Aktualijos

Leonas Kerosierius. VERSLO NAIKINIMO   POLITIKOS VIRTUOZAI

Written by Redakcija · 3 min read

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“ 

     „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS 

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com   

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen 

LR Ministrui Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui

LR Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui

 

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Komiteto nariams 

Komiteto biuro nariams

LR Seimo nariams

Žvejams

Žiniasklaidai

VERSLO NAIKINIMO   POLITIKOS VIRTUOZAI

                Vilnius,  2022-05-22

    2022-05-25 d Seimo Kaimo reikalų komitetas svarstys LR Žuvininkystės įstatymo 4 pataisas, kurias iniciavo 2020-12-11 Seimas nutaręs UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ. KRK niekada nepasidavė grupinėms ir politinėms intrigoms.

    Daugelis  senai žino posakį, kad RINKA SUREGULIUOS. Remiantis tuo gamybininkai ir prekeiviai sprendžia apie savo verslo ateitį ir likimus.

Tačiau turime pavyzdžių kai verslo likimus sprendžia politikai. Prisimintina Ignalinos atominės elektrinės uždarymas, Elektrėnų elektrinės išgriovimas, Mažeikių naftos pardavimas užsieniečiams.

Vyriausybė ypatingai svarbias subsidijas skyrė žemdirbiams, kad jie atsisakytų žemdirbystės darbų už tai gaudami daug pinigų. Mokesčiai už atsisakymą dirbti žemės ūkyje kaimą pavertė dikyne. Atkreiptinas dėmesys, kad 1990 m Lietuvoje buvo 842 tūkst karvių, 2010 m – 375 tūkst, 2020 – 241 tūkst. Karvininkystės neįtakojo jokios ligos, o Lietuvos pieno perdirbėjai pieną superka  Estijoje ir  Latvijoje  Verta susimąstyti, kad Lietuvoje 2018 metais buvo užauginta 296 tūkst tonų bulvių, o 1930 metais 1889 tūkst tonų be Vilniaus krašto. Virš milijono ha geriausių žemių dirvonuoja. Nepriklausomos Lietuvos valdininkai ir politikai taip nualino kaimą, kad apie 50 proc svarbiausių maisto produktų importuoja. Daugiausiai importuojama iš Lenkijos kur labai panašios gamtinės sąlygos ir ūkininkavimo tradicijos. Šimtai tūkstančių kaimiečių buvo priversti pabėgti į miestus ir užsienius,  dalis tapo liumpenproletarais. O PASAULYJE MILIJONAI BADAUJA.

VISIEMS ŽINOMA, kad siekiant POLITINĖS NAUDOS  nuo 2013 ir 2015 metų buvo uždrausta verslinė žvejyba Kauno mariose, Kruonio HAE aukštutiniame baseine, ežeruose, nuomojamose telkiniuose ir tvenkiniuose. 2020-12-11 Seimas priima nutarimą UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ. Tai politiniai priemonei įgyvendinti mestos milžiniškos politinės, administracinės ir brangiai apmokamos žiniasklaidos jėgos.

TURBŪT VISIEMS AIŠKU, kad žvejybios limitai ir kvotos nustato atsakingos pasaulinės ir Europos Sąjungos institucijos vadovaudamosi mokslinių tyrimų rezultatais. 

ŽINOMA, kad Kuršių mariose verslinei žvejybai limitus kiekvieniems metams nustatato Rusijos Federacijos ir Lietuvos Republikos vyriausybių  įgaliotos komisijos. Komisijose būna maždaug po 20 narių (ministrai, viceministrai, mokslininkai, žinybų vadovai, verslininkai, aplinkosaugininkai, politikai), o kai kurie Lietuvos Seimo nariai nori SUAGITUOTI  SEIMĄ pažeisti  tarptautinius susitarimus. 

ATKREIPTINAS DĖMESYS, kad  kai kurių žuvų rūšių sugavimai buvo ir  yra labai griežtai limituojami. Pavyzdžiui  2011 metais 41-me  VANDENS TELKINYJE  buvo skirta 188728 kg limitų, iš  kurių lydekų buvo leidžiama sugauti 8514 kg, sterkų 450 kg, karšių 28341 kg, lynų 4601 kg. Žvejai mėgėjai dažniausiai politikų įkalbėti SPECIALIAI SUKELIA DIDŽIULIUS POLITINIUS PROTESTUS.

