Aktualijos

Mėgėjiška žuvininkystė (iš žuvininkystės istorijos)

Written by Biciulystė Siūlo · 5 min read

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“    „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo  Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei  Pirmininkei Ingridai ŠimonyteiLR Seimo nariams

LR Vyriausybės nariams

Žvejams

Žiniasklaidai    MĖGĖJIŠKA  ŽUVININKYSTĖ 

                  (Iš  žuvininkytės  istorijos)

                Vilnius,  2021-12-11

              Žuvininkystė iš pirmykštės bendruomenės praėjo ilgą vystymosi kelią. Ilgainiui ji pasiskirstė kaip asmeninio hobio tenkinimo ir žmonių pamaitinimo sritimis. Dabar viena sritis vadinama mėgėiška žvejyba, o kita vadinama versline žvejyba.

            2001-2002 asociacijų sąjunga „Žuvininkų rūmai“ su  Latvijos meškeriotojų asociacija atliko daug darbų propaguodami rekreacinę žuvininkystę. Ypatingai daug dėmesio taam tikslui skyrė Žemės ūkio ministerija. Žemiau pateikiame informaciją apie konferenciją.

             2004-07-15 Seimas priėmė Mėgėjiškos žuvininkystė įstatymą.  

              2007 m  premjeras  G. Kirkilas paskelbė apie tai, kad nuo 2013 metų reikės uždrausti verslinę žvejybą Kuršių mariose, Kauno mariose ir ežeruose. ŽŪM ministrė K. Prunskienė protestavo.

              ŽINOMA. kad  Aplinkos ministrai nepateikę jokių paaiškinimų nuo 2013-01-01 neskiria limitų verslinei žvejybai Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine, o nuo 2015-01-01 neskiriami limitai ežeruose, nuomojamuose telkiniose ir tvenkiniuose. Visi prisimena draudėjų žiniasklaidoje, susirinkimuose ir pasitarimuose skleidžiamą melą, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, brakonieriauja, trukdo žvejams mėgėjams žuvauti. Žvejams verslininkams skirdavo limitus  žuvauti 40-50 ežeruose ir tvenkiniuose kai Lietuvoje jų yra 4500.

                PRISIMINKIME, kad Seimas 2020-12-11.paskelbė UŽDRAUSTI  VERSLINĘ ŽVEJYBĄ.

    ŠIANDIEN  SUKANKA METAI KAI  DRAUDĖJAI I iki šiol tebepila purvą ANT ŽVEJŲ VERSLININKŲ. Jiems nesvarbu, kad 23 žymiausi Lietuvos žuvininkystė mokslininkai aiškiai paaiškino kad žuvų ištekliai yra geri ir jie turi būti naudojami remianti moksliniais tyrimais. Žinotina, kad Aplinkos ministras  K. Navickas 2017-04-07  OFICIALIAI AIŠKINO, kad ištyrinėtuose 384 ežeruose ir tvenkiniuose bendra žuvų biomasė 2011-2016 m padidėjusi 1,5 karto, o vidutinis žuvies svoris padidėjo apie 1,3 – 1,4 karto, o nuo to laiko dar ženkliai padaugėjo žuvų. 

               Lietuvos ir  Rusijos komisijos veikiančios pagal vyriausybių 1999-06-29  dienos įgaliojimus nustato verslinės žvejybos  limitus Kuršių mariose.  Komisija 2021-11-30 Lietuvai  nustatė 2022 metams karšių 480  tonų, sterkų   110  tonų ir  stintų 570 tonų sugavimo limitus. Jie yra panašūs kaip ir 2019, 2020, 2021 metams. Šie limitai yra Lietuvos ir Rusijos Federacijos vyriausybių teisiniai-juridiniai įsipareigojimai Kuršių marių žvejams ir niekas neturi teisės jų keisti. Priešingu atveju  dėl tarptautinių įsipareigojimų nevykdymo arba pažeidimo Kuršių marių žvejai turės galimybę kreiptis į Tarptautinius Teismus ir Arbitražus. Komisija 2021-11-30 rekomendavo vykdyti išsamius mėgėjiškos žvejybos tyrimus. Niekas nežino kiek mėgėjų žuvauja ir neaišku kiek žuvų jie sugauna, bet aišku, kad jie masiškai nauduoja šiuolaikinę techniką ir technologijas. Todėl LR  vyriausybė rengdama  4-iems Seime regitruotiems žuvininkystės įstatymams išvadas PRIVALO  ATSIŽVELGTI  Į KOMISIJOS PATVIRTINTUS LIMITUS IR Į PASIŪLYMUS VYKDYTI MĖGĖJIŠKOS ŽVEJYBOS TYRIMUS  ir sprendimus priimti  vardiniu balsavimu,  kad reikalui esant galima būtų patraukti atsakomybėn kaip tai įvyko su Užsienio reikalų ministru G. Landsbergiu  ir su  Susisiekimo ministru  V. Kairiu. Seimo komitetus ir Seimo plenarinius posėdžius privalu vykdyti vardiniu balsavimu ir juos  fiksuoti, nes gali prireikti kreiptis į teismus ir  teikti interpeliacijas Seimo nariams. 

