Aktualijos

LR Seimas paniekino VYSKUPĄ MOTIEJŲ  VALANČIŲ

Written by Redakcija · 8 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 8 metai 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui

Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Vyskupo Motiejaus Valančiaus  Blaivystės Sąjūdžio 12-ajam KONGRESUI

Nacionalinės  tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos Prezidentei  Nijolei 

Goštautaitei Midttun

Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

     P A R E I Š K I M A S   

SEIMAS  PANIEKINO  VYSKUPĄ MOTIEJŲ  VALANČIŲ

Vilnius,   2023-01-04

2021-09-20 Vyskupo Motiejaus Valančiaus  Blaivystės Sąjūdis ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi į Jus „DĖL  VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS NIEKINIMO“ (laišką pridedame). 

Tada ypatingą dėmesį atkreipėme į susiformavusios valdančiosios daugumos iniciatyvas skatinti vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas. 

              PAŽYMIME, kad valdančioji dauguma STROPIAI vykdo savo įsipareigojimus ir pasiekė APČIUOPIAMŲ REZULTATŲ. Lietuvaičiai jau VIENU LITRU IŠGERIA ALKOHOLIO daugiau ir sutvirtino PASAULYJE PIRMAUJANČIŲJŲ POZICIJAS pagal alkoholio  suvartojimą. Lietuvos krepšininkus NUGALI pasaulio arenose, tačiau GIRTUOKLIŲ NIEKAS GREITAI NEĮVEIKS, nes tuo labai rūpinasi valdančioji dauguma. 

             Visus alkoholikus LABAI NUDŽIUGINO ŽINIA, kad valdantieji po 14  metų pertraukos sugrąžino į Seimą alkoholinius gėrimus. TAD  GERS  IR  SEIMŪNAI, IR  SVETELIAI!!! 

 ATKREIPTINAS DĖMESYS, kad Lietuva yra tarp psichotropinių medžiagų, narkotikų ir cigarečių kontrabandos lyderių.                        

PAŽYMIME, kad 2021-05-13 d LR Seimas nutarė paskelbti 2026 metus Žemaičio Vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais.

SUNKIAI SVEIKU PROTU SUVOKIAMOS Seimo daugumos iniciatyvos  skatinti alkoholizmą, psichotropinių ir narkotinių medžiagų vartojimą. Pasiekti per pastaruosius metus STULBINANTYS alkoholio vartojimo rezultatai parodo daugybės žmonių praradimus, patirtus milijoninius nuostolius,  daugybė kenčiančių žmonių vaitoja iš skausmo ir dėl netekčių.

PRAEITOS KADENCIJOS Seimas atliko labai daug darbų dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivinančios veiklos ir pasiekė ženklių Lietuvą blaivinančių rezultatų. ŠIOS KADENCIJOS  Seimas libetralizuoja alkoholio, psichotropinių ir narkotinių medžiagų vartojimą.

2021-09-20 rašėme Jums: „Blaivinkime Lietuvą ir ruoškimės iškilmingai sutikti Žemaičio Vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metus. Todėl kviečiame labai susimąstyti ir VYKDYTI Vyskupo Motiejaus Valančiaus pradėtą Lietuvos blaivinimo darbą.

MANYTINA,  kad po to kai buvo susidorota su prof. V,. Rakučiu ir M. Majausku Seimo dauguma įveiks visus balsavimo barjerus, nes lemiamu faktoriumi gali būti ne išgerto alkoholio laipsniai ir tūris, ne seksualinė orientacija, ne psichotropinių ar narkotinių medžiagų pavadinimai ir dozės, BET SEIMO LOVYS IR ĖDŽIOS.  

