Aktualijos

LR Prezidento rinkimams artėjant: KAZIMIERAS JURAITIS

Written by Redakcija · 2 min read

MIRTINAS PAVOJUS LIETUVIŲ TAUTAI, TAUTIŠKUMUI IR JOS PAVELDUI ! 

Aš, Kazimieras Juraitis, matydamas, jog ES, JAV, NATO, Vakarų demokratija, konser-vatorių (TS-LKD), socdemų, liberalų, valstiečių partijos, Landsbergis, V.Adamkus, D.Grybauskaitė, V.Pranckietis, S.Skvernelis ir kiti valdžios atstovai vykdo trockininkų (bronšteinininkų) pradėtą neregėto masto tautų naikinimo karą (šiuolaikinį genocidą), kuris vykdomas be tiesioginių šaudymų) ir tai slepia nuo Lietuvos žmonių juos žemindami ir apgaudinėdami, nutariau save iškelti kandidatu į prezidentus, kad galėčiau geriau kovoti už lietuvių tautos išsaugojimą Lietuvoje ir imtis priemonių juos nukenksminti.

 

Po Perestrojkos jie laisvanoriškai-priverstinai išvarė 2,5 milijono gyventojų. Lietu-voje dar lieka apie 1,6 milijono (Į Sibirą išvežta 18 kartų mažiau, t.y.138000!). Jie jau deportavo 2/3 mokinių ir uždarė beveik visas kaimo mokyklas. Vaikų iki 18 metų jau sumažino nuo milijono iki 330 tūkstančių. Jie ir jų televizijos meluoja, jog į Vakarus emigravo tik iki milijono. Jaunų gimdančių ir auginančių vaikus jau išvaro iki 90% ir sunaikina apie 90% tautos atsigaminimo ir valstybės gynybinių galių. Komunistinė val-džia su trockine KGB nuo 1940 iki 1952 metų sunaikino apie 1% lietuvių tautos atsiga-minimo galių. Komunistų partija buvo uždrausta, tai konservatorių, socdemų ir liberalų partijos daug kartų labiau turi būti uždraustos. To sieksiu, jei būsiu išrinktas prezidentu. Jau po 20 metų (ne po 50, kaip jie meluoja) beveik visi būsime išvaryti, Lietuva bus kolonizuota ir mūsų anūkai negalės grįžti į Lietuvą, nes ji jau nebus jų tėvynė.Jei būsiu išrinktas prezidentu, sieksiu ne tik patraukti baudžiamojon atsakomybėn tautos ir valstybės gynybinių galių naikintojus, bet ir imsiuos priemonių, kad lietuvių tauta ir jos kalba, kaip viena iš seniausių Pasaulio kalbų, būtų išsaugotos.

Imsiuos priemonių, kad Lietuvoje būtų įgyvendinta vietinė energija apsirūpinimo sistema, paremta lauko temperatūrų skirtumu, dalinai išnaudojant Saulės energiją ir naudojant propaną vietoje vandens. Tai leistų žymiai sumažinti priklausomybę nuo įvežtinio kuro, visiems namams labai pigiai apsirūpinti šiluma, elektra ir šalčiu be kuro deginimo ir suteiktų daug darbo vietų Lietuvoje. Šias galimybes slepia visi paminėti ir visi kiti kandidatai į prezidentus. Tai irgi priežastis, kodėl kandidatuoju į prezidentus.

Visi paminėti ir kiti kandidatai į prezidentus nenori net užsiminti, jog Lietuvoje būtina kuo greičiau įgyvendinti visa apimančią geresnių sprendimų sugalvojimo ir įgy-vendinimo (labgebos) sistemą, kad pasiekti rimtą konkurencinį lygį ir išlikti. Labgebos sistema buvo įgyvendinta Japonijoje tuoj po karo ir išsaugojo japonų tautą nuo sunaiki-nimo. Visi paminėti ir kandidatai į prezidentus apie tai nenori net užsiminti. Tai verčia galvoti, jog jie niekina žmonių protines galias ir siekia galutinio tautos sunaikinimo.

Gerbiami dar palikti Lietuvoje ir išvaryti iš Lietuvos Lietuvos senbuviai, neleiskime mus galutinai sunaikinti. Bendrai siekime mūsų išlikimo ir mūsų 5000 metų senumo kalbinio bei paprotinio paveldo išsaugojimo Lietuvoje. Mes tiek vertingi, kiek skiriamės nuo kitų.

Mūsų išlikimui Lietuvoje prašau padėti man rinkiminėje kovoje. Apie būtinumą  kovoti už išlikimą plačiau aprašyta internetinėje svetainėje  www.                 Ypač daug pagalbos man reikia renkant parašus ir vėliau platinant lapelius apie mano siekius išsaugoti lietuvių tautą Lietuvoje. Visus, kurie laiko savo pareigą kovoti už lietuvių tautos išlikimą, man apie tai prašau pranešti elektroniniu paštu kazimieras.juraitis@gmail.com, telefonu 865986238.

Prašau mane, kaip pretendentą būti kandidatu į Prezidentus paremti savo parašais el. būdu, prisijungus per el. valdžios vartus (VIISP). Įeinama per VRK, o po to per savo banko sąskaitą. 

Kreipimosi pasiūlymą pateikė išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. d., doc., Satkevičius Edvardas, Kaunas satkevichius@yahoo.com, 8-676-87293, 8-37-333116,. Knygų „Labgeba“ ir „Tikra Lietuvos istorija“  elektronines kopijas atsiunčiu per Internetą nemokamai. 2019 m. vasario 26 d.

Kazimieras Juraitis pritarė šiam pasiūlymui ir laiko šį pasiūlymą kaip pirminę trumpą programos dalį.