Aktualijos

Laisvos visuomenės institutas: Seimo statuto keitimas leistų manipuliuoti teisėkūros procedūromis

Written by Biciulystė Siūlo · 50 sec read

Laisvos visuomenės institutas: Seimo statuto keitimas leistų manipuliuoti teisėkūros procedūromis

Laisvos visuomenės institutas išplatino prašymą Seimo nariams nepritarti Seimo statuto pakeitimui, kuris sudarytų sąlygas apeiti galiojančią Seimo statuto 139 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad „jeigu pateiktąjį ar kitą analogiško turinio įstatymo projektą per pastaruosius 6 mėnesius Seimas buvo atmetęs, toks projektas taip pat neteikiamas pakartotinai svarstyti.“.

Galimybės vėl ir vėl, nelaukiant 6 mėnesių pertraukos, grįžti prie pakartotinio atmesto projekto svarstymo sumažintų pilietinės visuomenės galimybes tinkamai reaguoti į teisėkūros iniciatyvas ir pati teisėkūros procesą padarytų mažiau skaidrų bei labiau pažeidžiamą interesų grupių spaudimo.

Siūlomas pakeitimas yra nesuderinamas su LR Teisėkūros pagrindų įstatyme įtvirtintu teisėkūros skaidrumo ir atvirumo principu. Tai sudarytų sąlygas interesų grupėms daryti nuolatinį spaudimą dėl Seimo atmestų įstatymų ir pasinaudojant dėl aplinkybių susidariusia laikinąja dauguma priimti teisės aktus, kuriems nepritaria didžioji visuomenės dalis.

„Ypač tenka apgailestauti, kad šio projekto teikimo motyvas yra ne teisėkūros proceso skaidrumo ar visuomenės bendrojo gėrio užtikrinimas, bet trumpalaikiai politiniai interesai, susiję su teisėkūros iniciatyva (narkotikų dekriminalizavimas), kurios nepalaiko didžioji visuomenės dalis.“ – sakė LVI valdybos narys, teisininkas Vygantas Malinauskas.

Todėl LVI ragina Seimo narius neignoruoti ilgalaikių visuomenės interesų bei visuomenės nuomonės ir nepritarti siūlomam LR Seimo statuto 139 ir 161 straipsnių pakeitimo projektui.

tiesos.lt