PRAŠOME Seimą ir Vyriausybę padauginti šį dokumentą po 1000 egz blaivinimo veiklai vykdyti.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas                              L. Kerosierius     

Tarybos pirmininko pavaduotojas, Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

blaivystės Sąjūdžio pirmininkas                                                                      V. Jakubonis

Tarybos pirmininko pavaduotoja                                                                     R. Jakučiūnienė  

Tarybos narys, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės 

Sąjūdžio Vilniaus skyriaus pirmininkas                                                          A. Juknevičius  

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                 

Pasiteiravimui:    L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

el. p.     vilnius@sajudis.com     www.sajudis.com

PRIEDAS

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 9 metai 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

JO ŠVENTENYBEI POPIEŽIUI PRANCIŠKUI 

Jo Eminencijai Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui

Jo Eminencijai Kardinolui Sigitui Tamkevičiui

Jo Ekscelencijai Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Gintarui Grušui

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei  Daliai Henkei

LR Seimo nariams

Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams

Nacionalinės  tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos Prezidentei  Nijolei 

Goštautaitei Midttun

Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

     K R E I P I M A S I S  

DĖL  VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS NIEKINIMO

Vilnius,   2021-09-20

2020 metais Vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivytės Sąjūdis ir  Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba ne vieną kartą rašė  prašymus atsakingoms Lietuvos institucijoms “Paskelbti 2021 metus  VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS METAIS”, nes 2021 metais turėjo būti minimos  Vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus 220-osios gimimo metinės (gim. 1801 m. vasario 28 d.).

   KONSTATUOJAME, kad  2021-05-13 d. Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2026 m. vasario 28 d. bus minimos Žemaičių vyskupo, švietėjo, rašytojo, istoriko, blaivybės sąjūdžio organizatoriaus Motiejaus Kazimiero Valančiaus 225-osios gimimo metinės;

pabrėždamas, kad Motiejus Kazimieras Valančius – viena svarbiausių XIX a. vidurio Lietuvos religinio, kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo asmenybių: Žemaičių vyskupas, švietėjas, blaivybės sąjūdžio pradininkas ir puoselėtojas, knygnešystės organizatorius, Tautos žadintojas, istorikas, politikas, rašytojas, savo veikla ir kūryba padėjęs pamatus tautinei savimonei ugdyti;

vertindamas Motiejaus Kazimiero Valančiaus reikšmingą indėlį į Lietuvos mokslo raidą, švietimo ir dvasinės kultūros puoselėjimą bei jo palikimą dabarties ir ateities kartoms;

siekdamas pažymėti vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus 225-ąsias gimimo metines, nutaria:

1 straipsnis.

Paskelbti 2026 metus Žemaičių vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metais.

Antrame straipsnyje pasiūlyta Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti ir patvirtinti Žemaičių Vyskupo Motiejaus Kazimiero Valančiaus metų programą ir numatyti lėšų  metų programai įgyvendinti.

TVIRTINAME, kad 2020 metais Seimo  rinkimų pasekmėje susiformavusi valdančioji Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), Liberalų sąjūdžio ir Laisvės partijų dauguma  2021 metų RUDENS  SESIJOS  darbų  programoje užplanavo ĮSTATYMAIS  suvienuodyti prekybos laiką visomis dienomis (dabar sekmadienį  yra leidžiama trumpiau prekiauti alkoholiu), prailginti  pekybos  alkoholiniais gėrimais laiką sekmadienį; sumažinti asmenų, galinčių vartoti, įsigyti ir turėti alkoholinių gėrimų, amžių; padidinti alkoholinių gėrimų tūrinės etilo alkoholio koncentracijos ribą prekiauti parodose ir mugėse; leisti reklamuoti alkoholinius gėrimus socialiniuose tinkluose (XIVP-116,  XIVP-646, XIVP-647) bei  lengvų narkotikų dekriminalizaciją (VII-602) – tai startas į legalizavimą.  Šie siūlomi fundamentalūs pakeitimai   nedera  su 2014-06-25 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimta  LIETUVOS SVEIKATOS  2014–2025 metų PROGRAMA, kurioje ypatingas dėmesys skirtas kovai prieš alkoholį, rūkymą, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą, kenkia valstybės alkoholio kontrolės politikos principams,  prieštarauja TS-LKD partijos 2016 metais patvirtintiems pasiūlymams KAIP IŠTRAUKTI LIETUVĄ IŠ ALKOHOLIZMO ŠULINIO (buvo išleistos 20-ties lapų  knygutės)

