Aktualijos

LR Seimo nario Audriaus Nako ir Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo (TPTT – International Tribunal for Natural Justice) spaudos konferencijos

Written by Redakcija · 2 min read

2016 m. balandžio 12 d. 9 val. Seime įvyks Seimo nario Audriaus Nako ir Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo (TPTT – International Tribunal for Natural Justice) spaudos konferencijos darbotvarkė:

9:00 – 10:00 – TPTT įkūrėjo S. Adams Stone , atstovų-teisininkų L. Montaque ir C. Skinner, Rytų Europos Regiono atstovybės vadovės L. Černeckytės (Helstein) pareiškimai dėl VSD ir AOTD ataskaitoje paviešintų kaltinimų LR Seimo nariui A. Nakui, L.R. Nepriklausomybės Akto signatarui Z. Vaišvilai kaip veikiantiems priešingai valstybės saugumo interesams.

10:00 – 10:30 kavos  pertrauka asmeninėms diskusijoms.

10:30 – 11:30 Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo ideologijos ir darbo su bylininkais instrumentų pristatymas.

14:00 – 17:00   TPTT atstovų darbinės konsultacijos dalyvių grupelėse (vieta Seime bus tikslinama pirmadienį):

  Bankroto bylų klausimais

                                         Bankų bylų klausimais

                                         Antstolių savivaliavimo klausimais

                                         Žemės bylų klausimais

                                         Švietimo ir kultūros klausimais

17:00 – 17:30  Nutarimų projektų paskelbimas.

Vieta: LR Seimo  antrųjų rūmų konferencijų salėje.

Registracija tel. 8 – 656 – 50651;  8 – 656 – 50658

El. paštas:lina.helstein@gmail.com

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

2016 m. balandžio 12 d. 9 val. Seime įvyks Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo spaudos konferencija.

2016-03-30 d. paskelbti 2015 m. VSD ir AOTD ataskaita „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“ verčia Tarptautinį Prigimtinės Teisės Tribunolą (TPTT) paankstinti savo vizitą į Lietuvą ir atvykti 2016 m.balandžio 11-14 dienomis. Taip daroma todėl, kad būtina išsiaiškinti vietoje, ar gali TPTT toliau vykdyti Zigmo Vaišvilos su TPTT sutartį dėl jo bylų teismuose stebėsenos ir ruošimo TPTT teisėjų kolegijos svarstymui.

Iš Zigmo Vaišvilos paaiškinimo TPTT yra akivaizdu, jog jis nesutinka su kaltinimais, išdėstytais VSD ir AOTD ataskaitose.Tie kaltinimai negali būti suprantami kitaip, nei  Tėvynės išdavystė ar antivalstybinė veikla. Nesusipažinus su situacija vietoje bei turimais įrodymais, TPTT negali priimti sprendimo dėl tolimesnio bendradarbiavimo su Zigmu Vaišvila.

Tarptautinis Prigimtinės Teisės Tribunolas (TPTT- International Tribunal for Natural Justice) yra tarptautinė teisininkų ir bylininkų bei inteligentijos nevyriausybinė organizacija. Pagrindinis jos tikslas – tiek bylininkų, tiek teisininkų prigimtinių teisių gynimas, kai pirmieji siekia teisiniu keliu apsiginti nuo korumpuotų valstybės ar teismų pareigūnų, o antrieji  nori profesionaliai ir sąžiningai atlikti savo pareigą piliečiams ir valstybei toje gynyboje. Suprantama, tai nėra lengva padaryti nei bylininkams, nei sąžiningiems  teisininkams, todėl pasaulinės teisininkų visuomenės palaikymas yra sveikintinas, ypač jaunos demokratijos šalyse, kokia yra Lietuva. Palaikymas yra atliekamas per piliečių (asmeniškai pasikreipusių į TPTT) dėl bylų peržiūros TPTT teisininkų kolegijoje, atveriant kelią į tarptautinį viešumą, bei pagalbą tų piliečių valstybių  teisinei sistemai taisant klaidas, padarytas, korumpuotų valdininkų veiksmų padariniams šalinti.

TPTT yra nepolitizuota šviesių teisininkų ir bylininkų organizacija, siekianti vienyti ir visuomenės, įvairių partijų, visuomeninių organizacijų pastangas. Ši organizacija pagal savo statutą negali tapti politine partija, bet atskirų savo narių dalyvavimui politikoje neprieštarauja, jeigu jie tai daro taikaus bendradarbiavimo tikslais.

TPTT veikla finansuojama iš narių įnašų, fizinių asmenų paramos, visuomenės švietimo projektų finansavimo šaltinių, o atskirų bylų nagrinėjimo viešai atvejais rengiamos tikslinės “minios” paramos akcijos.

Šios organizacijos narių skaičius pasaulyje šiandien siekia 850 000. Dauguma iš jų yra Vakarų Europos ir JAV piliečiai.

ITNJ (TPTT) organizacijos steigėjai ir dalyviai, kurie dabar atvyksta į Lietuvą:

  Sacha Adams Stone

      Caleb Skinner 

      Lewis Montague

TPTT Rytų Europos Regionui atstovė  Lina Černeckytė  ( Helstein)

 

 

Birželio 3-iosios grupė