Aktualijos

NEŽLUGDYTI VERSLINĖS ŽVEJYBOS 

Written by Redakcija · 1 min read

      ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“ 

     „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS 

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Seimo nariams

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Vyriausybės nariams

Europos Parlamento nariams

Mokslininkams

Žvejams

Žiniasklaidai

  P R A Š Y M A S

       NEŽLUGDYTI VERSLINĖS ŽVEJYBOS                           

    Vilnius, 2023-04-18

LIETUVOJE tyvuliuoja apie 3000 ežerų, 1500 tvenkinių, 29000 upių, upelių ir kanalų. 99 vandens telkiniai didesni kaip 200 ha, tarp jų 33 – didesni kaip 500 ha tarp jų Kuršių marios.

2011 metais 41 ežere buvo išduota 168 tonų limitų verslinei žvejybai maždaug po 7  kg  hektare kai pagal mokslinius tyrimus 1 ha buvo apie 20 kg verslinio dydžio žuvų. Iki 2022 metų Kuršių mariose  buvo išduodami limitai gaudyti 480 tonų karšių ir 120 tonų starkių. PAŽYMĖTINA, kad nei ežeruose, nei Kuršių mariose verslininkai limitų neviršydavo.

Nuo 2007 metų kai kurie politikai aukščiausiame lygyje nepateikdami argumentų įvairiausiais įmanomais būdais  aiškindavo, kad žvejai verslininkai aptraukia vandens telkinius tinklais, trukdo žvejams mėgėjams žuvauti, brakonieriauja. PAGALVOKIME, kaip verslininkai galėjo nualinti vandens telkinius kai jie žuvaudavo apie 50 telkiniuose, kai Lietuvoje yra apie 4500 ežerų ir tvenkinių. NUO 2015-01-01 buvo uždrausta VERSLINĖ ŽVEJYBA EŽERUOSE.

Nuo 2020-12-11 dienos Seimas pradėjo pasaulyje neturinčių analogo ŽVEJYBOS VERSLO DRAUDIMO vajų. 

Daugeliui žinoma, kad siautusi COVID-19 pandemija ir 2022-02-24 Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą žlugdė ir žlugdo verslą, didina socialinę atskirtį, kelia sumaištį. 

TODĖL  PRAŠOME Seimo Pirmininkę ir Ministrę Pirmininkę iki prasidedant Žuvininkystės įstatymo svarstymo pagrindiniame Aplinkos apsaugos komitete ORGANIZUOTI Seimo narių, valstybės pareigūnų, mokslininkų, specialistų bei žvejų  išvyką į Lenkiją susipažinti su žvejų mėgėjų ir žvejų verslininkų veiklos  organizavimo įstatymais ir praktine patirtimi. IŠVYKOS ATASKAITĄ APSVARSTYTI vyriausybėje, Seimo Biudžeto ir finansų, Ekonomikos, Europos reikalų, Kaimo reikalų, Socialinių reikalų ir darbo, Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių  komitetuose ir Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijoje bei Profesinių  sąjungų  konfederacijoje. Gavus atsiliepimus iš paminėtų organizacijų svarstyti pagrindiniame Aplinkos apsaugos komitete.  

    PRAŠOME Vyriausybę Kuršių marių  žvejams verslininkams 2023 metams skirti  480 tonų karšių ir 120 tonų starkių limitus.

PRAŠOME svarstyti  Vyriausybėje ir įpareigoti Aplinkos  ministeriją skirti limitus 2023 metams verslinei žvejybai Kauno mariose, Kruonio HAE aukštutiniame baseine, ežeruose, nuomojamose telkiniuose ir tvenkinuose  bei 2023 metams skirti limitus ir kvotas   SPECIALIZUOTAI ŽVEJYBAI. 

PRAŠOME svarstyti Vyriausybėje ir įpareigoti Aplinkos ministrą uždrausti pavasarinio neršto metu gegužės – birželio mėnesiais žvejybą vidaus vandens telkiniuose. 

PRAŠOME Vyriausybę įpareigoti  Aplinkos ministeriją  konsultuoti  ir  patarti žvejus, kad  jie galėtų įrengti nors po 10 kv  m  dirbtinių nerštaviečių.  

PRAŠOME Seimo Pirmininkę ir Ministrę Pirmininkę bei Seimo narius ir Vyriausybės narius atkreipti į tai ypatingą dėmesį, nes Lietuvoje pagal mokslininkų tyrimus verslinio dydžio žuvų ištekliai yra gausūs, o politikai visais įmanomais būdais niekina žvejus verslininkus, uždrausdinėja verslinę žvejybą. 

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas   Leonas Kerosierius

Tarybos pirmininkas   Vytautas Vaitiekūnas

Tel.  8674 38465 el.  p  leonaslabora@gmail.com    www.fisheryabc.eu