Aktualijos

Lietuvos žmogau, Tautieti, Sese ir broli, Visos organizacijos ir judėjimai,

Written by admin · 1 min read

Balandžio 9 d. Seime sprendžiamas ne tik Neringos Venckienės likimas. Seime sprendžiamas visų mūsų likimas. Jei cinizmo buldozeris tą antradienį pervažiuos Neringą, tuomet tas pats cinizmo ir savivalės buldozeris pervažiuos per mūsų kalbą, rašmenis; pervažiuos per mūsų vaikus, priverstus emigruoti; pervažiuos per mūsų gelmių vandens tyrumą, per Lietuvos Žemę; pervažiuos per mūsų troškimus nebūti atomo įkaitais, per mūsų orumą ir tiesos pajautimą. Šis beširdiškumo buldozeris, pervažiavęs  klykiančio Vaiko likimą Garliavoje, vėl įsibėgėja. Laikas sustabdyti cinišką neteisingumą Lietuvoje!

Todėl visus judėjimus, visas organizacijas ir jus, paprasti ir vargstantys dėl neteisybių, Dievo numylėti žmonės, kviečiame ateiti balandžio 9 d., antradienį, 12.00 val. prie LR Seimo į mitingą, kad pasakytume garsiai ir drąsiai: 

VAIKAI NESKRIAUDŽIAMI!
NEKALTIEJI NETEISIAMI!
TĖVYNĖ, PONAI PRISIEKUSIEJI, YRA NE TIK JŪSŲ, BET IR MŪSŲ.
 
Judėjimas „Drąsiaus kelias“
„Drąsos kelias“ politinė partija

-.-.-.-.-.-.-.-

2013 04 09 12 val. MITINGAS Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje

Į Vilnių AUKŠTAIČIAI,
Į Vilnių DZŪKAI,
Į Vilnių SŪDUVIAI,
Į Vilnių ŽEMAIČIAI,
Į Vilnių VISA LIETUVA.

Apginkim garbę
LIETUVOS
Apginkim
mažąją DEIMANTĘ

Vilniaus Sąjūdžio taryba
2013 04 05
El. p. vilnius@sajudis.com
www.sajudis.com

-.-.-.-.-.-.-

Dr.Algimantas Matulevičius:

Gerbiamieji,
tai labai svarbūs žodžiai, kuriais kreipiuosi į jus.
Nors DRĄSOS KELIAS padarė klaidų ir ignoravo antisisteminių jėgų siūlymus kartu eiti į Seimo rinkimus, mes nenorime su niekuo pyktis, todėl vardan vienybės mano vadovaujama Tautos vienybės sąjunga ir Tautos ateities forumas dalyvaus ir visus kviečia aktyviai dalyvauti 2013 m. balandžio 9 d. 12 val. mitinge prie Seimo.
Lai ši bendra mūsų pilietinė akcija tampa Lietuvos pažangiųjų jėgų vienybės demonstracija prieš mūsų Tėvynės ateities naikinimą. Mes ten kalbėsime ne tik apie vieną mergaitę. Mes ten kalbėsime apie visus skriaudžiamus Lietuvos vaikus ir bedaliais, ir beteisiais verčiamus suaugusius. Mes susivienysime kurdami naują Lietuvos ateitį ir neleisime savęs supriešinti.
Mūsų jėga vienybėje ir Tiesos siekyje!
Dr.Algimantas Matulevičius