Aktualijos

Kviečiame į POLITIKOS POPIETĘ

Written by Redakcija · 24 sec read

polit popit logo  SAUSIO 29 d., po 11 val. ryto šv. Mišių,
Čikagos Marquette Parko Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios parapijos salėje JAV lietuvių visuomeninis komitetas ,,Už dvigubą pilietybę”, rengia POLITIKOS POPIETĘ

Pagrindinį pranešimą apie 1941 m. Sukilimą Lietuvoje skaitys teisininkas, istorikas dr. Augustinas Idzelis.

Diskusijos – Ar reikalinga Pasaulio lietuvių bendruomenė, kai Lietuva – laisva ir nepriklausoma valstybė?!
– LR Seime įstrigęs dvigubos pilietybės klausimas ir jo politinis sprendimas;
– Pamiršti Lietuvos diplomatų žygdarbiai;
– Sausio 13-oji ir ,,Neužmirštuolė” (rus.,,Nezabudka”);
– Išeivijos istorikų būrelis, nuveikti darbai, planai.

Meninėje dalyje – jauna dainininkė Agnė Giedraitytė.
Kviečiame gausiai dalyvauti. Įėjimas laisvas.

 

Paskelbta sausio 26 d.