           ŽUVYS YRA VALSTYBĖS TURTAS.Todėl politikų ir vyriausybės prievolė yra sudaryti sąlygas visiems Lietuvos gyventojams pasinaudoti žuvimis. 

         Todėl gerbiami Seimo krikščionys  demokratai ir jų koalicijos partneriai,  socialdemokratai su L Jonausku bei šešėlini Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Žemės ūkio ministre K. Mažeika, ATSTOKITE  nuo Kuršių marių žvejų verslininkų, nes galite turėti reikalų su Tarptautiniais teismais, SKIRKITE  LIMITUS  žvejams verslininkams žuvauti Kauno mariose,  Kruonio HAE aukštutiniame baseine,  ežeruose, nuomojamuose telkiniose ir tvenkiniuose, nes  ŽUVŲ  IŠTEKLIAI YRA GAUSŪS IR NORINT JUOS GALIMA ŽENKLIAI  PAGAUSINTI.

              VISAME PASAULYJE LEIDŽIAMA IR VERSLINĖ ŽVEJYBA IR PROPAGUOJAMA MĖGĖJIŠKA ŽVEJYBA. 

               VIETOS PO SAULE UŽTEKS IR ŽVEJAMS MĖGĖJAMS IR VERSLININKAMS.  

Pagarbiai,

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas  L. Kerosierius

Tarybos pirmininkas    V. Vaitiekūnas

Tel. 8674 38 465, el. p. leonaslabora@gmail.com        www.fisheryabc.eu

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

                 PRIEDAS

Rekreacinė žuvininkystė bus aptarta konferencijoje

  1. Titulinis
  2. Naujienos 
  3. Rekreacinė žuvininkystė bus aptarta konferencijoje 

Spausdinti 

2005 03 02

0 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS

 Informacija 2005 kovo 02 d. 

Tel.: 2391-018, Faks. 2391-015; 

http://www.old.zum.lt ;  el.paštas: ausra@zum.lt 

REKREACINĖ ŽUVININKYSTĖ BUS APTARTA KONFERENCIJOJE 

Asociacijų sąjunga ,,Žuvininkų rūmai“, Žuvininkų sąjunga, Lietuvos hidrobiologų draugija, Mėgėjiškos žūklės plėtros taryba ir Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras šių metų kovo 4 dieną 11 val. Žemės ūkio ministerijos Didžiojoje salėje rengia mokslinę-praktinę konferenciją ,,Mėgėjiška žuvininkystė – galimybės ir problemos“. 

Planuojama, kad konferenciją atidarys žemės ūkio ministrė Kazimiera Prunskienė. Renginyje numatyta diskutuoti žvejybinio turizmo ir mėgėjiškos žūklės plėtros perspektyvų, rekreacinės žuvininkystės populiarinimo Lietuvoje patirties ir problemų, vėžininkystės perspektyvų ir kitais aktualiais klausimais.

Numatoma, kad renginyje dalyvaus žvejai, verslininkai, savivaldos atstovai, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų gamtos mokslų, vadybos, marketingo, verslo specialybių dėstytojai bei studentai, nevyriausybinių, turizmo organizacijų darbuotojai, valstybės tarnautojai ir kiti besidomintys šia sritimi.

Pasak Žuvininkų rūmų viceprezidento Leono Kerosieriaus, šia konferencija siekiama atkreipti dėmesį į mėgėjišką-rekreacinę žuvininkystę, jos naudą ir reikalingumą, nes tai viena iš turizmo šakų, galinti sudaryti geras sąlygas žmonių poilsiui, tenkinti pramogų ir žingeidumo poreikį. Siekiant ekonominės naudos, rekreacinė žuvininkystė padėtų verslo įmonėms geriau ir racionaliau panaudoti turimas priemones ir įrangą bei žvejybinę patirtį gerinant įmonių ekonominę būklę. 

Pastaraisiais metais nevyriausybinės žvejų organizacijos, aktyviai populiarindamos šiuolaikinę rekreacinę žuvininkystę, organizavo konferencijas bei seminarus Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Vilniaus, Tauragės ir Utenos apskrityse. ,,Šiuose renginiuose siūlyta valstybinėms institucijoms ir savivaldos organams skirti didesnį dėmesį rekreacinei žuvininkystei, nes, mūsų įsitikinimu, jos vystymas ir plėtra atneštų papildomų pajamų piliečiams bei valstybei, būtų sukurtos naujos darbo vietos ir padidintas visuomenės suinteresuotumas gausinti žuvų išteklius“,- sakė Žuvininkų rūmų viceprezidentas Leonas Kerosierius.

