Aktualijos

Kviečiu vilniečius balsuoti už Naglį Puteikį ir Lietuvos Sąrašą

Written by admin · 1 min read

Profesorius Eugenijus Nazelskis – Lietuvos kariuomenės kūrėjas, atsargos jūrų kapitonas, buvęs krašto apsaugos ministro pirmasis pavaduotojas (1991–1993), pirmasis Lietuvos atstovas NATO organizacijoje, Pramonininkų konfederacijos atstovas Seime ir Vyriausybėje, Vilniaus Rasų seniūnijos gyventojas – sotinės savivaldos rinkimuose remia Naglį Puteikį ir jį iškėlusį Lietuvos Sąrašą. Kodėl?

Kodėl remiu Naglį Puteikį ir jį iškėlusį Lietuvos Sąrašą?

Pirmiausiai sveikinu, kad įstatymų leidėjas patikėjo rinkėjų brandumu ir sudarė sąlygas miestelėnams merą rinkti tiesiogiai. Dėl tokio sprendimo visiems mums, rinkėjams, tenka didelė atsakomybė. Tačiau pagal dabartinį įstatymą meras be savo komandos gali atsidurti keblioje situacijoje – jei taryba nepritars jo programai, siūlymams ir iniciatyvoms, garbingam žmogui neliks nieko kito, tik atsistatydinti.

 

Antra, sveikinu, kad sostinės meru pageidauja tapti nepartinis kandidatas. Vilniaus miestą jau valdė visų vadinamų sisteminių partijų deleguoti atstovai. Partijos deleguojamas meras – nori ar nenori – turi įsipareigojimų partijai, jos vadovams, rėmėjams. Todėl miesto ūkį tvarko ne kompetentingiausi, o ištikimiausi. Tokio valdymo rezultatai akivaizdūs. Šiandien turime praskolintą miestą, o valdymo neskaidrumas, miesto vadovų nesąžiningumas, skandalai dėl konkursų ir lėšų įsisavinimo tvarkant miesto objektus jau tapo neatsiejamais vilniečių gyvenimo palydovais.

Trečia, mano galva Naglis Puteikis apie susikaupusias problemas, apie nutylėtą Vilnių kalba drąsiai ir atvirai. Jis turi pakankamai brandžių minčių apie pačios savivaldos tobulinimą, strateginį miesto plėtros planavimą, švietimą, aplinkosaugą, finansinių srautų valdymą, komunalinio ūkio pertvarkymą. Pasitikėjimą kelia tai, jog žodžiai virs darbais, nes jis yra įgijęs politinės, įvairios vadybinės ir įstatymų leidybos patirties, turi ir karčios asmeninės patirties, iš kurios, atrodo, pasidarė išvadas. Tad prielaidų imtis atsakomybės už Vilnių jis turi. Tačiau vienas meras jokių pertvarkų neįgyvendins, jeigu į sostinės tarybą nepateks juo patikėjusieji ir iškėlusieji kandidatu į Lietuvos sostinės merus bendraminčiai iš Lietuvos Sąrašo.

Tad apsisprendę balsuoti už Naglį Puteikį, balsuodami už partijos sąrašą, turėtų savo balsą skirti politinei partijai „Lietuvos sąrašas“.