KAI  tėvai, gydytojai, Bažnyčia, savanoriai ir geros valios žmonės kovoja dėl kiekvieno žmogaus gyvybės ir sveikatos, kai valstybė kasmet praranda apie  DU   milijardus eurų dėl alkoholio, narkotikų ir psichotropinių medžiagų  pasekmių, kai kiekvienas euras patekęs į biudžetą iš alkoholio rinkos PAREIKALAUJA  PENKISKART  DIDESNIŲ išlaidų  alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasekmėms gydyti ir likviduoti, kai dėl alkoholio, psichotropinių ir narkotinių medžiagų vartojimo šeimos praranda tėvus, seses, brolius ir giminaičius  – TAI   šeimose ir artimųjų tarpe sukelia skausmą, širdgėlą, liūdesį, materialinius nuostolius – TADA  DIDŽIULIUS nuostolius ir netektis patiria valstybė.  

ATKREIPIAME  DĖMESĮ, kad  Lietuva pagal CIGAREČIŲ, NARKOTIKŲ IR PSICHOTROPINIŲ  MEDŽIAGŲ KONTRABANDAS LYDERIAUJA REGIONE. Sunku suprasti Lietuvos valdančiųjų poziciją, kad blogai saugoma apie 500 km siena su Baltarusija, o 5 metus neremontuota traukinių rentgeno aparatūra leido į Lietuvą patekti daug kontrabandos, kurios tarpe alkoholis, narkotikai ir psichotropinės medžiagos, cigaretės…  

  VALDANTIEJI  SIEKIA vis labiau propaguoti alkoholizmą, psichotropines ir narkotines medžiagas ir ypatingai VILIOJA  jaunimą iš kurio rinkimuose tikimasi vis daugiau balsų. Šie Seimo projektai grubiai pažeidžia Lietuvos išblaivinimo programas ir niekina Seimo priimtą nutarimą apie  Vyskupo Motiejaus Valančiaus veiklą ir jo siekius išblaivinti Lietuvą. Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivinamąją veiklą žlugdė carizmas, o dabar Seimo krikščionys demokratai su savo partneriais. 

Paaiškėjo, kad TS-LKDP 2021 metais atsisakė nuo ankstesnių pasiūlymų ir imasi skandinti Lietuvą į alkoholizmo, narkotinių ir psichotroponių medžiagų liūną. Šios Lietuvos krikščionių demokratų partijos iniciatyvos propaguoti alkoholizmą, psichotropines ir narkotines medžiagas labai glumina visų Lietuvos  konfesijų tikinčiuosius.

PRISIMINKIME gūdžius alkoholizmo industrijos, politikų ir žiniasklaidos bendradarbiavimo laikus,  kai Lietuvą valdė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos vadovaujama dauguma  2011-12-23  d. Seimas, neįsiklausęs į mokslininkų, visuomenininkų ir Vyskupų konferencijos Pirmininko Arkivyskupo dabartinio Kardinolo Sigito Tamkevičiaus prašymų, priėmė alkoholio reklamos įstatymą, o Prezidentė D. Grybauskaitė neatkreipė dėmesio į daugybės organizacijų prašymų ATMESTI įstatymą – operatyviai pasirašė jį. Tada dar labiau pradėjo siautėti alkoholizmas.  Lietuva pradėjo TVIRTAI PIRMAUTI PASAULYJE ir pasiekė ABSOLIUTŲ PASAULIO REKORDĄ, kai  kiekvienas Lietuvos pilietis išgerdavo per metus apie 17 litrų „ant galvos“ absoliutaus alkoholio įskaitant neapskaitytą ir nelegalų.  Tais laikais ypatingai daug protestavo ir  darbavosi Nacionalinė  tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, kuriai vadovavo  A. Veryga (dabar N. Goštautaitė Midtun). Įsimintini  Vilniaus Sąjūdžio tarybos pareiškimas „Ką pasakytų Vyskupas Motiejus Valančius?“,  paskelbta  „Budelių  galerija“,  2014-06-04 d.  buvo parašytas laiškas Jo Šventenybei  Popiežiui Pranciškui (žiūr. http://www.sajudis.com  Jo Šventenybei  Popiežiui Pranciškui).

