Aktualijos

Lietuvos žmogaus teisių organizacijų užuojauta prancūzų tautai

Written by Redakcija · 50 sec read

Trys_kryziai._prancuzu spalv

J.E. Prancūzijos Respublikos ambasadoriui Lietuvoje Philippe‘ui Jeantaud

Tarptautinei žmogaus teisių lygų federacijai FIDH

Europos žmogaus teisių asociacijai AEDH (būstinė Paryžiuje)Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro užuojauta ir solidarumo su prancūzų tauta ir visais geros valios žmonėmis PAREIŠKIMAS

2016 m. liepos 15 d.
Vilnius
Dėl teroro išpuolio Nicoje
Pasaulio visuomenę vėl sukrėtė  kraupios civilių žmonių žudynės: Prancūzijos nacionalinės šventės dieną Nicoje įvykdytas šiurpus teroro išpuolis prieš taikius ir pakiliai bei šventiškai nusiteikusius žmones. Vėl pralietas laisvos šalies nekaltų vaikų, vyrų ir moterų kraujas. Tos šalies, kuri įtvirtino Europoje pamatinius demokratijos idealus – laisvę, lygybę, brolybę.

Mes, Lietuvos žmonės, su gilia užuojauta ir gedulo rimtimi išgyvename šią kraupią žinią, kuri netikėtai mus užklupo iš vienos svetingiausių Europos valstybių.

Sunkią skausmo valandą nuoširdžiai užjaučiame žuvusiųjų šeimas ir jų artimuosius, gedime kartu su visa garbinga prancūzų tauta. Nicoje pralietas nekaltų žmonių kraujas amžiams sutelkia mus kovoti prieš didžiausias šių dienų grėsmes, už visų geros valios žmonių teisę būti laisviems.

Tesuteikia Dievas Jums ištvermės ir stiprybės.

Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras:
Lietuvos žmogaus teisių asociacija    Vytautas Budnikas
Lietuvos Helsinkio grupė   Stasys Stungurys
Asociacija Nepartinis demokratinis judėjimas Krescencijus Stoškus
Piliečių gynimo paramos fondas   Stasys Kaušinis
Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija   Romualdas Povilaitis