Aktualijos

Leonas Merkevičius. Absurdas

Written by Biciulystė Siūlo · 1 min read
Leonas Merkevičius. Absurdas Neringos Venckienės advokatai prašo JAV Aukščiausiojo teismo, be kita ko, išaiškinti, ar „politinio pasikėsinimo“ turinys apima tik karinius veiksmus, sukilimą, valstybės išdavimą ir pan., ar gali būti traktuojamas ir plačiau.

Absurdiška tai, kad pagal dabartinę JAV ekstradicijos tvarką teismui nesvarbu, ar kaltinimai politiškai motyvuoti, ar jie sufabrikuoti, –  politinis momentas tampa reikšmingas tik tada, kai paties kaltinamojo veiksmai yra kvalifikuojami kaip politiniai ar bent jau politiškai motyvuoti…

Dar didesnis absurdas, kad pagal dabar JAV galiojančią ekstradicijos tvarką, jei Neringa Venckienė realiai būtų veikusi taip, kaip tautai prakišinėjo mūsų žiniasklaida, tai jos ekstradiciją JAV teismas… jau seniai būtų panaikinęs.

Tarkim, jei N.Venckienė būtų veikusi taip, kaip porino Valatka įtikinėdamas tautą – girdi, N.Venckienė kariaujanti hibridinį karą prieš Lietuvą ir dar su terorizmo elementais (mat teisėjo bei teismo pirmininko įsūnio nužudymas, jo tvirtinimu, yra ne kas kita kaip teroro aktai, kuriuos, rašinėtojo „manymu“, ir suorganizavusi Neringa Venckienė… Tik tankai dar nevažinėja, tąkart rypavęs Valatka), – ji jau būtų laisvėje.

Absurdas akivaizdus, bet JAV Aukščiausiasis teismas atlieka ir Konstitucinio Teismo funkcijas, tad jis gali peržiūrėti esamą ydingą tvarką, ar ją tinkamai „išaiškinti“. Galia, kuria jis dažnai piktnaudžiavo, šį kartą gali būti panaudota tinkamai.

P. S. O štai ir visa Rimvydo Valatkos – „didžiojo kovotojo su informaciniais karais“ – citata (daugiau skaityti ČIA):

Maskvos kariaujamas hibridinis karas prieš Ukrainą, A.Beliackio atidavimas į A.Lukašenkos nagus, Lietuvos kariuomenės sumažinimas iki operetinio karių skaičiaus, kaip ir N.Venckienės projektas rodo, kad visos formos integruojamos į vieną. Partizanų pasalos su tankais (jų gal ir išvengsime) derinamos su teroristiniais išpuoliais (teisėjo J.Furmanavičiaus ir teisėjo A.Milinio įsūnio nužudymus derėtų kvalifikuoti ne kaip kriminalinę, o kaip teroristinę veiką), šie – su kriminaline veika (kas suskaičiuos, kiek banditų ir vagių sukosi Klonio gatvėje?), o tikslas vienas – destabilizuoti padėtį valstybėje, komplikuojant viešąją tvarką palaikančių institucijų veiksmus ir kompromituojant politiką kaip tokią“.