2016 metais, atėjus į Seimą  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos  valdančiai daugumai, prasidėjo nuožmi kova prieš politiniais pagrindais politikų suderintą su alkoholizmo industrija  propaguojamą alkoholizmą.  SIEKIANT  BLAIVINTI  LIETUVĄ  buvo ryžtingai priiminėjami teisės aktai ir kontroliuojami teisės aktų laikymasis. Tai buvo didžiulė parama aukoms, kenčiančioms šeimoms, jaunimui atsisakyti visokiausių nealkoholinių gėralų ir visiems siekiantiems blaivinti Lietuvą,  sumažėjo biudžeto našta GYDYTI  ALKOHOLIKUS ir mažinti ALKOHOLIZMO PASEKMES, atsirado daugiau laimingų žmonių, nors kai kuriose partijose buvo priešininkų ir kitaip manančių.

Kelia didžiulį susirūpinimą ir tenka organizuoti pasipriešinimus dėl bandymų lietuvišką raidyną papildyti svetimomis raidėmis, dėl  bandymų išformuoti Motinos-Tėvo-Vaikų šeimos instituciją, dėl brukamos genderizmo ideologijos, dėl siekių įteisinti Stambulo konvenciją, vienalyčių santuokas ir lyties pakeitimo operacijas. 

Lietuva dėl alkoholizmo, psichotropinių ir narkotinių medžiagų naudojimo prarado daug žmonių, patyrė milijardinius nuostolius ir yra daug kenčiančių.

Savo pranešime Popiežiui Pijui IX 1862 m. pradžioje Vyskupas Motiejus Valančius rašo: “Žmonių papročiai yra dori ir nesugadinti, didesni nusikaltimai retai bepasitaiko. Visa Žemaitija išsižadėjo gerti svaigalus. Žmonės savo pamaldumu, svetingumu, mandagumu nė kiek nenusileidžia kitoms tautoms”.

TODĖL  PRAŠOME ATSISAKYTI  SVARSTYTI   ĮSTATYMO   PROJEKTUS DĖL ALKOHOLIO   PROPAGAVIMO,  PSICHOTROPINIŲ IR  NARKOTINIŲ   MEDŽIAGŲ LEGALIZAVIMO.  SAUGOKIME,  GINKIME  IR GLOBOKIME  VAIKUS  IR   JAUNIMĄ  NUO  BLOGŲ IR  KENKSMINGŲ  ĮTAKŲ.

 BLAIVINKIME  LIETUVĄ   IR  RUOŠKIMĖS  IŠKILMINGAI  SUTIKTI  ŽEMAIČIŲ    VYSKUPO MOTIEJAUS  KAZIMIERO  VALANČIAUS  METUS.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas L. Kerosierius     

Tarybos pirmininko pavaduotojas, Vyskupo Motiejaus Valančiaus 

blaivystės Sąjūdžio pirmininkas   V. Jakubonis

Tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas atsakingasis sekretorius  A. Budriūnas   

Tarybos narys, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės 

Sąjūdžio Vilniaus skyriaus pirmininkas   A. Juknevičius  

Tarybos pirmininko pavaduotojas  G. Adomaitis

Tarybos prmininko pavaduotojas  P. Gvazdauskas

Tarybos pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė  

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                 

Pasiteiravimui:    L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

el. p.     vilnius@sajudis.com     www.sajudis.com