Aktualijos

KVIETIMAS Į ILGIAUSIOS METŲ DIENOS ŠVENTĘ IR TAUTOS SUKILIMO MINĖJIMĄ

Written by Redakcija · 1 min read

2022-06-23 Lietuva minės 1941m. Tautos (Birželio) sukilimo 81-ąsias metines.
Šio, sovietmečiu nepripažinto ir menkinto, neretai ir dabar riboto intelekto valdžios
funkcionieriams baimę keliančio, tačiau itin reikšmingo istorinio įvykio paminėjimas lygiai
taip pat svarbus, kaip ir Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Gedulo ir vilties bei Lietuvos
kariuomenės dienos minėjimai. Nors ir trumpam iškovota, laisvė buvo, yra ir visada bus
LAISVĖ!
Po metus (1940-1941) trukusios itin žiaurios bolševikinės okupacijos mūsų tautos sūnūs
ir dukros, pasikliaudami tik savo narsa ir jėgomis, sugebėjo išvyti nekenčiamus okupantus ir
nors kelioms dienoms (1941-06-22–28) atstatyti Lietuvos valstybingumą bei dėl savų
politikų ir aukščiausių kariuomenės vadų kaltės 1940 m. prarastą nepriklausomybę.

Su dėkingumu pažymime, kad nuo pat 2015 m., kai grupė motociklininkų iš Kauno,
sukilimo lopšio, pirmą kartą į Vilnių atvežė simbolinę sukilimo ugnį, Birželio 23-ios
renginiuose kasmet dalyvauja vis daugiau ir daugiau žmonių.

KVIEČIAME visus laisvę mylinčius Lietuvos žmones 2022-06-23 (ketvirtadienį)
atvykti į Nepriklausomybės aikštę (šalia LR Seimo rūmų) Vilniuje ir dalyvauti istorinės
atminties renginyje, skirtame paminėti šią garbingą sukaktį.

Iškilmingo minėjimo pradžia – 16.00 val. Motociklininkų palydėtuvės – 15.00 val.
Pagal renginio scenarijų patriotiškai nusiteikusių mūsų šalies merginų ir vyrų – Lietuvos
baikerių PAGERBIMO KOLONA 15.00 val. iš Nepriklausomybės aikštės pajudės
Gedimino prospektu, kur šventės organizatorių numatytose vietose padės gėles ir uždegs
atminimo žvakeles bei, atlikę pagerbimo ritualą, grįš į aikštę.

PAGERBIMO KOLONOS sustojimo vietos: 1. Paminklas Lietuvos tremtiniams ir
politiniams kaliniams Gedimino pr., šalia Genocido aukų muziejaus. 2. Šimtmečio ratas
Lukiškių aikštėje. 3. Jono Noreikos – Generolo Vėtros paminklas T. Vrublevskio g.
Atkartodami 1941-06-23 įvykių seką, 16.00 val., aidint VRM reprezentacinio orkestro
atliekamam himnui, Nepriklausomybės aikštėje pakelsime vėliavas ir pagerbsime 1941 m.
Birželio sukilimo dalyvius. Išklausysime šiai sukakčiai skirtus garbių svečių pasisakymus,
trumpą orkestro koncertą. Visiems minėjimo dalyviams bus įteikti padėkos raštai su renginiui
skirta simbolika, ženkliukai bei kiti suvenyrai.

Lauksime Jūsų!
Minėjimo koordinatorius – LLKS valdybos narys Kęstutis Balčiūnas.
Platesnė informacija apie renginį tel. 8699 34880