Aktualijos

Nekontroliuojama slaptųjų tarnybų veikla kelia grėsmę visuomenei

Written by admin · 1 min read

Paskaičius keletą straipsnių apie Vakarų šalių vyriausybių siekius suteikti didesnes galias slaptosioms tarnybos kovai su terorizmu, prisiminus mūsų valdžios keliaklupsčiavimą prieš slaptąsias tarnybas ir raginimą suteikti joms daugiau teisių, man šiandien iškilotoks klausimas. Kas kelia didesnę grėsmę visuomenei:terorizmas ar nepažabota ir nekontroliuojama slaptųjų tarnybų veikla?

Slaptosios tarnybos, motyvuodamos kova su terorizmu, vis reikalauja ir reikalauja iš valdžios didesnių galių ir teisių. Jos nori visiškai kontroliuoti visuomenę ir žmogų. Nori žinoti, kaip jis gyvena, kuo maitinasi, kaip mąsto ir ką ruošiasi daryti. Nori žinoti, koks jo požiūris vienu ar kitu klausimu. Slaptosios tarnybos ne tik nori viską žinotiapie žmogų, bet ir nori kištis į jo gyvenimą ir jam nurodinėti, kaip jam gyventi, kokius priimti sprendimus.

 

Valdžia suteikia vis didesnių galių slaptosioms tarnyboms neva kovai su terorizmu, o iš tikrųjų tai ji pati nori kontroliuoti visuomenę. Kiekvienos politinės valdžios didžiausia siekiamybė yra valdyti visuomenę, žmogų, daryti jam įtaką taip, kad jis balsuotų už valdžią, jai neprieštarautų ir nieko iš jos nereikalautų.

Lietuvoje, kaip ir Rusijoje, vyksta vienodas procesas. Tas, kas eina prieš valdžią, kas rašo apie ją kritinius straipsnius, turi prarasti galimybę šia veikla užsiimti. Jie turi būti išvyti iš darbo arba iš jų turi būti atimtos kritikai reikšti priemonės. Tokius žmones ir jų kiekvieną žingsnį akylai stebi specialiosios tarnybos. Kai pamato, kad žmogus bando pasirašyti kontraktą ar darbo sutartį, iš karto įsikiša tarnybų agentėliai. Jie daro įtaką įmonių savininkams ir neleidžia jiems turėti kokių nors reikalų su valdžiai neparankiu asmeniu. Tokia yra valdžios bausmė, kuri niekur nėra oficialiai aprašyta ir išdėstyta.

Rusijoje, spaudoje taip yra rašoma ir garsūs Rusijos politologai tvirtina, slaptosios tarnybos, apsimesdamos teroristais, vykdė gyvenamųjų namų sprogdinimus. Vienintelis jų tikslas – įbauginti žmones, sudaryti sąlygas suteikti didesnes galias slaptosioms tarnyboms kontroliuoti žmones ir jų priimamus sprendimus. Šių teroristinių aktų dėka dabartinė Rusijos valdžia tapo faktiškai nepakeičiama, vos ne nuo Dievo valdžia arba vos ne patys dievai. Rusija be Putino šiais laikais neįsivaizduojama Rusija – o kas apsaugos Rusijos visuomenę nuo teroristų, jei ne Putinas ir jo slaptosios tarnybos???

Amerikos atvejis (2001 m. rugsėjo 11 d. teroristinis aktas) parodė, kad slaptosioms tarnyboms suteiktos itin didelės galios negarantuoja visuomenei saugumo ir nepasaugo jos nuo teroristinių aktų. Atvirkščiai, slaptosios tarnybos, turėdamos ypatingas galias, pradeda jas naudoti ne kovai su terorizmu, bet politinei kovai arba kovai dėl tarptautinių rinkų ir politinės įtakos pasaulyje. Buvusio Jungtinių valstijų Nacionalinio saugumo agentūros (NSA) darbuotojo E.Snowdeno atskleisti slapti dokumentai įrodo, kad slaptosios tarnybos sekė ne tik teroristus, bet organizacijas, įstaigas, asmenis, kurie niekada neturėjo ir nesirengė turėti ryšių su teroristais. Pavyzdžiui, kokia teroristė yra Vokietijos kanclerė A.Merkel, kurią sekė ir kurios telefoninių pokalbių buvo klausomasi? Arba kokia teroristinė organizacija yra Prancūzijos prezidento administracija arba Prancūzijos užsienio reikalų ministerija? Arba ką bendro su teroristais turi Europos Sąjungos komisijos ir joms vadovaujantys komisarai?

Taigi, kuo daugiau galių suteiksi slaptosioms tarnyboms, tuo jos didesnę grėsmę kels visuomenei ir atskiram jos nariui. Matyt, šiame teiginyje yra nemažai teisybės.

Tiesos.lt