Jakunino įtaką Rusijoje.

Viename iš VSD Kontržvalgybos valdybos slapta fiksuotų pokalbių, saugomų operatyvinio tyrimo, sąlyginai vadinamo „Mina“, byloje, „Dujotekanos“ akcininkas instruktuoja jo interesams atstovaujantį vieną URM vadovų, tuo metu esantį Maskvoje, kad „generolai miške neatiduoda V. Uspaskicho“. Rusijos saugumo bendruomenėje „mišku“ vadinama Užsienio žvalgybos tarnyba (SVR), mat jos centrinė būstinė yra apsupta miškingų vietovių (žr. nuotrauką).

Su minėtų asmenų interesais VSD siejamas dabartinis generalinio direktoriaus pavaduotojas R. Vaišnoras. Tuo metu nėra jokių duomenų, leidžiančių įtarti, kad pats VSD generalinis direktorius generolas Gediminas Grina būtų susijęs su šios grupės veikla. Tačiau R. Vaišnorą remia ir globoja Prezidentūra, dėl to jis veikia nebaudžiamas.

Tiesos.lt