Aktualijos

Lietuvos sąjūdžio tarybos pareiškimas dėl apkaltos užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui

Written by admin · 52 sec read

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, su oficialiu vizitu lankydamasis Varšuvoje, ketvirtadienį viešai atsiprašė lenkų už tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą saugoti lietuvių kalbos fundamentinį komponentą – mūsų nacionalinę vertybę – lietuvišką raidyną.

Tokį L. Linkevičiaus elgesį laikome lietuvių tautos, jos istorinės atminties įžeidimu.

Konstatuojame:

1. pažemindamas lietuvių tautą, L. Linkevičius atvirai kursto tautinę neapykantą, provokuoja nesantaiką;
 
2. asmeniškai neigdamas tautos atstovybės nutarimą dėl lietuviško raidyno apsaugos, L. Linkevičius skelbia savotišką valstybinį perversmą;
 
3. L. Linkevičius sulaužė priesaikos normą – saugoti valstybės teritorinį vientisumą ir Vilniaus ir Šalčininkų rajonams numato skirtingas pilietines teises.
 
4.  Lietuvos Respublikoje aukščiausia valdžios institucija yra LR Seimas. Nebūdamas Seimo nariu ar įgaliotu atstovu, atsiprašydamas už LR Seimą, ministras pažeidė konstitucinį valdžių atskyrimo principą.
 
Primename, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio 3-iame straipsnyje rašoma:
 
„Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.“
 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio 14-ame straipsnyje rašoma: „Valtybinė kalba – lietuvių kalba.“
 
Remdamiesi tuo, kas šiame pareiškime išdėstyta, reikalaujame už nekompetenciją inicijuoti užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus apkaltą ar atleidimą iš pareigų, o jo žeminantį ir antivalstybinį pareiškimą paskelbti niekiniu.
 
Lietuvos Sąjūdžio tarybos vardu
Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas
Lietuvos  Sąjūdžio tarybos pirmininkas Vidmantas Žilius
lietsajudis.lt