Aktualijos

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime

Written by Redakcija · 2 min read

2023-02-15, 13 val. „Seimo Pirmininkės neveikimas dėl dingusių valstybės atkūrimo ir apgynimo dokumentų, siūlymas įvesti nepriklausomo prokuroro pareigybę“

nuoroda į spaudos konferenciją: https://www.youtube.com/watch?v=l7a1YyZWE2c

nuoroda į Signatarų spaudos konferencijų kanalą: https://www.youtube.com/@Signatarai

Pristatomas kreipimasis į Seimo Pirmininkę, valdybą ir frakcijas dėl neeilinės Seimmo sesijos sušaukimo dėl Seimo Pirmininkės neveikimo, laikinųjų Seimo komisijų sudarymo ir nepriklausomo prokuroro pareigybės įvedimo.

1. 2021-03-11 raštu 2021-06-14 d. penkiolika Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų kreipėsi į Seimo valdybą dėl svarbių valstybės atkūrimo dokumentų dingimo iš LR Seimo:

– LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimais (1991-01-08 Nr.I-921 ir 1991-01-13 Nr.I-943) sudarytų komisijų veiklos medžiagos dėl 1991-01-08 d. įvykių prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų ir Ministro Pirmininko Alberto Šimėno dingimo aplinkybių;

– LR Aukščiausiosios Tarybos Krašto apsaugos ir vidaus reikalų nuolatinės komisijos medžiagos nuo 1990 metų kovo mėnesio iki 1991 metų sausio mėnesio;

– beveik visos 1991-01-13 LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr.I-936 sudarytos LR Laikinosios gynybos vadovybės medžiagos. LR Seimo archyve yra tik dalies posėdžių protokolai nuo 1991-07-31 d.; 

– XII šaukimo LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų asmens bylų; 

– XI šaukimo LTSR Aukščiausiosios Tarybos medžiagos: 1989 m. išrinktų deputatų K. Motiekos, R. Ozolo, E. Tomaševičiaus ir Z. Vaišvilos asmens bylų, dalies 1989 m. vykusių rinkimų komisijų medžiagų, 1988-1990 metų Aukščiausiosios Tarybos komisijų darbo medžiagų, t.t. Komisijos Lietuvos valstybinio suvereniteto ir nepriklausomybės atkūrimo planui, šios komisijos pirmininkų kolegijos posėdžių medžiagų. 

Gavome LR Seimo kanceliarijos atsakymą, kad LR Seimo archyve jų nėra.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai tai žino ir dėl to kreipėsi į LR Seimo valdybą, kad LR Seimas sudarytų komisiją dėl dingusių valstybės atkūrimo dokumentų dingimo. Žinome ir tai, kad šių dokumentų nėra kituose Lietuvos valstybės archyvuose, pateikėme įrodymus, patvirtinančius, kad Lietuvos prokuratūra atsisako nustatyti šių dokumentų dingimo aplinkybes. 

2022-08-31 d. LR Seimo Pirmininkės iniciatyva įvyko susitikimas su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarais dėl būsimos Seimo sesijos darbotvarkės. Susitikimo metu Seimo Pirmininkei buvo įteiktas raštiškas priminimas dėl šio klausimo. Seimo Pirmininkė pasižadėjo signatarams atsakyti, bet jos atsakymo negavome, o LR Seimas komisijos dėl dingusių valstybės dokumentų nesudarė.

2023-01-09 d. LR Seimo renginyje „Ar išmokome 1991 m. sausio 8 d. pamokas?“ susirinkę Aukščiausiosios Tarybos gynėjai pritarė reikalavimui surasti 1991 m. sausio įvykių tyrimo valstybinių komisijų medžiagas.

2023-01-18 raštu kreipiausi į Seimo Pirmininkę dėl šio klausimo dar kartą, paprašiau, kad ji inicijuotų Seimo komisijos dėl dingusių valstybės dokumentų ir pavedimo teisėsaugai juos surasti sudarymą, taip pat priimtų 15 į Seimo valdybą besikreipusių signatarų dėl šio klausimo. Gautas Seimo kanceliarijos atsakymas, kad klausimas perduotas Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai spręsti. Tai yra ne šios komisijos, o Seimo kompetencija. Seimo Pirmininkė, pažeisdama signatarų statusą reglamentuojančio įstatymo reikalavimus, signatarų dėl šio klausimo nepriima. 

V.Čmilytė ir N.Grunskienė

Tenka šias aplinkybes vertinti, kaip sąmoningą Seimo Pirmininkės pareigų nevykdymą, dėl ko dar kartą kreipiamasi į Seimo Pirmininkę, valdybą ir frakcijas, kad nedelsiant būtų sušaukta neeilinė Seimo sesija, kurioje būtų sudaryta Seimo laikinoji komisija dėl dingusių svarbių valstybės dokumentų dingimo aplinkybių nustatymo ir pavedimo teisėsaugai juos surasti, taip pat Seimo Pirmininkės neveikimas dėl šio klausimo sprendimo. 

2023-02-13 d. šis klausimas aptartas su LR Generaline prokurore Nida Grunskiene.

2. Seimui nepavykus sudaryti laikinosios komisijos dėl informacijos nutekinimo dėl buvusio Seimo nario Kristijono Bartosevičiaus galimai nusikalstamų veikų, teikiu Jums nuo 2012 m. LR Seimui siūlomą LR prokuratūros įstatymo pakeitimo projektą dėl nepriklausomo prokuroro, kuris būtų skiriamas ypatingais atvejais arba Seimo daugumos, arba Seimo opozicijos sprendimais.

Pridedu įstatymo projektą ir kviečiu šio projekto svarstymą įtraukti į neeilinės Seimo sesijos darbotvarkę.

Priedas – LR prokuratūros įstatymo pakeitimo projektas