Aktualijos

Naglis Puteikis. Nacionaliniam susivienijimui – dviejų partijų pirmininkų bendras atsakymas

Written by Redakcija · 1 min read

2020-07-22, Vilnius  Politinei partijai „Nacionalinis susivienijimas(toliau – NS)

Informuojame, kad pokalbiai, kuriuose dalyvavo penkių politinių partijų atstovai (Centro partija „Gerovės Lietuva“ (CP), Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga (Tautininkai), Kartų solidarumo partija – Santalka Lietuvai (Santalka), Partija „Lietuvos sąrašas“ (LS), Partija „Jaunoji Lietuva“ (JL), buvo prieita prie sutarimo principiniais klausimais. Tačiau derybos tebevyksta. 

Apgailestaujame, kad Nacionalinis susivienijimas (NS) šiame etape nedalyvavo. Esame pasirengę atsakyti į 2020 gegužės 21 d. NS mums užduotus klausimus, ir viliamės, kad NS neatsisakys kalbėtis dėl dalyvavimo bendrame fronte.NS 1 klausimas: Kurios partijos vardu ir programinės platformos pagrindu turėtų būti sudaromas jungtinis rinkiminis sąrašas?

Jungtinis partijų sąrašas (koalicija) paprastai nėra sudaromas kurios nors vienos politinės partijos vardu ir tik vienos programinės platformos pagrindu. Tačiau Tautininkai ir CP suderino programines nuostatas ir sutarė rinkimuose dalyvauti vienu sąrašu (Centro partijos pagrindu).  Savo sąrašo iškėlimą svarsto ir Santalka, pageidauja sudaryti koalicinį sąrašą su CP ir Tautininkais. JL ir LS derina su CP-T vienmandates apygardas. Tokiu atveju juridiškai būtų jungiami du sąrašai. LS ir JL atskirų sąrašų kelti neplanuoja, tačiau numatoma galimybė jų atstovus įtraukti į koalicinį sąrašą per koaliciją sudarančių partijų sąrašus, taip pat numatoma vykdyti bendrą rinkimų kampaniją ir suderinti bendrus kandidatus vienmandatėse apygardose.

Rengiama visoms susitariančioms šalims bendra programinė platforma.  

NS 2 klausimas: Koks kviečiančių partijų įsivaizduojamas bendras kandidatų sąrašas ar bent jo sudarymo principai?

Partijų sąrašai jungiami pagal partijų pateiktus sąrašus. Nustatant konkrečią eilę partijos gali susitarti dėl apsikeitimo vietomis jungtiniame sąraše, atsižvelgiant į kandidato stiprumą, tačiau išlaikant sąrašų jungimo proporcijas. Į partijų sąrašus kviečiami ir žymūs visuomenininkai, kuriems sąrašuose numatoma vieta pagal susitarimą.

Bendrą (ar koalicinį) sąrašą sudarančios partijos turi teisę nušalinti iš šio sąrašo kitų partijų iškeltus kandidatus dėl pagrįstų reputacinių motyvų. Pirmasis sąrašo penketukas lieka rezervuotas, jis bus sudaromas pagal atskirą susitarimą. Koalicinis sąrašas turi didesnę prasmę, jeigu į jį jungtųsi daugiau partijų. 

NS 3 klausimas: Kokios yra iš anksto įsipareigojamos atstovauti vertybinės nuostatos esminiais politiniais klausimais?

Jokia bendra veikla nebūtų įmanoma be drauge pripažįstamų vertybinių nuostatų. Pagrindinė iš jų – tai Lietuva, kaip vienintelė mūsų tautos valstybė, kaip visais atžvilgiais tikra valstybė, jos piliečių valdoma ir jos piliečiams, jų bendrajam gėriui tarnaujanti valstybė. Su tuo susijusios nuostatos dėl pagrindinių konstitucinių principų gynimo, dėl teisingumo įgyvendinimo bei korupcinių galios grupių užkardymo, dėl socialinės atskirties įveikimo bei paramos vidurinės klasės stiprėjimui, dėl pirmenybės nacionaliniam švietimui ir kultūrai, dėl lietuvių kalbos, istorinės atminties bei aplinkos puoselėjimo. Visos tarptautinės institucijos bei sutartys – tai tiktai įrankis mūsų valstybės interesams, mūsų tautos ateičiai. Globalistinės ideologijos ir tarptautinių struktūrų diktatas yra nepriimtini. 

Tikimės, kad atsakėme į klausimus. Laukiame NS sprendimo sėsti prie derybų stalo.

Centro partijos pirmininkas Naglis Puteikis

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis