Aktualijos

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos MEMORANDUMAS

Written by Redakcija · 2 min read

Lietuvių tautininkų ir respublikonų s-gos M E M O R A N D U M A S 

dėl Kauno pedofilijos bylos ir būtinybės atkurti piliečių pasitikėjimą valstybės institucijomis 

2020 m. birželio 29 d. 

Lietuvių tautininkų ir republikonų sąjunga, 

suprasdama, kad pedofilija kaip nusikaltimas ir galima pedofilų klanų įtaka valstybės institucijoms kelia rimtą grėsmę piliečių bei valstybės saugumui, griauna piliečių pasitikėjimą valstybe,atsižvelgdama į Seimo 2010 m. dėl Kauno pedofilijos bylos paralamentinį tyrimą, iš kurio išvadų paaiškėjo, kad policijos tyrėjai bei prokuratūra sužlugdė ikiteisminį tyrimą dėl galimos seksualinės prievartos prieš mažametę mergaitę, 

konstatuodama, kad Kėdainių rajono apylinkės teisėjas V. Kondratjevas 2011 m. gruodžio mėnesį priėmė galimai beprecedentinį, skubiai vykdomą nutarimą, kai nelaukiant apeliacijos buvo siekta perduoti mergaitę motinai, prieš kurią mergaitė liudijo pedofilijos byloje, 

pabrėždama, kad valstybės pareigūnai ėmėsi procesinės prievartos veiksmų prieš mergaitės globėją, jos tetą, teisėją Neringą Venckienę, nors ji turėjo konstitucinę neliečiamybę, kuri galėjo būti apribota tik su Seimo ar Prezidento leidimu, įskaitant ir leidimą įeiti į teisėjos gyvenamąsias patalpas,

protestuodama prieš 2012 m. gegužės 17 d. policijos būrio smurtinius veiksmus, naudotus taikiems gynusiems mergaitę piliečiams, Garliavoje prie teisėjos N. Venckienės namų, dėl trispalvės išniekinimo ir vėlesnių represinių veiksmų prieš šio taikaus susibūrimo dalyvius,

įsitikinusi pareigūnų vykdyto smurto veiksmų prieš mergaitę neteisėtumu, nors teismas prievartos prieš vaiką neleido, kas akivaizdu iš pačių pareigūnų 2012 m. gegužės 17 d. padarytų vaizdo įrašų, 

apgailestaudama dėl iki šiol taip ir neištirtų žmogžudysčių, susijusių su Kauno pedofilijos byla, ir dėl teisėsaugos institucijų neteisėtai koordinuojamų veiksmų, siekiant nuteisti teisėją N. Venckienę, jai primetant absurdiškus kaltinimus, o taip pat dėl mergaitės senelės nuteisimo už tai, kad ji esą tvirkino savo anūkę, 

PAREIŠKIA: 

  1. Šios aplinkybės rodo, kad valstybės institucijos buvo galimai įtrauktos, jog sudarytų priedangą pedofilų tinklui ir sąlygas jiems išvengti teisinės atsakomybės.
  2.  Tol, kol nebus atliktas nepriklausomas visų aplinkybių tyrimas, tol nebus galimybės panaikinti žalos, kurią padarė ši byla valstybės ir jos institucijų patikimumui.

 

  1. Per Kauno pedofilijos bylą kiekvienam Lietuvos piliečiui buvo sukurti iššūkiai dėl jo valstybės ateities: 

– grėsmė demokratiniam valstybės valdymui, jos konstituciniams principams, suverenioms tautos galioms valstybėje ir pilietinei valstybės institucijų kontrolei;

– teisingumo sistemos korupcinis užvaldymas, neteisėtų galios grupių įtaka teisingumo įgyvendimui ir jų nebaudžiamumas;

– pareigūnų ir valdininkų demoralizavimas, didėjantis jų susvetimėjimas bendrajam tautos gėriui ir jų pajungimas įvairių grupuočių interesams netgi tada, kai tampa viešai žinomi nusikalstami jų tikslai; 

– nuo antikonstitucinių galios grupių įtakos priklausoma „didžioji“ Lietuvos žiniasklaida, tampanti piliečių klaidinimo ir propagandos įrankiu, keliančiu grėsmę tautos bei valstybės ateičiai ir demokratinei tvarkai;

– tautinio ir pilietinio orumo gniuždymas, tautos ir šeimos vertybių ardymas, lietuvių kultūros ir papročių griovimas, tautą skaldančio nepasitikėjimo ir nusivylimo skleidimas.

SIŪLO PILIEČIAMS TELKTIS 

į jungtinį tautinio ir pilietinio pasipriešinimo frontą.

SIŪLO VISOMS POLITINĖMS IR PILIETINĖMS SĄJUNGOMS, 

kurios pasiryžę ginti ir stiprinti tikrai demokratinę Lietuvos valstybę, Seimo rinkimuose sukurti tikrą pasirinkimą sąmoningiems piliečiams. 

Sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis 

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga Kodas: 302726860 

Subačiaus 43‐7 Vilnius LT‐11379 Lietuva 

Tel. +370 686 18693 Ats. sekretorius e‐paštas: arunas.eigirdas@gmail.com Ats. sąskaita: LT53 7044 0600 0781 4531 

Tel. +370 686 18693 Ats. sekretorius e‐paštas: arunas.eigirdas@gmail.com Ats. sąskaita: LT53 7044 0600 0781 4531