Aktualijos

Kvietimas dr. Mindaugui Puidokui kandidatuoti į Lietuvos prezidento postą

Written by Redakcija · 2 min read

mindaugas-puidokas-

Lietuvai reikia skaidrios ir atsakingos politikos!

Lietuvai reikia kompetentingų ir vertybėmis besiremiančių politikų!

Lietuvai reikia naujos kartos, veiklaus ir rezultatą galinčio pasiekti prezidento!

Nepriklausomybės aušros taurius, tautą vienijančius siekius jau kuris laikas kaip nustelbė partinės rietenos, neapgalvoti valdžios sprendimai. Aiškios lyderystės nebuvimas, kompetencijos ir politinės potencijos stoka, valdžios melagingi pažadai ir atotrūkis nuo visuomenės, mūsų valstybę ir tautą toliau veda susinaikinimo link.

Tai tęstis nebegali!

Lietuvos žmonės turi teisę gyventi tokioje valstybėje kuria jie galėtų didžiuotis. Lietuvos piliečiai turi tapti pilnateisiais savo valstybės šeimininkais. Tai įmanoma tik prie valstybės vairo stojus žmonių rūpesčiams neabejingam, kompetentingam prezidentui. Tik ryžtingas, naujos kartos ir tvirtą vertybinį pamatą turintis valstybės vadovas gali pagaliau pasukti Lietuvos ir jos žmonių likimą teigiama linkme.

Esame įsitikinę, kad tokiu valstybės vadovu, galinčiu suvienyti Lietuvos piliečius darnios ir tvarios ateities kūrimui yra dr. Mindaugas Puidokas.

Mindaugas Puidokas – naujos kartos politikas, drąsiai sakantis tiesą, ryžtingai besiimantis reikalingų veiksmų, pasiekiantis realių rezultatų, atsakingas ir jautrus paprastų žmonių problemoms, tvirtas ir energingas, nuosekliai įgyvendinantis rinkiminius įsipareigojimus, kompetentingas atstovauti ir ginti Lietuvos interesus globaliame pasaulyje, galintis žmonių nusivylimą ir susipriešinimą pakeisti tikėjimu ir bendradarbiavimu, atkurti pasitikėjimą valstybe ir savo pačių jėgomis. Akademinėje ir politinėje karjeroje pasiekęs ženklių rezultatų, docentas, socialinių mokslų daktaras, tarptautinių santykių ir diplomatijos, Europos Sąjungos ir tarptautinės ekonomikos specialistas, Europos Komisijos ekspertas, gerai žinomas Lietuvos atstovas NATO parlamentinėje asamblėjoje Mindaugas Puidokas turi visas savybes reikalingas šiuolaikinės, dinamiškos, inovatyvios ir savo piliečius gerbiančios valstybės vadovui.

Lietuvai, norinčiai eiti laisvės ir demokratijos, darnios ekonomikos ir inovacijų keliu būtinas šiuolaikiškas prezidentas. Prezidentas, suvokiantis, kaip veikia šiuolaikinis pasaulis ir kartu puoselėjantis mūsų kultūrą ir savimonę. Prezidentas, kuriam svarbiau bus šalies piliečių gerovė, o ne užsienio bankų pelnai. Prezidentas, gebantis kalbėtis ir susikalbėti su užsienio valstybių lyderiais. Prezidentas, suvokiantis, kad teisingumas yra valstybės pagrindas. Prezidentas, kuriam svarbu tradicinės šeimos stiprinimas ir Lietuvos piliečių interesų gynyba. Todėl mes kviečiame dr. Mindaugą Puidoką atstovauti mus visus ir kandidatuoti Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose 2019 m. gegužę ir ryžtingai prisiimti atsakomybę už mūsų tautos ir valstybės ateitį.

Raginame visus mūsų šalies ateičiai neabejingus piliečius jį palaikyti. 

Dr.Vytautas Adomonis – fizikos mokslai

Ingrida Adamonienė  – visuomenininkė

Renaldas Baranauskas  – švietimo darbuotojas

Aušrinė Černiauskienė – Kauno Kolegijos dėstytoja, daugiavaikė mama

doc. Nijolė Čiučiulkienė  – mokytoja – ekspertė

Virginijus Čiučiulka – verslininkas

Algis Davenis – VĮ “Lietuvos arboristikos centras” vadovas

Marius Gabrilavičius – Maksimalietis  – VŠĮ “Maksimalistinės psichoterapijos draugija“ vadovas

Ieva Jonaitienė – daugiavaikė mama

Jonas Ivoška –  advokatas

Laimonas Jakas – VŠĮ „Karių teisių gynimo centras“ generalinis direktorius

Danutė Jasiulionienė – visuomenininkė, „Tautininkų – Respublikonų“ partijos Kauno skyriaus pirmininkė

Viktoras Jašinskas – sąjungos „Vardan šeimos” tarybos pirmininkas

Alvydas Jokšas – VŠĮ “Karių teisių gynimo centras” atstovas Vakarų Lietuvoje

Austė Juozapaitytė –  gamtosaugininkė, asocijacija „Gyvas miškas”

Leticija Juškuvienė – buvusi Kauno V. Kudirkos progimnazijos direktorė

Pranas Kavaliauskas –  Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Kauno skyriaus pirmininkas

Ugnius Kiguolis – verslininkas

prof. habil. dr. Jonas Kvedaravičius – socialinių mokslai (vadyba)

Nijolė Malakauskienė –  Rekyvos bendruomenė pirmininkė, visuomenininkė

prof. habil. dr. Gediminas Merkys – edukologas ir sociologas

Eugenija Mačiulaitienė – kooperatinės bendrovės „Raudonė“ pirmininkė

Jadvyga Mickienė  – mokytoja

prof. habil.dr. Vida Mildažienė – VDU Gamtos mokslų fakulteto biochemijos ir biotechnologijų katedra

Vygaudas Molis – advokatas

Edita Morkūnienė  – Kauno transporto įmonių darbuotojų profsąjungos pirmininkė, Kauno krašto profsąjungų sąjungos “Solidarumas” pirmininkė

prof. dr. Alvydas Raipa – socialiniai mokslai, viešasis valdymas

Kęstutis Rutkauskas – pedagogas

Arvydas Rutkauskas – Lietuvos dendrologų draugijos pirmininkas

Adelė Skripkienė – visuomenininkė

Janina Tėvainienė – kraštotvarkos magistrė

Darius Trečiakauskas – asociacijos “Lietuvos tėvų forumas” tarybos pirmininkas

Saulius Vaidelis – gydytojas neurologas

Vidas Valiūnas  – verslininkas, visuomeninkas

Edita <edita.morkuniene.kaunas@gmail.com>