Aktualijos

Ligija Tautkuvienė. RUGSĖJO 11. 18 metų po baisaus, tragiško ryto…

Written by Redakcija · 56 sec read

2001 m. rugsėjo 11 d. 8:46 val. ryto.Eilinis  šiltas rudens rytas. Skubėjau į darbą. Kaip visada, išklausydavau naujausias žinias. Dabar neatsimenu per kurį JAV TV kanalą. Kodėl ir kaip ekrane atsirado  New York’o ,,vizitinė” kortelė – Pasaulio Prekybos centro ,,dvynių” pastatai, neužfiksavau. Tik staiga iš vieno jų pradeda virsti dūmai… Dar nieko negaliu suvokti kas ir kaip. Netrukus ekrane pasimato antrasis lėktuvas, nusitaikęs tiesiai į kitą ,,dvynių” pastatą.

Lyg stabo ištikta likau prie TV ekrano. Viskas ir šiandien labai ryšku – chaosas, dūmai, dulkės, žmonės lekiantys į nežinia kur. Gaisrinių automobilių kauksmas. Žmonių veidai, rūbai vien dulkėse. Pro dulkių debesį nieko negali įžiūrėti. Kas dedasi, kas atsitiko?

Diktorius sako, kad iš kažkurio dangoraižio aukšto žmonės bando šokti žemyn. Bet ar langus buvo galima  atidaryti. Jei ir šoko, tai mirtis pasivijo juos…

Tą rytą buvo surengta visa serija atakų prieš JAV, kurias koordinavo Islamo teroristų grupuotė Al-Quada. Keturiais užgrobtais komenciniais lėktuvais pagrobėjai-teroristai vykdė mirtinas atakas prieš JAV taikius gyventojus – Pasaulio prekybos centrą New York’e, Pentagoną Washington’e,  Shanksville laukas  Pennsylvania’jos valst.

Žuvo  2,996 (2,977 aukos ir 19 pagrobėjų-teroristų) 

Vėliau, vos ne kiekvieną dieną,  daug gelbėtojų mirė nuo ligų, susijusių su teroristų atakomis (daugiausia pakirto vėžio ligos).

Vėliau, kai išaiškėjo Al Quada šaltakraujiškas islamistų radikalų siekiamas uždavinys – užvaldyti pasaulį, apėmė keistas jausmas ir, tarsi žaibas vidury nakties, švystelėjo  mintis – Amerika nebesaugi.