Aktualijos

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime

Written by Redakcija · 2 min read

2023 m. sausio 19 d. 10.30 val. įvyks Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Asmeninė Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen atsakomybė dėl neveikimo – nesirūpinimo iš Seimo dingusiais Lietuvos valstybės atkūrimo ir apgynimo dokumentais“ https://www.youtube.com/watch?v=WtcPY7VZFyg&feature=youtu.be

2021-03-11 raštu 2021-06-14 d. penkiolika Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų kreipėsi į LR Seimo valdybą dėl svarbių valstybės atkūrimo dokumentų dingimo iš LR Seimo:

– LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimais (1991-01-08 Nr.I-921 ir 1991-01-13 Nr.I-943) sudarytų komisijų veiklos medžiagų dėl 1991-01-08 d. įvykių prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų ir Ministro Pirmininko Alberto Šimėno dingimo aplinkybių;

– LR Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų nuolatinės komisijos medžiagos nuo 1990 metų kovo mėnesio iki 1991 metų sausio mėnesio;

– beveik visos 1991-01-13 LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr.I-936 sudarytos LR Laikinosios gynybos vadovybės medžiagos, nes Seimo archyve yra tik dalies posėdžių protokolų nuo 1991 m. liepos 31 d.; 

– XII šaukimo LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų asmens bylų; 

– XI šaukimo LTSR Aukščiausiosios Tarybos medžiagų: 1989 m. išrinktų deputatų K. Motiekos, R. Ozolo, E. Tomaševičiaus ir Z. Vaišvilos asmens bylų, dalies 1989 m. vykusių rinkimų komisijų medžiagų, 1988-1990 metų Aukščiausiosios Tarybos komisijų darbo medžiagų, t.t. Komisijos Lietuvos valstybinio suvereniteto ir nepriklausomybės atkūrimo planui, šios komisijos pirmininkų kolegijos posėdžių medžiagų. 

LR Seimo kanceliarija atsakė, kad LR Seimo archyve jų nėra.

Signatarai tai žino ir dėl to kreipėsi į Seimo valdybą, kad LR Seimas sudarytų komisiją dėl dingusių valstybės atkūrimo dokumentų dingimo. Šių dokumentų nėra ir kituose Lietuvos valstybės archyvuose. Lietuvos prokuratūra atsisakė tirti šių dokumentų dingimo aplinkybes. 

2022-08-31 d. Seimo Pirmininkė jos iniciatyva susitiko su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarais, susitikimo metu jai buvo įteiktas raštiškas priminimas. Seimo Pirmininkė pažadėjo signatarams atsakyti, tačiau atsakymas iki šiol negautas, Seimo komisija dėl dingusių valstybės dokumentų nesudaryta.

2023-01-09 Seimo renginyje „Ar išmokome 1991 m.  sausio 8 d. pamokas?“ susirinkę Aukščiausiosios Tarybos gynėjai pritarė reikalavimui surasti 1991 m. sausio įvykių tyrimo valstybinių komisijų medžiagas.

2023-01-12 Seimo renginyje „Iškilminga Laisvės gynėjų rikiuotė“ Seimo Pirmininkei buvo patikėta garbė priimti Aukščiausiosios Tarybos gynėjų iškilmingą rikiuotę. Tai – Seimo Pirmininkės moralinis ir garbės įsipareigojimas šiems mūsų valstybės gynėjams ir valstybei.

LR Seimo Pirmininkė turi vienasmeninę teisę, o šiuo atveju – ir pareigą bei atsakomybę teikti šį klausimą svarstyti LR Seimo plenariniame posėdyje. 

Nėra ir negali būti jokių priežasčių Lietuvos Respublikai ignoruoti valstybės atkūrimo dokumentų dingimą. Tai – nusikalstamas neveikimas.

LR Seimo Pirmininkės prašoma nedelsiant:

  1. Teikti klausimą Seimui dėl komisijos sudarymo nustatyti Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentų dingimo aplinkybes ir pavesti teisėsaugai surasti dingusius valstybės dokumentus.
  2. Priimti dėl šio klausimo į Jus 2021-03-11 raštu besikreipusius Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus, į priėmimą kviesti žiniasklaidą.

Po šios informacijos paviešinimo 2023-01-12 d. signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijoje Seime ir žiniasklaidoje Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 2023-01-16 d. kreipėsi į žiniasklaidą dėl šių publikacijų, nurodydama, kad ,,skleidžiama dezinformacija, karo propaganda, kurstomas karas, raginama prievarta pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą – pakeistijos konstitucinę santvarką, kėsintis į jos nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą”

Signataras Zigmas Vaišvila pareikalavo ŽEIT paaiškinimų, kodėl ši tarnyba naudojama persekioti žiniasklaidą, viešinančią informaciją apie mūsų valstybės atkūrimo ir apgynimo dokumentų dingimą.