Be to, praėjusiais metais mėgėjiškai žuvininkystei plėtoti Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Mėgėjiškos žūklės įstatymą. Jam įgyvendinti šiuo metu rengiami poįstatyminiai aktai, vykdomi moksliniai tyrimai, atliekamas kitas organizacinis praktinis darbas. ,,Sukaupta žuvininkystės organizacijų patirtis, vieša informacija ,,Tėviškės gamtos“ ir kituose leidiniuose pasiekia žvejus mėgėjus, verslininkus, mokslininkus bei specialistus, kurių bendradarbiavimas įvairių konferencijų ir seminarų metu padeda geriau analizuoti situaciją, susipažinti su pasiekimais, ieškoti pažangiausių būdų mėgėjiškos-rekreacinės žuvininkystės plėtrai“,- kalbėjo Leonas Kerosierius.

2-osios mokslinės – praktinės konferencijos

„Mėgėjiška žuvininkystė – galimybės ir problemos“

DARBOTVARKĖ

Konferencija vyks 2005 m. kovo 4 d. 11 val.

Žemės ūkio ministerijos Didžiojoje salėje

Registracija nuo 10 val.

 Konferencijos atidarymas

    Prof. Kazimira Prunskienė, Žemės ūkio ministrė, Rekreacinės žuvininkystės plėtros koordinacinio komiteto pirmininkė 

Sveikinimo žodis

    Arvydas Sabonis, olimpinis čempionas, žvejys mėgėjas 

Mėgėjiškos žūklės įstatymo teikiamos galimybės

    Dr. Antanas Bosas, LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas 

Rekreacinės žuvininkystės populiarinimo Lietuvoje patirtis ir problemos

    Prof. Juozas Virbickas, LMA narys korespondentas, „Žuvininkų rūmų“ prezidentas ir Žuvininkų sąjungos garbės prezidentas 

Žuvų išteklių atkūrimas ir gausinimas – valstybinė problema

    Povilas Kindurys, Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro (LVŽŽTC) generalinis direktorius 

Žvejybos turizmo ir mėgėjiškos žūklės plėtros perspektyvos

    Algirdas Domarkas, Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos pirmininkas (MŽTP), Žuvininkų sąjungos prezidentas

    Viktoras Adolfas, LVŽŽTC Žuvivaisos regioninės plėtros skyriaus vedėjas, Žuvininkų sąjungos viceprezidentas 

Žuvininkystės moksliniai tiriamieji darbai, aktualūs mėgėjiškai žuvininkystei

    Dr. Eugenija Milerienė, LVŽŽTC vyr. specialistė, Lietuvos hidrobiologų draugijos prezidentė 

Ežerų ir upių tinkamumas rekreacinei žuvininkystei

    Dr. Tomas Virbickas, Ekologijos instituto sektoriaus vedėjas

    Dr. Vytautas Kesminas, Ekologijos instituto skyriaus vedėjas 

Rekreacinės vėžininkystės perspektyvos

    Dr. Aloyzas Burba, Ekologijos instituto vyr. moksl. bendradarbis 

Kuršių marių ir Nemuno žemupio rekreaciniai žvejybiniai ištekliai, aplinkosauginė situacija

    Arvydas Švagždys, LVŽŽTC vyr. specialistas 

Baltijos jūros Lietuvos priekrantės tinkamumas pramoginei žūklei ir pirmųjų bandomųjų 2003-2004 m. žvejybos sezonų apibūdinimas

    Egidijus Bacevičius, LVŽŽTC specialistas

    Dr. Šarūnas Toliušis, LVŽŽTC Žuvininkystės tyrimų laboratorijos direktorius 

Rekreacinės žuvininkystės patirtis Europoje

    Vytautas Radaitis, LVŽŽTC vyr. specialistas, Žuvininkų sąjungos atsakingasis sekretorius 

Mėgėjiškos žuvininkystės patirtis ir problemos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijoje

    Jonas Čiplys, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotojas, MŽTP narys 

Visuomeninių inspektorių problemos

    Ramūnas Grigaitis, Mėgėjiškos žūklės draugijos „Ežia“ prezidentas 

Žvejų muselininkų aktualijos

    Prof. Vytautas Brėdikis, Žuvininkų sąjungos valdybos narys 

Informacijos viešumo svarba sprendžiant mėgėjiškos žuvininkystės klausimus

    Juozas Stasinas, laikraščio „Tėviškės gamta“ vyriausiasis redaktorius, Žuvininkų sąjungos valdybos narys 

Naujas požiūris į mėgėjiškos žūklės taisyklių rengimą

    Romualdas Žilinskas, žurnalo „Žūklė“ vyriausiasis redaktorius, MŽPT narys 

Paramos teikimo žuvų išteklių naudotojams tvarka

    Laimutis Budrys, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius 

4-oji pasaulinė rekreacinės žuvininkystės konferencija

    Eglė Radaitytė, LVŽŽTC specialistė 

Kai kurios žuvininkystės problemos ir galimi sprendimai

    Leonas Kerosierius, Žuvininkų rūmų viceprezidentas

 

Diskusijos, rezoliucija

 

Informacija teikiama tel.: (8 ~ 5) 272 33 63,  (8 ~ 5) 272 33 74.

 

Parengė Aušra Ramoškaitė

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.