Aktualijos

LR Seimo nario Zbignev Jedinskij ir signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Kodėl reikia išslaptinti duomenis apie KGB?“

Written by Redakcija · 2 min read

2018 m. spalio 10 d. Seimo nario Zbignev Jedinskij ir signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos Seime „Kodėl reikia išslaptinti duomenis apie KGB?“ pranešimas spaudai.

Seimo narys Zbignev Jedinskij Seime įregistravo LR Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo (toliau – Bendradarbiavimo įstatymas), LR Seimo, Prezidento, savivaldybių ir Europos parlamento rinkimų įstatymų pataisas.Seimo narys Zbignev Jedinskij Seime įregistravo LR Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo (toliau – Bendradarbiavimo įstatymas), LR Seimo, Prezidento, savivaldybių ir Europos parlamento rinkimų įstatymų pataisas.

Siūloma nustatyti, kad prisipažinti būtina ne tik slapta bendradarbiavus su buvusios TSRS, bet ir dėl bendradarbiavimo su visomis egzistuojančiomis užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis. Visuomenei būtina žinoti visas grėsmes nacionaliniam saugumui ir ką renka rinkimuose.

2009 m. ir 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimuose dalyvavę kandidatai pildė Pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus duomenų, kuriose buvo nurodytos tik keturios TSRS ar buvusių tarybinių respublikų specialiosios tarnybos (NKVD, NKGB, MGB ir KGB), nors Bendradarbiavimo įstatymo 3 straipsnyje išvardinta 19 tokių tarnybų, nenurodyta net GRU. Siūloma VRK rinkiminėse duomenų anketose nurodyti ne šias 4, o visas 19 šių specialiųjų tarnybų, o rinkimuose dalyvaujančius kandidatus įpareigoti nurodyti jų bendradarbiavimą su visų užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis.

Tarpžinybinei liustracijos komisijai siūloma tikrinti asmenų slapto bendradarbiavimo su užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis faktus, o pačią komisiją padaryti profesionalia ir nuolat veikiančia, keisti jos formavimo tvarką. Mat Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC), gavęs teisę nereglamentuotai skelbti KGB dokumentus, nuo 2012 m. sabotuoja šios komisijos veiklą ir faktiškai bando ją pakeisti – nedeleguoja į ją savo dviejų atstovų, skelbia bvusios TSRS specialiųjų tarnybų dokumentus nepatikrinus faktų. Mirusiųjų kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio paskelbimas KGB agentais patvirtino, kad LGGRTC neteisėtai dar ir vykdo politinius užsakymus. Todėl siūloma, kad penkis komisijos narius po vieną skirtų Generalinė prokuratūra, VSD, Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie KAM, LGGRTC, Teisingumo ministerija ir Seimo valdyba (šiuo metu po du narius deleguoja VSD ir LGGRTC, vieną – Generalinė prokuratūra). Tarpžinybinės liustracijos komisijos darbo reglamentą tvirtinti turėtų ne žinybinio VSD Generalinis direktorius, o Seimo valdyba ar Seimas.

Tai siūlyti paskatino viešas 2018-06-21 VSD pranešimas, kad Seimo nario Z. Jedinskij siūlymas keisti Bendradarbiavimo įstatymo 8 straipsnį yra grėsmė Lietuvos saugumui ( www.vsd.lt/2018/06/21/vsd-istatymas-del-kgb-agentu-labai-pakenktu-lietuvos-saugumui/ ), nes išslaptinus prisipažinusiųjų dėl jų slapto bendradarbiavimo su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis pavardes, Rusija tariamai sužinos ir gali šantažuoti neprisipažinusius slaptus šių tarnybų bendradarbius. Tai – neprofesionali ir klaidinanti nuomonė, nes šiuo pareiškimu pats VSD patvirtino, kad Rusijai žinomi visi buvusios TSRS specialiųjų tarnybų bendradarbiai. Neatsakinga manyti priešingai. Be to, LGGRTC nuo 2012 m. viešai skelbia neprisipažinusiuosius, tuo supažindindamas su jais ir Rusiją. Tad Rusijai jau yra žinomi ir prisipažinusieji, nes iš visų slapta bendradarbiavusiųjų atėmus Lietuvos viešai paskelbtus neprisipažinusiuosius, sužinomi ir Lietuvos valstybei prisipažinusieji, t.y tie, kuriuos Lietuva 75 metams paskelbė valstybės paslaptimi.

Tad ši Lietuvos valstybės paslaptis jau atskleista dėl neatsakingos ir nekompetetingos LGGRTC veiklos, neatsakingo ankstesnių LR Seimų priimtų neprofesionalių liustracijos įstatymų ir nesirūpinimo tikrosiomis grėsmėmis Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ši Lietuvos valstybės paslaptis tapo slepiama ne nuo Rusijos, o nuo Lietuvos žmonių, rinkėjų. Todėl neatsakingas ankstesnių LR Seimų darbas sužlugdė Lietuvos valstybės 1990-03-27 Aukščiausiosios Tarybo pareiškimu Lietuvos valstybės prisiimtą įsipareigojimą, kad prisipažinusių „slaptų informatorių sąrašuose esančios jų pavardės niekada nebus oficialiai skelbiamos ar patvirtinamos, jei viešumon iškiltų kokiu kitokiu būdu.“

Todėl būtina profesionaliai ir teisiškai įvertinti neatsakingą ir nekompetetingą LGGRTC veiklą, teisę skelbti buvusios TSRS specialiųjų tarnybų dokumentus panaudojant valstybės paslapties neteisėtam atskleidimui. Šiuos faktus tikrinti turi ne neaiškios paskirties ir to nedarantis LGGRTC, bet profesionaliai veikianti tarpžinybinė liustracijos komisija, priimanti sprendimus pagal Lietuvos specialiųjų tarnybų pateiktą ir kitą gautą informaciją.

Atsakingas šio atsakingo darbo organizavimas sumažintų proceso šališkumą, didintų priimamų sprendimų objektyvumą. Tarpžinybinė liustracijos komisija turi veikti nuolat, komisijos narių darbas turi būti etatinis ir apmokamas iš valstybės biudžeto, komisija turi turėti ir tarnybines patalpas, pagalbinį personalą.

Iki šiol vykęs liustracijos procesas buvo tik šio proceso imitacija, rinkimuose praktiškai tai nebuvo daroma, ši veikla buvo naudojama tik pasirinktinais atvejais. Realių mechanizmų patikrinti kandidatų galimą slaptą bendradarbiavimą su užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis patikrinti iki šiol nėra.

Todėl būtina skubiai dar šiemet pakeisti LR įstatymus ir jais vadovautis 2019 m. rinkimuose. Kandidatų, nuslėpusių slapto bendradarbiavimo su užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis faktus, mandatai būtų panaikinami atitinkamo rinkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Rinkimų kampanijos turi būti ne rinkimų imitacija, o tikros ir trunkančios bent tris mėnesius.