Aktualijos

Marija Remienė. Ar ne per dosnus Lietuvių Fondas?

Written by Redakcija · 2 min read
  1. JAV LB Krašto valdybos finansinės veiklos efektyvinimas – $25,000; 2023 m. – $26,000. Kaip efektyvinote finansinę veiklą? Pateikite skaičiais, pavardėmis kas ir ką, kaip suaktyvino.
  2. JAV LB Krašto valdybos administracinės veiklos efektyvinimas 2022 m.- $25,000; 2023 – $30,000. Pateikite smulkiai kaip efektyvinote administrcinę veiklą?
  3. 2022 m. JAV LB XXIII Tarybos antroji sesija – $15,000; 2023 – XXIII trečioji sesija – $15,000. Sesijai renkate didžiulius pinigus iš sesijos dalyvių išlaidoms (?). Neretai dalyviai atsiskaito ir grynais. Pateikite tiksiai kam ir kokiu tikslu, kokiomis sumomis išleidote tas lėšas sesijoms.
  4. Informacijos sklaidos tobulinimas 2022 m. – $7,000; 2023 m. tęstinis proj. – $8,000 – kas ir kaip, ką patobulino. Skaičius ir pavardes, prašome.
  5. JAV LB finansų patikrinimas ir išorinis auditas 2022 m.- $8,000; 2023m.- $8,000 (Ataskaitinio susirinkimo metu buvo užklausta LF vykdomoji direktorė Jūratė Mereckis – kiek kainuoja auditas LF, valdančiam 50 ml.. Ji atsakė – apie $16,000, o Krašto valdyba, valdanti kiek daugiau nei pusę milijono, už auditą sumoka $8,000. Kur čia šuo pakastas?)
  6. Išeivijos studentų stažuotė 2022 m. – $30,000, 2023 m. – $35,000 – pateikite sąrašus, kas tie laimingieji, pasinaudoję šia galimybe, per dvejus metus…
    Klausimų išlieka labai daug. Įspūdis, kad LF aptekęs pinigais, dalina vos ne visiems, jų panorėjusiems, kaip pvz., poezijos mylėtojai per metus per įvairiausius renginius suvalgo gana nemažas pinigų sumas. Klausimas paprastas – ar mes turime tiek talentų, kad nebe užtenka vieno – dviejų gerų renginių per metus? Vien 2023 m. išleista per 16 tūkst. dolerių. Juk galima sujungti išmėtytus po kalendoriaus lapus renginius į vieną didesnį. Net Lietuvoje rengiamas vienas metinis Poezijos pavasaris, trunkantis 1-2 dienas.