Aktualijos

Leonas Kerosierius. P R A Š Y M A S SKIRTI LIMITUS VERSLINEI ŽVEJYBAI 2022 METAMS

Written by Redakcija · 2 min read

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“
„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS
L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com
Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
VYRIAUSYBĖS NARIAMS
Aplinkos mistrui Simonui Gentvilui
Energetikos ministrui Dainiui Kreiviui
Ekonomikos ir inovacijų ministrei Aušrinei Armonaitei
Finansų ministrei Gintarei SkaisteiKrašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui
Kultūros ministrui Simonui Kairiui
Socialinės apsaugos ir darbo ministrei Monikai Navickienei
Susisiekimo ministrui Mariui Skuodžiui
Sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui
Švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Šiugždinienei
Teisingumo ministrei Evelinai Dobrovolskai
Užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui
Vidaus reikalų ministrei Agnei Bilotaitei
Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui
Seimo nariams
Žvejams
Žiniasklaidai

P R A Š Y M A S

SKIRTI LIMITUS VERSLINEI ŽVEJYBAI 2022 METAMS

Vilnius, 2021-12-18

LR Žuvininkystės įstatyme aiškinama, kad limitai verslinei žvejybai Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose skiriami vadovaujantis mokslinių vandens tyrimų rezultatais.
Šiame laiške dėmesį atkreipiame į verslinę žvejybą gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius.
PAŽYMIME, kad nuo 2013-01-01 Aplinkos ministrai neskiria limitų verslinei žvejybai Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine, o nuo 2015-01-01 visuose vandens telkiniuose išskyrus Kuršių marias, polderius ir Nemuno žemupį. 

NIEKAS NEPAAIŠKINA kuo vadovaujantis Aplinkos ministrai beveik 10 metų neskiria limitų verslinei žvejybai ir niekas napaaiškina kodėl nebuvo kompensuojami žvejų verslininkų patirti nuostoliai dėl limitų neskyrimo verslinei žvejybai ir kodėl niekas nesiima iniciatyvų kompensuoti
patirtus žvejų verslininkų nuostolius. 

Informuojame, kad 2017-04-07 Aplinkos ministras K. Navickas rašte „Dėl žuvų išteklių gausinimo“ Nr. (12-5)-08-2715 aiškino: „ … 2011-2016 m. laikotarpiu žuvų ištekliai buvo ištirti 384 ežeruose ir tvenkiniuose, bendra žuvų biomasė ežeruose vidutiniškai padidėjo apie 1,5 karto, o vidutinis žuvies svoris 1,3-1,4 karto. …“ 

Pateikiame Žuvininkystės tarnybos 2017 metais surinktą informaciją apie žuvų išteklius didesniuose kaip 200 ha vandens telkiniuose (pridedame). Didžiojoje daugumoje ištyrinėtų vandens telkinių verslinio dydžio žuvų 1 hektare buvo apie 20 kilogramų. Primename, kad anksčiau skirstant
limitus LEISDAVO 1 ha sugauti apie 5-7 kg žuvų. Žinoma, kad kasmet apie 10-15 procentų žuvų išmiršta dėl senatvės. Mirusios žuvys užteršia vandens telkinius. Dalį jų galėtų sugauti verslininkai.

CORONOS-19 PANDEMIJOS AKIVAIZDOJE viso pasaulio valstybių vyriausybės dėjo milžiniškas pastangas, skyrė milijonines investicijas ir lėšas verslui saugoti, gaivinti ir kurti. Lietuvos Aplinkos, Žemės ūkio, Socialinės apsaugos ir darbo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos visiškai nereagavo į mūsų prašymus skirti limitus verslinei žvejybai. VYRIAUSYBĖS PRIEVOLĖ yra spręsti žmonių maitinimo klausimus.Tuo metu ir anksščiau bendruose pasienio ežeruose Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos žvejai verslininkai žuvavo – Aplinkos ministrai Lietuvos žvejams neskyrė limitų. 

VISO PASAULIO VALSTYBIŲ VYRIAUSYBĖS skatina ir remia verslinę žvejybą, o Lietuvos Aplinkos ministerija nskiria limitų veslinei žvejybai, nors verslinio dydžio žuvų ištekliai yra gausūs ir tam neprieštarauja nė vienas Lietuvos teisės aktas.
ŽINOMA, kad VIENAI darbo vietai sukurti Europos Sąjunga skiria apie 15-20 tūks eurų. Tokiomis privilegijomis masiškai naudojasi Lietuvos verslo, žemės ūkio ir kitų sričių juridiniai asmenys. Žvejai verslininkai neprašys paramos, nes jie tebesaugo turimą brangiai kainuojančią įrangą. Išskyrus limitus bus sukurta ne viena darbo vieta. Žinoma, kad kiekviena žvejybos vieta krante
sukuria iki 5 papildomų darbo vietų. Žmonės galės įsigyti pigių lietuviškų gėlavandenių žuvų. Didės biudžeto pajamos. Mažės bedarbystė ir socialinė atskirtis. 

PAŽYMIME, kad Valstybės kontrolė atlikusi auditą KONSTATAVO – kad
skurdo atžvilgiu Lietuvoje padėtis yra KATASTROFIŠKA. Jau visą dešimtmetį
esame tarp Europos Sąjungos valstybių, kur skurstančiųjų skaičius, lyginant su visų gyventojų skaičiumi YRA DIDŽIAUSIAS. 

POLITIKAI ir VALDŽIAŽMOGIAI vis džiūgauja gerais pasiekimais ir
žada gražų rytojų, o VALSTYBĖS kontrolė KONSTATAVO nualintą,
badmiriaujamą, iššvaistomą ir išvaikomą LIETUVĄ – pakutinėje Europos
Sąjungos eilėje. DARBŠTUOLIŲ LIETUVA kalama prie kryžiaus.
Daugiau informacijos žiūr. www.fisheryabc.eu 

PRAŠOME skirti limitus 2022 metams Kauno mariose, Kruonio HAE aukštutiniame baseine, ežeruose, nomuojamose telkiniuose ir tvenkiniuose gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius. Atkreipiame dėmesį, kad paminėtuose telkiniuose verslinio dydžio žuvų ištekliai yra gausūs ir nėra jokių teisinių ir įstatiminių
trukdžių skirti limitų verslinei žvejybai.

PRAŠOME šį laišką svarstyti Vyriausybės posėdyje. Į posėdį prašome pakviesti žvejybos verslo ir mokslo atstovus. 

SVEIKINAME Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. 

Pagarbiai,
Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas L. Kerosierius
Tarybos pirmininkas V. Vaitiekūnas
Tel. 8674 38 465, el. p. leonaslabora@gmail.com www.fisheryabc.eu