Pagal mokslinius tyrimus vidaus vandenyse tame tarpe  ir Kuršių mariose verslinio prekinio dydžio žuvų yra gausu.  Panaši situacija yra Priekrantėje išskyrus menkes.

Kai viso pasaulio  Vyriausybės jau 2 metus imasi svarbių veiksmų COVID-19 pandemijos pasekmėms likviduoti ir kai 3 mėnesius teikiama  parama Ukrainai Lietuvos politikai ir aukščiausios valstybės institucijos viską daro VERSLINEI ŽVEJYBAI SUNAIKINTI.

PRIMENAME, kad žuvininkystei valdyti, žuvivaisai ir apsaugai Vyriausybė kasmet skiria apie  8 mln eurų, kurių liūto dalis tenka mėgėjiškos žvejybos hobiui užtikrinti. Žvejai mėgėjai nuo 2012 metų kasmet surenka apie 1,7 mln eurų nario mokesčių. Kai kurie politikai džiūgauja, kad mėgėjai daug išleidžia valtims, įrangai, specdrabužių, sliekų įsigijimui ir pan. 2022-04-20 Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pasiūlė paskirti apie 10 milijonų eurų pašalinamiems žvejams iš verslo – tačiau jis nepateikė informacijos kaip bus atsiskaityta maždaug 80-čai verslininkų 2013, 2015 metais uždraudus verslinę žvejybą. Visiems žinoma, kad  niekas  VISIŠKAI  NESPRENDŽIA KAIP BUS TENKINAMI VARTOTOJŲ  PIGIŲ ŽUVŲ POREIKIAI. Taip Lietuvą valdantys ir politikai kuria GERVĖS VALSTYBĘ – DRAUSDAMI VERSDLINĘ ŽVEJYBĄ IR SKIRDAMI MILIJONUS ŽVEJŲ MĖGĖJŲ POREIKIAMS TENKINTI, kai tų pinigėlių labai trūksta mokslui, medicinai, socialinei ir valstybės apsaugai bei PARAMAI UKRAINAI.

Iki šiol niekas nepateikė informacijos kiek Lietuvoje yra žvejų mėgėjų dėl kurių taip įtemtai kovoja kai kurie politikai ir valdžiažmogiai ir kiek mėgėjai sugauna žuvų.

Įstatymo pataisų rengėjai ir Vyriausybė savo išvadose NEPATEIKĖ INFORMACIJOS K0KIĄ NAUDĄ LIETUVOS ŽMONĖS TURĖS ĮGYVENDINUS ĮSTATYMO PATAISAS ir kokią Lietuva naudą turėjo uždraudus verslinę žvejybą 2013, 2015 metais. 

Panašiuose gamtinėse sąlygose gyvenantys lenkai VADOVAUDAMIESI IŠMINTINGA VALSTYBĖS ŽUVININKYSTĖS POLITIKA suderina ir mėgėjų ir verslininkų interesus ir poreikius. Lenkijoje 70-yje proc vandens telkiniuose vykdoma verslinė žvejyba.   NĖ VIENOJE PASAULIO VALSTYBĖJE NEDRAUDŽIAMA VERSLINĖ ŽVEJYBA, ESANT REIKALUI JI REGULIUOJAMA.

TODĖL  PRAŠOME 5 METUS NEKEISTI LR ŽUVININKYSTĖS ĮSTATYMO. VADOVAUJANTIS  MOKSLINIAIS  TYRIMAIS SKIRTI LIMITUS VERSLINEI ŽVEJYBAI IR NEDELSIANT 2022  METAMS SKIRTI LIMITUS verslinei žvejybai Kauno mariose, Kruonio HAE aukštutiniame baseine, ežeruose, nuomojamose telkiniuose ir tvenkiniuose.   Dar kartą pažymime, kad verslinio dydžio žuvų ištekliai yra gausūs.

YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRTI ŽUVŲ IŠTEKLIŲ GAUSINIMUI PAVASARINIO NERŠTO METU  IR   GAUSINANT PLĖŠRIŲJŲ ŽUVŲ  ĮVEISIMĄ  IR  YPATINGAI KURŠIŲ MARIOSE.

Pagarbiai,

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas  L. Kerosierius  

Tel. 8674 38 465, el. p. leonaslabora@gmail.com        www.fisheryabc.eu