Aktualijos

Kviečiame paminėti mitingo prie Adomo Mickevičiaus paminklo trisdešimtmetį

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read

rugpjucio A.Mickev paminkl. rugpj_23-ioji_Sadunaite BogusRugpjūčio 23 d. Lietuva mini net keletą jos istorijai lemtingų įvykių – tą dieną 1939 metais du agresyvių valstybių diktatoriai – Hitleris ir Stalinas – pasidalijo Rytų ir Vidurio Europą į įtakos sferas.

rugpjucio A.Mickev paminkl.zmones  Kad paminėtų Molotovo-Ribentropo slaptųjų protokolų pasirašymo 48­-ąsias metines ir pasmerktų dviejų valstybių suokalbį prieš suverenias tautas, Lietuvos laisvės lyga 1987 m. rugpjūčio 23 d. suorganizavo pirmą viešą mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje.

Dar po dvejų metų, 1989 metų rugpjūčio 23-iąją,  2 milijonai lietuvių, latvių ir estų išėjo į Baltijos kelią pademonstruodami tvirtą ryžtą būti laisvi.

Tai buvo pirmasis sovietų valdžios nesankcionuotas mitingas per visą sovietinę okupaciją ir pirmoji vieša antisovietinė demonstracija po 1972 m. „Kauno pavasario“. Nuo šio istorinio mitingo praėjo 30 metų. Nežiūrint į sovietų valdžios pastangas sužlugdyti „nacionalistų ir religinių fanatikų akciją“, spaudoje išvystytą šmeižto ir gąsdinimo kampaniją, mitinge apsilankė iki trijų tūkstančių žmonių. Ypač daug buvo jaunimo.

Mitingo metu kalbėję Nijolė Felicija Sadūnaitė, Bronė Valaitytė, Kazimieras Stasys Sakalauskas, Petras Gražulis, Vladas Alfonsas Šiuparis, Robertas Grigas ir kiti pirmą kartą viešai prabilo apie pokario sovietines represijas, tikinčiųjų persekiojimą, pasmerkė Baltijos valstybių sovietinę okupaciją lėmusius Vokietijos ir Sovietų sąjungos 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. pasirašytų sutarčių slaptuosius protokolus, iškėlė tam laikmečiui ypatingai drąsią Lietuvos atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos idėją. Beveik 3 000 susirinkusiųjų skandavo „Laisvės, laisvės!“, giedojo „Lietuva brangi“ ir nepriklausomos Lietuvos himną.

Nors mitingas nebuvo išvaikytas, tačiau tuometinė valdžia ir jai lojalūs visuomenės veikėjai, ištisi darbo kolektyvai smerkė akcijos dalyvius, o okupacinės represinės struktūros ne vieną mitingo organizatorių persekiojo ir grasino susidorojimu. 

Tad minėdami rugpjūčio 23-­iosios mitingą, tapusį Lietuvos kelio į Sąjūdį ir Nepriklausomybę pradžia,  kviečiame į tą dieną organizuojamus renginius:

 1. Konferencija „Sovietų – nacių sandėrio pasekmės XXI a.“
  Konferencija vyks Vilniuje Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje.
  Pradžia – 11 val., pabaiga – 14 val.
 2. Šv. Mišios Bernardinų bažnyčioje.
  Pradžia – 17 val.
 3. Mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo.
  Pradžia – 18 val.
  Koncertuos folklorinis ansamblis „Ūla“.

Kelio į Nepriklausomybę pradžia:
virtuali paroda, skirta 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo 30-osioms metinėms

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojamos mitingą sekusių Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto (KGB) darbuotojų darytos fotonuotraukos, Lietuvos komunistų partijos bei LSSR KGB dokumentai apie mitingo organizatorius ir dalyvius.

Su šiais ir kitais dokumentais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo skaityklose.

Kviečiame apsilankyti.

Visus parodos eksponatus galima pamatyti: virtualios-parodos.archyvai.lt/…/case-176

tiesos.lt